«Видавнича група "Основа"»Сторінка1/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   193


Харків

«Видавнича група “Основа”»

2008

Серія «Школа класного керівника»Заснована 2007 року

Психологія виховання

Класні години з 

психологом

Укладачі:

о. В. скворчевська, о. с. нурєєва
ББК 

©  Скворчевська О. В., Нурєєва О. С., укладання, 2008

©  ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2008

ISBN 978-966-333-707-4

74.2+88.8

К47

УДК 373.3/.5+159.922.7Серія «Школа класного керівника»

Заснована 2007 року

Психологія виховання

УДК 373.3/.5+159.922.7

ББК 74.2+88.8

Посібник  містить  авторські  розробки  класних  годин,  батьків-

ських зборів, корекційних програм і тренінгів. У цій книзі докладно 

розглядаються методики співпраці класного керівника та шкільного 

психолога в нелегкій справі виховання підростаючого покоління — 

як заплановані, так і незаплановані виховні заходи (робота з дітьми 

«групи ризику», проблеми адаптації до середньої школи, профорієн-

тація, дитячо-батьківські збори та конференції, проблемні питання, 

що постають перед сучасними школярами). 

Для  класних  керівників,  учителів,  шкільних  психологів  

і адміністрації школи.

ISBN 978-966-333-707-4.

К47

Класні

  години  з  психологом  /  уклад.  О.  В.  Скворчевська, 

О. С. Нурєєва. — Х. : Вид. група «Основа», 2008. — 240 с. — 

(Серія «Школа класного керівника. Психологія виховання»).
Зміст

зміст


ПереДмОВа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПрОВІД УЧНІВ, УЧИТеЛІВ І БаТЬКІВ  . . . . . . . . .  8

Визначення психологічного супроводу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Спілкування в педагогічному процесі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Основні функції педагогічної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Система виховання як умова розвитку особистості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Взаємини підлітків і дорослих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Види й стилі взаємодії педагога й дитини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Принцип індивідуального підходу до учнів в умовах  

колективної роботи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ІНТераКТИВНе СПІЛКУВаННЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Ігрові педагогічні технології   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Психологічні уроки як форма розвивальної роботи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Психологічний тренінг як форма розвивальної роботи  . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Педагогічні закони, закономірності, принципи та правила  . . . . . . . . . . . . 36

Структура психологічних тренінгових занять   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ПрОБЛемИ аДаПТаЦІЇ Та СТаНОВЛеННЯ ОСОБИСТОСТІ . . . . . . . . . . 47

адаптація до середньої школи   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Класні години й ігри для згуртовування колективу   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Класна година для учнів 5-х класів «морська подорож». . . . . . . . . . . . 50

Орієнтовна програма тренінгових занять для учнів 5-х класів. . . . . . . 52

Заняття 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Заняття 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Заняття 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Заняття 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Заняття 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Заняття 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Заняття 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Заняття 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Заняття 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Заняття 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Урок психології в 5-му класі за темою«Джерела моєї душі,  

або Ярмарок чеснот»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Підлітковий вік  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Класна година для учнів 7-го класу «Підліток у суспільстві»   . . . . . . . 69

Велика психологічна гра «Кришталеві люди»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Психологічні новоутворення ранньої юності   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Особливості «Я-концепції» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

розвиток особистісної рефлексії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Становлення самосвідомості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

ПрОФОрІЄНТаЦІЙНа рОБОТа В ШКОЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Цілі, завдання, склад і основні форми профорієнтаційної роботи   . . . . . . 88

Напрями та форми роботи   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Класні  години  з  психологом

Інформаційно-просвітницький напрям   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Діагностичний напрям. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Консультаційний напрям  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Навчальний (або формуючий) напрям   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Критерії ефективності профорієнтаційної роботи   . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Класні години з профорієнтації  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Цикл занять «Вибір професії»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Заняття 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Заняття 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Заняття 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Класна година «Всі професії важливі, всі професії потрібні». . . . . . . 103

Додаткова інформація з профорієнтації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

рОБОТа З ДІТЬмИ «ГрУПИ рИЗИКУ»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Клінічні прояви синдрому дефіциту уваги та гіперактивності  . . . . . . . . . 113

Практичні рекомендації педагогу, що працює  

з гіперактивною дитиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Практичні рекомендації батькам гіперактивної дитини   . . . . . . . . . . 117

«Неправильне» виховання: типологія, наслідки, корекція  . . . . . . . . . . . . 118

Цільовий соціальний захист дитини   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Програми з цільового захисту дитини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Програма розвитку й корекції довільної регуляції  

молодших підлітків, які зазнають труднощів  

в навчанні та поведінці  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Орієнтовний сценарій заняття «емоції, почуття  

і «Я»: ми разом?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Навчаємося спілкування (програма соціально- 

психологічного тренінгу для соціально  

та педагогічно занедбаних підлітків)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Заняття 1 «Знайомство»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Заняття 2 «мій світ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Заняття 3 «Уміння слухати» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Заняття 4 «Посилення згуртованості» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Заняття 5 «робота з “Я-образом”»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Заняття 6 «Відчуй себе любимим»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Заняття 7 «Шлях довіри»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Заняття 8 «агресія та гнів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Заняття 9 «Зроби себе щасливішим»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

рОДИННе СПІЛКУВаННЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Конспект батьківських зборів «Підлітковий суїцид»  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Батьківська конференція «Джерела доброти»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Батьківська конференція «Батьківське щастя»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Цикл дитячо-батьківських зборів «родина й школа XXI століття»   . . . . . 156

«Проект родини XXI століття»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

«Проект школи XXI століття». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Урок-тренінг «Сильні руки в мого тата — щоб родину захищати» . . . . . . 161

НеЗаПЛаНОВаНІ БеСІДИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Насильство  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Форми насильства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Цикли насильства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Діагностика дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Дещо про гендер   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Зміст

Коли, що і як говорити про секс   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Що повинні знати діти про секс?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

а як у «них»?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Комп’ютерні пристрасті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Як навчити дітей прибирати свій клас   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

І гроші платити, і підлогу мити?!   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Чергові пари. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Учитися домовлятися. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

роль батьків і вчителів   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

розподіл обов’язків  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Перше кохання   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Фізіологічні зміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

емоційні зміни. Перше захоплення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Взаємини з батьками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Про «Це» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Спроба врятуватися від самотності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Спроба утримати кохання   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

«Як усі» (тиск з боку однолітків)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Незалежність від батьків  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Віч-на-віч про інтимне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

розставання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Нелюбимі, або В очікуванні любові  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Любов до кумира   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Психологічна допомога підліткам та їхнім батькам  

у період підготовки до іспитів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

методи саморегуляції в умовах стресу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Правила самоорганізації уваги під час підготовки до іспитів 

218


раціональні прийоми запам’ятовування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Що повинен знати вчитель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Класна година «Незабаром іспит»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

ДОДаТКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Додаток 1. Психологічний клімат класного колективу  

(за В. Івашкіним, В. Онуфрієвою)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Додаток 2. Діагностика мотиваційних орієнтацій в міжособистісних  

комунікаціях (за І. Ладанів, В. Уразаєвою) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Додаток 3   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

релаксаційні вправи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Дихальні вправи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

 ЛІТераТУра   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
передмоВа

Психолог у школі — міф чи реальність? І взагалі, хто він такий — цей 

шкільний психолог? Що він робить? Навіщо він потрібний?

Уявімо  типову  ситуацію,  що  відбувається  в  школі  за  участі  педагога, 

психолога, учня та його батьків, адміністрації школи.

Для украй перевантаженого педагога є дуже зручною та вигідною мож-

ливість повідомити психолога про існуючу проблему, заразом перекинув-

ши на нього відповідальність за її розв’язання. Причому це робиться часто 

бігцем,  мимохідь.  Таким  чином  педагог  «мотивує»  психолога  на  спільну 

діяльність:  «мотивує»  людину,  яка  не  має  повноважень  щодо  покарання 

або примусу. Проте педагог уже сподівається на диво і водночас ще не ві-

рить у це диво.

Учень, який намагається уникнути небажаної ситуації та невдало захи-

щається від неї, опиняється в складному становищі: він прагне уникнути 

неминучого покарання і (найголовніше!) сприймає візит до психолога як 

один із засобів покарання.

Батьки,  які,  на  жаль,  найчастіше  не  вбачають  особливої  різниці  між 

психіатром  і  психологом,  нескінченно  втомлені  від  власних  і  чужих  про-

блем, теж не дуже вірять у розв’язання хоча б однієї з цих проблем.

І,  звичайно,  адміністрація  школи,  яка  іноді  розглядає  психолога  як 

оснащений  чоботями-скороходами  гібрид  чарівної  палички,  скатерті-

самобранки та «двох зі скриньки» одночасно.

Тож,  хто  він  —  шкільний  психолог?  Бог,  чарівник  чи  асенізатор?  Як 

домогтися  конструктивної  співпраці  класного  керівника  із  психологом? 

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка