Вічне шекспірівське "бути чи не бути?" супроводжує предмет "Зарубіжна література"


Вивчення літератури як єдиного процесуСторінка7/146
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   146
Вивчення літератури як єдиного процесу

У старших класах зарубіжна література

вивчається за хронологічним принципом, що

передбачає не просто розташування творів і

авторів у хронологічному порядку, а вивчення

світової літератури як єдиного процесу. Відпо

відно вчитель має показати учням увесь обшир

світового літературного процесу; схарактери

зувати літературномистецькі епохи, напрями,

течії, жанри, стилі; визначити місце кожного

письменника і твору в істориколітературному

контексті. Слід пам'ятати, що розвиток літера

тури – не суха схема, не нудні визначення й

характеристики, а розмаїття яскравих і ціка

вих явищ. Отже, вчитель повинен подати уч

2

Розглядається питання методики викладання зарубіжної літератури в старших класах загально

освітніх шкіл. Особливу увагу приділено вивченню теорії літератури, компаративному аналізу,

специфіці вивчення перекладних творів, а також проблемам морального виховання учнів. Обґрун

товано концепцію цілісності уроку  зарубіжної літератури, що обумовлено своєрідністю худож

ньої літератури як мистецтва слова.

Рассматривается вопрос методики преподавания зарубежной литературы в старших классах об

щеобразовательных школ. Особенное внимание уделено изучению теории литературы, компара

тивному анализу, специфике изучения переводных произведений, а также проблемам морального

воспитания учеников. Обосновано концепцию целостности урока зарубежной литературы, что

обусловлено своеобразием художественной литературы как искусства слова.

Methodology of foreign literature teaching in high comprehensive school is considered in this paper. Special

attention is paid to studying of the theory of literature, comparative analysis, specific features of studying

translated literature and student's training. Concept of the foreign literature lesson integrity, that stipulat

ed by fiction as the art of word peculiarity.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   146


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка