Вічне шекспірівське "бути чи не бути?" супроводжує предмет "Зарубіжна література"Сторінка5/146
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
Як привчити дітей до книги?

Н.Ю.Сидоренко ...................................................................

56

З

ЗАА М

МА

АТТЕ

ЕР

РІІААЛ

ЛА

АММИ

И IIN


NTTE

ER

RNNE

ETT


Герої часу. Буратіно........................................

..........

.

58

М

МЕЕН

НЕ

ЕДДЖ

ЖМ

МЕЕН

НТ

Т ІІ ББІІЗ

ЗН

НЕЕС

СО

ОССВ

ВІІТ


ТА

А

Розробка системи показників якості загальної середньоїосвіти на регіональному рівні

О.О.Байназарова ................................................................

62

Журнал засновано в березні

1993 року

ВИДАВЦІ: Управління освіти і науки

Полтавської обласної

державної адміністрації

Полтавський обласний

інститут післядипломної

педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

П.І.Матвієнко (голова), 

А.І.Бардаченко, С.Ф.Клепко,

М.В.Гриньова,

Н.М.Барболіна,  І.О.Кіптілий    

РЕДКОЛЕГІЯ:

О.А.Білоусько, А.М.Бойко,

Б.П.Будзан, М.С.Вашуленко,

М.В.Гриньова, В.В.Громовий,

М.Б.Євтух, В.М.Золотухіна,

І.А.Зязюн, В.Р.Ільченко,

В.Г.Кремень, О.М.Кривуля,

М.Д.Култаєва, В.С.Лутай,

О.О.Мамалуй, П.І.Матвієнко,

В.І.Мирошниченко,

В.Ф.Моргун, М.М.Рогожа,

С.Сванберг, Н.М.Тарасевич,

Г.Хілліг

Головний редактор:

С.Ф.КлепкоВідповідальний секретар:

І.О.КіптілийЛітературний редактор:

О.В. Стоцька Технічний редактор,

макет та верстка:

Т.В.ШарлайОператор:

Н.Ю.Землякова

Відповідальність за підбір і виклад

фактів у підписаних статтях

несуть самі автори. Висловлені в

цих статтях думки можуть не

збігатися з точкою зору редколегії. 

Рукописи не горять, але і не повер4

таються.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

36029, Полтава,

вул. Жовтнева, 64 

(05322) 7426408;

тел./факс: 50480485 

e4mail: redpm@pei.poltava.ua

http://ipe.poltava.ua

Реєстраційне свідоцтво: 

ПЛ  № 51 від 17 лютого 1994  р.

© ПОІППО

Підписано до друку 25.12.2006

Формат  61x80 1/8.

Ум. друк. арк. 9,6.

Тираж 1000.

ПП “Інарт“

вул.Г.Сталінграду, 34/24, 

корп. 1, к. 128, м.Полтава, 36040

тел. (0532) 61413430

................................................Постановою Президії ВАК

України від 09.06.1999, №105/7 

“ПМ” включено у перелік

наукових видань, у яких можуть

публікуватися основні

результати дисертаційних робіт.

Журнал “ПМ” № 6 (70), 2006 р. 

підписано до друку за рішенням

вченої ради ПОІППО (протокол 

№ 7  від 20.12.2006 р.).

ISSN 1815K3194


У процесі викладання зарубіжної літерату

ри в старших класах у вчителів з'являється

чимало труднощів. Учні не хочуть читати ве

ликі й складні твори, втрачаючи мотивацію до

вивчення зарубіжної літератури як предмета,

оскільки в старших класах школярі вже дума

ють про вибір майбутньої професії і мало хто

пов'язує свою долю саме з літературою. Проб

леми виникають також у зв'язку з програмою,

побудова якої докорінно відрізняється від

програми для середніх класів. Починаючи з 9

класу (а за програмою для 12річної школи – з

8 класу), учні вивчають систематичний курс

зарубіжної літератури, тобто літературу як

процес у широкому контексті світової культу

ри, а звідси – розмаїття літературних напря

мів, течій, стилів і фактів, у яких нелегко ро

зібратися не тільки школярам, а навіть педа

гогам, і які потребують особливої методики

вивчення. Що ж робити? Як організувати вив

чення зарубіжної літератури в старших кла

сах? Як зробити уроки літератури справжніми

уроками виховання душі наших учнів? Спро

буємо визначити основні підходи до уроку за

рубіжної літератури в старших класах, які до

поможуть учителям правильно побудувати

методику викладання предмета.  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка