«Видавнича група "Основа"»Сторінка127/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   193
Коментар.

  Соціальні  вимоги  до  системи  освіти  зумовлюють  сутнісні 

зміни цілей і завдань психологічної служби школи.

Основними напрямами практичної психологічної роботи в школі сьо-

годні повинні стати:

•  збереження  психічного  й  психологічного  здоров’я  всіх  суб’єктів 

освітнього середовища школи;

•  турбота про реалізації права дитини на повноцінний і вільний роз-

виток;

•  гуманізація й демократизація системи освіти;•  цілісне  забезпечення  психологічних  умов  розвитку  освітньої 

системи та всіх її суб’єктів;

•  підвищення психологічної культури всіх суб’єктів освітнього спів-

товариства;
1

Родинне  спілкування

•  психологічне проектування й забезпечення інноваційних програм;

•  розвиток суб’єктних якостей особистості, здатної цілеспрямовано 

перетворювати  об’єктивну  дійсність  і  здійснювати  творчий  само-

розвиток.

У зв’язку із цим важливими завданнями психологічної служби школи 

в цей момент є такі:

•  психологічний  супровід  становлення  особистості  як  суб’єкта 

психічної активності;

•  розвиток  навичок  полісуб’єктної  взаємодії  між  усіма  суб’єктами 

освітнього співтовариства школи.

За  І.  Вачковим,  полісуб’єктна  взаємодія  характеризується  доданням 

цінності одним учасником взаємодії іншому, тобто самоцінності. Суб’єкти 

такої взаємодії націлені на конструктивні взаємини з іншими, бачать само-

цінність себе й партнера, приймають іншого таким, яким він є, самостійні, 

креативні, здатні розглядати як суб’єктну цілісність і себе, і свою спільноту, 

й інші спільноти. Це досягається в результаті рефлексії себе як особистості, 

своїх взаємин з оточуючими, інших аспектів своєї життєдіяльності, життє- 

діяльності  своєї  родини,  школи,  розвитку  суспільства.  адже  суб’єктом 

психічної  активності  особистість  стає  лише  тоді,  коли  об’єктом  для  неї 

виступає її власна психіка у своєму функціонуванні й розвитку.

Усе назване вище зумовило появу нових рефлексивних форм освітньої 

діяльності, і в першу чергу, форм взаємодії з батьками, родиною в цілому, 

тому що повноцінний розвиток дитини багато в чому залежить від емоцій-

ного благополуччя, внутрішньої атмосфери й способу життя родини.

Використання як традиційних форм роботи з батьками (індивідуальна 

й  групова  освіта  й  консультування,  дискусії,  «круглі  столи»  за  пробле-

мами),  так  і  проведення  дитячо-батьківських  зборів  за  темами:  «Проект 

родини XXI століття», «Проект школи XXI століття».

Ці збори організовуються у формі ділової гри, що побудована як модель 

розв’язання конфліктної ситуації. Основним результатом гри є створення 

проекту, в якому родина й школа постають у вигляді образів, які відбива-

ють їхню важливу роль і значущі функції, визначаються принципи взаємин 

як між дітьми й батьками, так і між суб’єктами освітнього співтовариства, 

практичні дії з реалізації створених проектів. але цей проект народжується 

на підставі актуалізації власного досвіду, уявлень, які склалися, і порівнян-

ні своїх уявлень із іншими, тобто відбувається серйозна, якісна внутрішня 

робота особистості, мобілізація суб’єктної психічної активності.
1

Класні  години  з  психологом

Також під час проведення зборів організовується особистісне, нефор-

мальне, емоційне позитивне спілкування між дітьми, батьками й учителя-

ми, упродовж якого вони взаємодіють як рівноправні учасники діалогу, як 

активні суб’єкти спільної творчої діяльності. У результаті вони одержують 

можливість  краще  пізнати  одне  одного,  подивитись  одне  на  одного  по-

новому, вчаться розуміти й сприймати одне одного, зближуються.

 До того ж у пропонованих іграх вони можуть перевтілитися, випробу-

вати себе в новій ролі (діти — в ролі батьків або вчителів, батьки — в ролі 

дітей або вчителів, учителі — в ролі дітей або батьків), відчути своєрідність 

цієї ролі, одержавши в такий спосіб новий емоційний досвід, розширивши 

межі власного знання.

«проект родини XXI століття»

Мета: 

актуалізація  сформованих  уявлень  про  родину,  її  роль  у  житті 

людини,  особливості  сімейних  взаємин;  визначення  причин  конфлік-

тів  між  дітьми  й  батьками;  визначення  конструктивних  способів  виходу  

з конфліктних ситуацій, особливостей адекватного вираження своїх почут-

тів  і  переживань;  розвиток  соціальної  сприйнятливості,  соціальної  уяви, 

довіри, уміння вислуховувати іншу людину, здібності до емпатії, співчуття, 

співпереживання; створення проекту.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка