Вагнер Т. Створення інноваторів: [як виховати молодь, яка змінить світ] : [пер з англ.] / Тоні ВагнерСторінка2/2
Дата конвертації28.12.2018
Розмір74 Kb.
1   2
Пер. изд. : Special forces survival guide : wilderness survival skills from the world's most elite military units / Chris McNab. - Berkeley, CA, 2013. ВА800279

 • Мохорук Алла Взаємодія школи та сім’ї в національно-патріотичному вихованні сучасних молодих школярів с.69 // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка: матеріали II Міжнародної наук. – прак. конф. , 3 грудня 2015р. : у.4ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – Ч1. – 224с. В356057/1

 • Мулик К. В. Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів : монографія / Мулик Катерина Віталіївна. - 2015 ВА797353

 • Мулик К.В. Сучасні аспекти використання туристсько-краєзнавчої діяльності при підготовці фахівців зі спортивного оздоровчого туризму/ К. В. Мулик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.- Бердянськ. Серія: Педагогічні науки. – 2015. - № 3. – С. 203-208. Ж74382:

 • Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / [Ярошенко О. В. та ін. ; ред. Глущик С. І.]. - 2015 ВС60077

 • Пахольчук О., Зелінська Н. Удосконалення внутрішнього контролю в позашкільних закладах освіти. С. 27 // Управління навчальними закладами: досвід, проблеми, перспективи: зб. Матеріалів Всеукраїнської наук. – практ. заочної конф. (за між нар. уч.), м. Одеса, 29-30 жовт. 2015 р./ред.. кол. Н.П. Гедікова та ін.. – Одеса : видавець Букаєв В.В., 2015 – 110 с. Ва798598

 • Пашкова О. О. Військово-патріотичне виховання молоді: зарубіжний досвід / О. О. Пашкова // Військова освіта : зб. наук. пр./ М-во оборони України, Департамент військ. освіти та науки ; редкол.: В. В. Ягупов (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.].- 2015. - № 2 (32). – С. 180-186 Ж70632

 • Пецкович Д.Д., Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г./ Система формування творчого потенціалу майбутніх учителів фізичної культури в процесі туристко-краєзнавчої діяльності/ Д. Д. Пецкович., А. В. Чепелюк., Р. Г. Кушнір // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.- Бердянськ. Серія: Педагогічні науки. – 2015. - № 3. – С. 203-208. Ж74382:Пед.н./2015/3

 • Підготовка педагога до роботи в умовах літнього оздоровчого табору [Текст] : [рекомендації] / [уклад.] В. С. Ульянова, О. О. Рощенко. - Харків : Смугаста типографія, 2016. - 151 с. : рис. - Бібліогр.: с. 32-34. - 300 экз. ВА800378

 • Притула О. Л. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання національних засобів фізичного виховання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Притула Олександр Леонтійович. – 2016 РА420728

 • Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий та військово-патріотичний напрями [Текст] : [збірник] / [М. Ю. Косило та ін. ; заг. ред. М. Ю. Косило] ; Департамент освіти і науки Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. - 255 с. : табл. ВА800495

 • Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 11 берез. 2015 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин. - 2015 ВА798453

 • Самолюк А. А. Формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Інститут проблем виховання. – К., 2016.

 • Самолюк, Анна Анатоліївна. Формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Самолюк Анна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2015. - 20 с. РА416797

 • Сліпчишин, Лідія Василівна. Методичні засади впровадження сучасних підходів у роботу гуртків [Текст] : [посібник] / Л. В. Сліпчишин ; Львів. наук.-практ. центр Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України. - Львів : Сполом, 2015. - 115 с. - Бібліогр.: с. 81-83, 106-110 ВА797123

 • Україна для шукачів пригод : альбом-путівник / [авт. текстів: С. Блощаневич та ін. ; ред.: С. Зінчук та Л. Ґрейнджер ; фот.: С. Блощаневич та ін. ; пер.: Л. Ґрейнджер, С. Зінчук, К. Тимінська]. - 201 СО34077

  Каталог: downloads
  downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
  downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
  downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
  downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
  downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
  downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
  downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
  downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
  downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
  downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка