Вибір і реалізація методівДата конвертації26.03.2020
Розмір32 Kb.


Вибір і реалізація методів

і засобів навчання, форм організації

навчально-пізнавальної

діяльності учнів на уроці

Вибір і реалізація методів навчання на уроці: • вибір і реалізація вчителем раціо­нального комплексу методів навчання з урахуванням специфіки змісту, мети та завдань уроку;

 • вибір і реалізація методів навчання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня їх навчальної підготовки;

 • корекція вибору та реалізації методів навчання у процесі уроку;

 • наявність зв'язків і залежностей між складовими методу: мета вчителя й учнів, діяльність учителя й учнів, суб'єкт - суб’єкт (учитель - учень), які рухаються вперед у своєму вдосконаленні й розвитку в навчальній діяльності;

■ ♦ вибір і використання на уроці методів контролю та корекції знань, умінь і нави­чок учнів;

 • раціональний вибір і використання методів стимулювання навчально-пізна­вальної діяльності учнів, розвитку інтересу до навчання, відповідальності за його ре­зультати;

 • використання методів формування та розвитку загальнонавчальних і спеціаль­них умінь і навичок учнів;

 • використання методів, що сприяють формуванню та розвитку умінь і навичок самостійної праці учнів.

Вибір і реалізація на уроці засобів на­вчання передбачає:

 • урахування при виборі засобів на­вчання особливостей змісту, мети та зав­дань уроку;

 • доцільний вибір сукупності вербаль­них і наочних засобів навчання (слово ви­переджає, слідує, супроводжує наочність), ТЗН і комп'ютера;

 • вибір і реалізація засобів розвитку мислення та уяви учнів у процесі навчання (образного, логічного, абстрактного);

 • дотримання санітарно-гігієнічних ви­мог і норм витрат часу на використання аудіовізуальних засобів навчання на уроці;

 • формування вмінь і навичок в учнів використання засобів навчання в навчаль­но-пізнавальній діяльності.

Вибір і реалізація форм організації на­вчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці передбачає:

 • урахування специфіки змісту, мети та завдань навчання при виборі форм ор­ганізації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 • визначення раціональної сукупності колективних, групових та індивідуальних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці;

 • вибір і реалізація домінуючої форми організації навчально-пізнавальної діяль­ності учнів на уроці;
 • дидактичне забезпечення форм ор­ганізації навчально-пізнавальної діяль­ності учнів, що реалізуються на уроці;

 • забезпечення педагогічного управ­ління фронтальною, груповою та індивіду­альною діяльністю учнів; забезпечення взаємозв'язку методів, засобів навчання та форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці.

Оволодівши змістом і методикою ана­лізу основних компонентів дидактичного аспекту уроку, керівники шкіл та інші пра­цівники органів управління освітою, які здійснюють контроль навчально-виховно­го процесу та його результативності, без особливих утруднень можуть проаналізу­вати ефективність дидактичного аспекту уроку в синтезі.
Каталог: seminar -> nehoduk -> dyd aspekt


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка