Вагнер Т. Створення інноваторів: [як виховати молодь, яка змінить світ] : [пер з англ.] / Тоні ВагнерСторінка1/2
Дата конвертації28.12.2018
Розмір74 Kb.
  1   2 1. Бабушко С. Р. Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців туристичної сфери США і Канади [Текст] : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти /

 2. Бабушко С. Р. Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців туристичної сфери США і Канади : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – К., 2016.

 3. Бех, Іван Дмитрович. З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді) [Текст] : посібник / [І. Д. Бех, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2015. - 182, [2] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 139. - 300 экз. ВС60536

 4. Бідзіля, Олексій Васильович. Захист музейних предметів від пошкодження комахами [Текст] : метод. рек. / О. В. Бідзіля, Т. І. Митківська ; Нац. н.-д. реставрац. центр України. - Київ : ННДРЦУ, 2016. - 39 с. : фот. - Бібліогр.: с. 37-38. Р129912

 5. Буторіна В. Б. Іміджеологія і PR підприємств туристичної галузі : [навч.-метод. посіб.] / Буторіна В. Б.. - 2015 ВА797602

 6. Вагнер Т. Створення інноваторів: [як виховати молодь, яка змінить світ] : [пер. з англ.] / Тоні Вагнер. -2015 ВС60113

 7. Вовчок Я. В. Підготовка майбутніх менеджерів до організації етнографічного туризму у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Я. В. Вовчок. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - Ывано-Франкывськ, 2016. – 20 с.

 8. Войтович, Ірина Миколаївна. Методика навчання пішохідного туризму учнів 10 - 11-х класів на профільному рівні [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Войтович Ірина Миколаївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с. : табл., рис. РА418009

 9. Галан Я.П. Корекція стану психофізичного розвитку школярів 13-14 років засобами спортивного орієнтування. : автореф. дис. ... канд. наук з фіз.. вих.. та спорту : 24.00.02. Національний університет фізичного виховання та спорту. – К. : 2016.

 10. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. - 2016 ВА797656

 11. Доценко О.В. Формування спеціальних умінь та навичок підлітків у процесі занять спортивним орієнтуванням у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – К., 2016.

 12. Дубасенюк, Олександра Антонівна Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика [Текст] : монографія / О. А. Дубасенюк. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015 . Т. 2. - 2016. - 375 с. : табл В356074/2

 13. Єршова Л.М. Трансформація виховного ідеалу в Україні (ХІХ - початок ХХ століття). Київський, Одеський, Харківський навчальні округи : [монографія] / Людмила Єршова. – 2015 ВС59915

 14. Жаровська О.П. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного Університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016.

 15. Жумбей М.М. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх менеджерів туризму у процесі професійної підготовки. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / М.М, Жумбей.. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». - Івано-Франківськ – 2016

 16. Зігунова І. С. Професійна підготовка інструкторів туристського супроводу у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2016.

 17. Інформаційні та інноваційні технології в забезпеченні й організації освітнього процесу : тези доп. і наук. повідомл. учасників IX конф. шк. пед. майстерності Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2015 ВА797031

 18. Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу [Текст] : метод. посіб. / [В. В. Вербицький та ін. ; за ред. В. В. Мачуського] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 176 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 112-114. ВА793928

 19. Кравченко, Тетяна Петрівна. Формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров'я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кравченко Тетяна Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 19 с. РА419570

 20. Ломакіна, Галина Іванівна.  Виховання старшокласників як суб'єктів громадянського суспільства у позакласній діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ломакіна Галина Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2015. - 20 с. РА416704

 21. Макнаб, Крис. Як вижити в екстремальних умовах. Прийоми і методи, які використовує спецназ [Текст] : [посібник] / Крис Макнаб ; [пер. з англ. В. Скоробогатова, К. Озерової]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 317, [1] с. : іл. - 
  Каталог: downloads
  downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
  downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
  downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
  downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
  downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
  downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
  downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
  downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
  downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
  downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка