В. В. Проблеми вивчення елементів теорії літератури на уроках української літературиСторінка7/17
Дата конвертації07.10.2019
Розмір0,67 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Фрагмент уроку

Бесіда за питаннями.  • Хто такий І.Сірко, про якого йдеться в пісні?

(Кошовий отаман Запорізької Січі.)

  • Що вам відомо про І.Сірка з історії?

  • Як народ ставиться до свого представника?

  • Чи пам’ятають вчинки та дії Сірка нащадки?

  • Чи знаходимо ми відображення народного ставлення до національного героя? (приклад із тексту)

  • Чому, на вашу думку, кошового отамана називають просто козаком? Відповідь обґрунтуйте.

(Щоб показати його єдність із простими воїнами, таку ж відвагу, сміливість, безпосередню участь у боях.)

  • Які інші художні засоби (у порівнянні з попереднім твором) є в пісні?

(Поетичний паралелізм («а туман поле покриває, Гей, та Сірко з Січі виїжджає»), метафори («Та що сизий орел по степу літає, - Аж то Сірко на конику виїжджає»), повтори слів («Та ми ж думали» й ін..).)
Фрагмент уроку

Робота з історичною картою.

Покажіть на карті маршрут військ під проводом Максима Залізняка.

Визначте місця вже відомі нам із історичних пісень та дум.


Фрагмент уроку

Порівняйте пісні «Ой Морозе, Морозенку» та «Максим козак Залізняк», знайдіть спільне:

а) у змісті;

б) в основній думці;

в) у мотивах;

г) у художніх засобах;

г) у настрої.
Фрагмент уроку

Практичне завдання.  1. Робота в групах.

На розданих картках записано уривки та фрагменти народно - поетичних творів, запишіть назву творів, головних діючих персонажів, місце та час події. Спробуйте визначить, до якої групи епосу належить, думку обґрунтуйте.

2. Визначити художні засоби, які використовуються в поданих фрагментах.

3. Написати міні-твір за поданою на картці темою.
Фрагмент уроку

Як підсумковий вид роботи пропонується така система роботи з узагальнення та перевірки вивченого. Можна скористатися підручником та іншими джерелами. Це може бути як завдання для цілого класу з подальшою перевіркою або окремим завданням учня (учнів) на окремо підготовленій таблиці.

Заповніть таблицю:


Дума

Історична пісня

Жанр пісенного епосу
Промовляється речитативом під музичний супровід кобзи, бандури чи ліри (словесний елемент зумовлює ритмомелодику фрази).
Велика за обсягом.
За тематикою історико-героїчна і соціально-побутова (події, як і їх учасники, не обов’язково реальні, проте характерні і можливі у своєму часі).
Астрофічна (немає точного розподілу на строфи); нерівноскладовий вірш. Однак поділяється на так звані речитативні періоди.
Переважає суміжне дієслівне римування.
Урочистий, пишномовний стиль.

Ліро-епічний твір
Співається (мелодія визначає ритмічну структуру тексту).
Меншого обсягу.
Зображення достовірних подій та історичних осіб (більша міра історичної конкретності).

Строфічна (куплетна) побудова, рівноскладовий вірш. Однак давні історичні пісні не мають чіткої структури.

Різноманітність римування.

Романтична піднесеність стилю.


У практиці давніх народних співців-кобзарів, які виконували думи,слово «дума» не вживалося,вони найчастіше називалися «козацькими піснями», «пісні про старовину». І лише пізніше, наприкінці ХІХ – початку ХХ століття і самі кобзарі почали вживати даний термін «дума», хоча і часто плутали, називаючи думи «історичними піснями». Звідси і виходить коріння проблеми, про яку згадував ще М.Рильський.

Підручник з української літератури для 8 класу (за ред.) пропонує виконати вид роботи – заповнення таблиці за такими позиціями: думи (особливі риси), спільні риси дум та історичних пісень, історичні пісні (особливі риси). Завдання виконується формально, тому що всі відомості можна знайти у теоретичних викладках підручника. Пропоную ускладнити завдання: на прикладі конкретних творів довести жанрову визначеність твору. Наприклад: дума про турецьку неволю «Невольницький плач» та історичну пісню «Пісня про Байду». Вважаю, що для більш підготовлених і творчих учнів при співставленні дум та історичних пісень краще брати докорінно різні думи та історичні пісні (соціально-побутові думи про родинні взаємини та пісні про повстанський рух другої половини 17-18 ст. та їх ватажків або думу про козацько-польські війська та стрілецькі пісні про національно-визвольні змагання поч.20 ст.), тим самим розвиваючи текстову базу учня, його широту кругозору, уважність при співставленні, поглиблення знань про цей пласт фольклорного матеріалу, а також і пізнання його різноманітності.

Не завжди і не всі літературознавці погоджуються з позицією, що думки та історичні пісні є непродуктивними, тобто нові твори не з’являються у зв’язку з історичними умовами. Та ми маємо приклади творів, які відображають доленосні події в житті українського народу – Голодомор 33-го, Чорнобильська аварія та ін.(«Пісня про голодомор», «Пісня про колгоспне життя», «Пісня про Чорнобиль», «Пісня про вивезення на Сибір», «Ой працюйте»).

На жаль, у фольклорі (хоча і досліджується вже багато років та має своїх науковців-фольклористів) до цього часу не до кінця розроблена концепція жанристики української народної пісні, тому ця проблема органічно випливає при вивченні класифікації пісень у школі на уроках. Як на мене, то серед найкращих знавців українського фольклору є М.Т.Рильський, тому і класифікацію народних пісень за їх жанровими ознаками спираюся на його дослідження та систематизовані матеріали.

Проблеми у складовій «Роди, жанри, мішані форми» полягають у слабкій підготовці майбутніх вчителів, які, у свою чергу, готують слабких учнів, бо чітко не визначили для себе і не сформулювали для учнів систему жанри стики: рід – загальне, жанр – окреме, жанровий різновид – специфічне. Наприклад, при вивченні у 8 класі гуморесок П.Глазового, виникає визначення , яке діти не хочуть визнавати як жанр епічного роду, тому що поняття «гумореска» не несе традиційного оповідного характеру, тому виникає додаткова потреба у зверненнях до фольклору та роз’ясненні поняття «гумор» - м’яка форма комічного; сміх, який не ставить за мету викриття явища. Саме на рівні свідомості відбувається сплутування жанрової приналежності з емоційним впливом твору, тобто психологічною та фізіологічною реакцією. Для такого розрізнення вчитель повинен, на мою думку, провести чітку межу у такому розрізненні чи то шляхом проблемних запитань, чи то через співставлення, наприклад, оповідання «звичайного» за своїм емоційним навантаженням із «яскравою» гуморескою.

У літературі існують також твори, що поєднують ознаки різних родів, найчастіше лірики і епосу. Вони належать до так званих міжродових утворень: ліро-епосу, ліро-драми, епо-драми.

Слід звернути увагу і на таке явище: поняття «жанр» і «вид», «жанровий різновид» і «жанр» нерідко вживають як синонімічні. В 11-ому класі слід звернути увагу на жанрові різновиди, наприклад, роману: біографічний, історичний, науково-фантастичний, пригодницький, роман у віршах, роман у новелах, сімейна хроніка, соціально-психологічний, химерний, філософський, роман-щоденник, гротескний, любовний,жіночий тощо – і запропонувати учням самостійно визначити особливості кожного різновиду та дібрати приклади. Цей вид роботи також слугуватиме тренуванням до тестів на ЗНО.


Фрагмент уроку

Творча спадщина Марка Вовчка

«Твори Марка Вовчка «з повним правом стали в ряд з найкращими творами світової літератури про селянство»

О.Кобилянська


Каталог: files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка