В. В. КрижанівськийСкачати 39,21 Kb.
Сторінка3/6
Дата конвертації27.01.2020
Розмір39,21 Kb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6
Інтеграція курсу з іншими предметами:

Курс безпосередньо пов'язаний не тільки з попередніми курсами географії, він також інтегрує знання, здобуті на інших уроках: • Інформатика – використання електронних карт, сучасна навігація

 • Історія – демографічний перехід, адміністративна реформа, геополітика, сталий розвиток

 • Біологія – біосфера, ґрунти, рослинність та тваринний світ

 • Філософія – антропосфера, світо система

 • Математика – графіки, діаграми, динаміка чисельності

 • Фізика – сила Коріоліса, рухи Землі

 • Хімія – кругообіг хімічних речовин та енергії

Заради кращої організації освітнього процесу окремі питання курсу доцільно пропонувати старшокласникам опрацьовувати самостійно. Необхідно стимулювати пізнавальну діяльність старшокласників, спонукати їх до використання типових планів комплексної характеристики територій (регіонів та окремих країн), розвивати навички самостійного інформаційного і наукового пошуку, прогнозування та проєктування.

Курс географії має чітко визначену практичну спрямованість, яка реалізується в ході виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень. Вони спрямовані на розвиток умінь і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації, а також передбачають розв’язання географічних, екологічних й соціально-економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, проведення міні-досліджень, дискусій, семінарів, презентацій, експертиз, круглих столів, ділових ігор, творчих робіт, індивідуальних і колективних проєктів. Мета проведення цих робіт може бути різною – мотиваційною, контролюючою тощо.

Програмою передбачено виконання 10 практичних робіт. Обов’язковими, як завжди, для оцінювання у кожному семестрі є 2 практичні роботи на вибір учителя.

Тематика варіативних досліджень може бути змінена учителем у рамках вивчення відповідної теми. Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1-2 дослідження упродовж року та виконує його індивідуально або у групі. Результати дослідження презентуються учнями й оцінюються вчителем під час захисту чи представлення, що сприяє формуванню не лише географічних, а й ключових компетентностей.

У курсі передбачено засвоєння географічної номенклатури, яка чітко регламентована у знаннєвому компоненті очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. На противагу курсу 10 класу, в 11 класі її досить небагато – це складові літосфери (літосферні плити), найбільші гідрографічні об’єкти материків та України (озера, річки, болота, канали, моря, затоки, протоки), країни-сусіди України.

Значна роль у вивченні географії відводиться роботі з картою, статистичним матеріалом для встановлення причинно-наслідкових зв'язків, правильного оцінювання найважливіших соціально-економічних питань.У програмі подано орієнтовний розподіл годин за розділами і темами. Учитель може на власний розсуд змінити розподіл годин між темами. Години резервного навчального часу учитель може використати на свій розсуд для глибшого вивчення або повторення певного навчального матеріалу з урахуванням здібностей і навчальних можливостей учнів або для тематичного оцінювання (уроків систематизації та узагальнення).

У старших класах пропонуються такі форми занять: урок-лекція, урок-семінар, урок-дискусія, «круглі столи», урок роботи в Інтернеті, урок-практикум, урок-дослідження (міні-проєкт) тощо.

Оцінюючи результати навчальної діяльності учнів з географії, необхідно враховувати рівень засвоєння теоретичних знань і сформованості практичних умінь, досвід творчої діяльності.

Для досконалого викладання курсу географії в 11 класі перед початком учителю потрібно:


 • проаналізувавши зміст програми звернути увагу на ті теми, які до цього розглядались у попередніх класах, з метою удосконалення знань (наука «географія», географічна оболонка, географічні закономірності природи, антропогенний вплив на природу, територіальна організація суспільства, геоекологія, різноманітність народів та культур, демографія, економіка, геополітика, адміністративний устрій тощо);

 • уміти поєднувати взаємопов’язані компоненти в узагальнені системи (геосистема, географічна оболонка, антропосфера, геосфера, географічний простір, світо система, глобальна економіка) та формувати склад (створювати схеми);

 • навчитись розуміти загальні закономірності географічної оболонки, знаходити взаємозв’язки різних географічних сфер при вирішенні проблем, що стосуються природних чи суспільних явищ;

 • вільно користуватись електронними засобами (електронними картами, інтернет-ресурсами) для демонстрації окремих тем курсу;

 • уміти віднайти практичну складову кожної теми курсу, показати учням де саме у житті чи у своїй діяльності вони зможуть скористатись отриманими географічними знаннями;

 • використовувати компетентнісно орієнтовані завдання для покращення практичної діяльності при вивченні курсу.

Удосконалення організації освітнього процесу з позицій компетентнісного підходу полягає в забезпеченні особистісної спрямованості процесу навчання, яка реалізується через різноманітні форми проведення уроків, мотивацію та диференціацію процесу навчання. Учителю географії необхідно вирішити важливе методичне завдання – реалізувати на практиці компетентнісний підхід, сформувати в учнів готовність використовувати отримані знання на практиці, вміння та навички в реальному житті для розв’язання поставлених перед ними завдань та життєво важливих ситуацій. Розв’язати таку проблему можна, використовуючи на уроках географії активні методи навчання, технології, які розвивають передусім пізнавальну, комунікативну і особистісну активність сьогоднішніх учнів, особливо шляхом створення компетентнісно-орієнтованих завдань. Такі базові технології та методи, як проблемне та проєктне навчання, розвиток критичного мислення, навчання у глобальному інформаційному суспільстві, особистісно орієнтоване навчання, диференційоване навчання, модульна технологія підтримують компетентнісно-орієнтовану підготовку учнів, а їх реалізація здійснюється за допомогою різноманітних методичних прийомів, у застосуванні педагогічних засобів та форм навчання, які є конкретними способами організації навчальних дій учнів.

Компетентнісний підхід до навчання географії підкреслює діяльнісний складник результатів освіти та їхню практичну значущість у процесі набуття школярами досвіду виконання практично-зорієнтованих завдань. Оскільки практична робота учнів як форма проведення занять з географії є необхідним засобом пізнання й певним етапом формування географічного мислення школярів, курс географії у старшій школі має чітко визначену практичну спрямованість, яка реалізується під час виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень, спрямованих на розвиток умінь і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації, розв’язання географічних, екологічних й соціально-економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, проведення міні-досліджень, дискусій, семінарів, презентацій, експертиз, круглих столів, ділових ігор, творчих робіт, індивідуальних і колективних проєктів. Мета використання таких форм і прийомів навчання може бути різною: навчальною, стимулюючо-мотиваційною, розвивальною, виховною тощо.

Сучасному вчителю необхідно урізноманітнювати форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії в різних режимах (традиційний, інтерактивний та самостійна робота) та використовувати традиційні й нетрадиційні види уроку географії, практичної й дослідницької, творчої роботи з географії та позакласного й профільного географічного навчання, що сприятиме формуванню не лише предметних (географічних), а й ключових компетентностей (інформаційно-цифрової, соціальної і громадянської, підприємливості та фінансової грамотності, загальнокультурної та екологічної грамотності тощо).


Каталог: public -> repository
repository -> Андрющенко Т. К
repository -> До 200-річчя з Дня народження Т. Г. Шевченка ми нащадки твої, тарасе!
repository -> Факультативний курс з української мови для 5-6 класів
repository -> З україною в серці
repository -> Основи здоров’я
repository -> Використання різних видів міжпредметних зв’язків під час вивчення біології у статті розглянуто питання застосування міжпредметних зв’язків під час вивчення навчального предмету «Біологія»
repository -> Ключові знання та навички
repository -> Черкашина Тетяна Вікторівна
repository -> Опис виховної системи класу «Шлях до успіху»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка