Важливими науковопрактичнимиСкачати 73,97 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації23.03.2020
Розмір73,97 Kb.
  1   2   3   4   5   6


ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/2013

48

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВОПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ

Освіта посідає одне з пріоритетних місць у стратегіч!

ному ракурсі державної політики України і потребує особ!

ливої уваги. Адже сучасний розвиток суспільства у напрямі

демократії, вільної ринкової економіки не може залишити

осторонь освіту, що виступає одночасно інструментом і

засобом реалізації загальнонаціональних інтересів і пріо!

ритетів держави, втілюючись у змісті державної освітньої

політики, яка, з одного боку, поступово, долаючи спадщи!

ну минулого, набуває сучасної конфігурації (рух до відкри!

тості, плюралізму, співпраці, пошуку консенсусу між її аген!

тами тощо), з іншого — стає внаслідок цього доволі дієвим

соціальним механізмом мобілізації наявних ресурсів, досяг!

нення поставлених цілей у реформуванні освіти, її інтеграції

в європейський та світовий простір.

Освіта є важливим фактором соціально!економічного

та науково!технічного розвитку держави, становить пріо!

ритетну форму інвестицій у людський капітал поряд з та!

кими формами, як здоров'я, міграції, пошук інформації

тощо.


Соціально!економічне значення освіти полягає в її

троїстій цінності: державній, суспільній та особистісній.

Перші дві зумовлюються залежністю рівня соціально!еко!

номічного розвитку, суспільного прогресу в усіх формах

діяльності від якості освіти, насиченості галузей економіки

працівниками високого освітньо!кваліфікаційного рівня.

Особистісна цінність освіти передбачає надання кожній

людині можливостей оволодівати новими знаннями, роз!

вивати свої здібності, отримувати фах як передумову ефек!

тивної реалізації у певній сфері професійної діяльності,

набувати бажаного соціального статусу й досягати відпов!

ідного рівня добробуту. Тобто освіта — це основний засіб

розвитку гуманістичної сутності людини, формування її як

провідної продуктивної сили.

Крім того, виникнення суспільної потреби в освічених

людях спричинене рухливістю економічної системи та нау!

ково!технічним прогресом, які суттєво впливають на ринок

праці. Це актуалізує такі функції освіти, як соціальна та

економічна. Соціальна функція спрямована на соціальний

захист населення від безробіття шляхом надання освітніх

послуг, що підвищує його конкурентноздатність на ринку

праці. Економічна функція освіти виступає як інститут для

задоволення потреб різних галузей економіки в кадрах пев!

ної кваліфікаційно!професійної підготовки.

УДК 336.531.2:37Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка