Узагальнення позитивного досвіду організації правоосвітньої та правовиховної роботи в навчально-виховному комплексі №6 міста ХмельницькогоДата конвертації10.04.2019
Розмір61,7 Kb.
Узагальнення

позитивного досвіду організації правоосвітньої та правовиховної роботи

в навчально-виховному комплексі № 6 міста Хмельницького
На виконання підпункту 4.10 пункту 4 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року №1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за №759/19497, пунктів 2.1, 3.1-3.3 Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 листопада 2011 року №3325/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011 року за №1304/20042, Примірної програми здійснення перевірки стану правової освіти в загальноосвітньому навчальному закладі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року №402/5, на підставі Плану-графіку перевірок стану правової освіти на 2016 рік, затвердженого начальником управління 20 листопада 2015 року, Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області 1 листопада 2016 року було проведено перевірку стану правової освіти у навчально-виховному комплексі № 6 міста Хмельницького.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що правоосвітня та правовиховна робота в навчальному закладі здійснюється на належному рівні.

Наказом директора призначено особу, відповідальну за організацію правової освіти учнів в НВК № 6.

Організація навчально-виховного процесу у навчальному закладі здійснюється згідно з Річними планами роботи НВК №6, затвердженими рішеннями педагогічної ради.

На основі типових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання, в навчально-виховному комплексі розроблені Робочі навчальні плани на 2015-2016, 2016-2017 навчальні роки. Навчальні плани складені та затверджені відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту».

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, сформованої на державному рівні, так і варіативної (у якій передбачається розвиток правової культури шляхом впровадження курсів за вибором та факультативних занять) складових навчального плану школи.

Також у навчальному закладі видаються накази, які пов’язані з викладанням дисциплін права та організацією правовиховної роботи, зокрема:


  • «Про роботу закладу щодо попередження злочинів та правопорушень серед неповнолітніх»;

  • «Про активізацію роботи шкільної координаційної ради з профілактики правопорушень серед неповнолітніх»;

  • «Про затвердження заходів щодо проведення в НВК №6 Всеукраїнського тижня права»;

  • «Про посилення роботи з профілактики правопорушень серед учнівської молоді навчального закладу»;

  • «Про проведення конкурсу шкільних малюнків «Мої права»;

  • «Про проведення в навчально-виховному комплексі Тижня історії та правознавства».

Питання правового виховання та правової освіти учнів навчального закладу, їх батьків, а також педагогічного колективу розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Зокрема, протягом поточного навчального року на засіданнях педагогічної ради розглядались наступні питання: «Про стан правоосвітньої та правовиховної роботи щодо попередження злочинів і правопорушень та жорстокого поводження серед учнів», «Про стан реалізації шкільної програми правової освіти на 2011-2015 роки», «Про стан правоосвітньої та правовиховної роботи у навчальному закладі».

Крім того, питання правоосвітнього характеру розглядаються під час нарад при директорові НВК. Протягом періоду, що перевірявся, на нарадах розглядались на ступні питання: «Про ознайомлення з новими нормативно-правовими актами в галузі освіти», «Про відповідальність батьків за відвідуваннями учнями навчальних занять та недопущення фактів пропусків уроків без поважних причин, «Про роботу з учнями схильними до правопорушень», «Про підсумки виховної роботи в НВК №6 за І семестр 2015-2016 н.р.», «Про обов’язок інформування органів внутрішніх справ про дітей, які допускають протиправну поведінку, самовільно залишають навчальний заклад та вчиняють правопорушення».

В навчальному закладі відповідно до робочих навчальних планів здійснюється викладання наступних правових дисциплін: в 9-х класах - предмет «Правознавство» інваріантна складова (1 година на тиждень, 34 години на рік); в 10-х класах - предмет «Правознавство: практичний курс» інваріантна складова (1 година на тиждень, 34 години на рік).

Проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів. Так, проведений у 2015-2016 навчальному році аналіз знань учнів 9-х, 10-х класів з правознавства показав наступні результати:

9-А клас - 29 учнів, з них 18 учнів – високий рівень навчальних досягнень (62%), 2 учня – середній рівень (7 %), 9 учнів – достатній рівень (31 %), учнів із початковим рівнем немає;

9-Б клас - 24 учня, з них 16 учнів – високий рівень навчальних досягнень (67%), 1 учень – середній рівень (4%), 7 учнів – достатній рівень (29%), учнів із початковим рівнем немає;

10-А клас - 28 учнів, з них 14 учнів – високий рівень навчальних досягнень (50%), 11 учнів – середній рівень (46 %), 14 учнів – достатній рівень (50 %), учнів із середнім та початковим рівнем немає.

Навчально-методична база в навчальному закладі представлена нормативно-правовими актами, підручниками, посібниками, друкованими виданнями.

Навчання учнів 9 класів здійснюється за підручником для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Правознавство (практичний курс) / О. Д. Наровлянський - К.: Грамота, 2009.

Навчання учнів 10 класів здійснюються за підручником для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Правознавство / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко - К.: Генеза, 2010.

Навчально-методичну базу закладу складають також навчальні посібники, підручники та науково-популярні видання: «Популярна юридична енциклопедія» (2002 рік), «Основи правознавства» (2004 рік), «Юридична енциклопедія» (1998 рік), «Правова енциклопедія школяра» (2005 рік), «Словник юридичних термінів» (1994 рік), «Правознавство» (2003 рік), «Популярна юридична енциклопедія» (2003 рік).

У навчальному закладі наявні нормативно-правові акти: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Сімейний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Кодекс про адміністративні правопорушення України, Житловий кодекс України тощо.

На увагу заслуговують методичні розробки правового спрямування вчителя історії та правознавства Гулеватого Ігоря Миколайовича, а саме: «Методика вивчення держави в курсі факультативу «Основи демократії» (2015 рік), «Правовий порадник для учнів, батьків та вчителів» (2016 рік) .

Також, педагогічним колективом НВК № 6 розроблені методичні посібники на правову тематику: «Система формування правового простору учня НВК № 6», «Про реалізацію превентивного виховання як засобу профілактики правопорушень серед неповнолітніх учнів НВК № 6», «Організація правоосвітньої та правовиховної діяльності НВК № 6».

У приміщенні навчального закладу оформлено інформаційні стенди правоосвітнього спрямування: «Державні символи», «Конвенція про права дитини», «Структура виховної роботи комплексу», «Учнівське самоврядування», «Україна – моя Батьківщина».

У кабінеті історії та правознавства оформлено стенди: «Українське державотворення», «Форми держави», «Основні відмінності моралі та права», «Держави, які існували на території сучасної України (за хронологією)», «Україна». Також у кабінеті історії та правознавства наявна поличка юридичної літератури, де систематизовані довідники, посібники правового спрямування.

У шкільній бібліотеці розміщені стенди з державною символікою: Державний прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України та Конституція України; поличка юридичної літератури «Права і закони у твоєму житті», де міститься добірка матеріалів правового характеру; оформлено змінну виставку історико-правової літератури «Україна є, Україна буде».

З метою здійснення національно-патріотичного виховання школярів навчального закладу, щоранку, в холі НВК № 6 під час ранішньої лінійки учні виконують Гімн України.

З метою правового навчання та виховання учнів педгогічний колектив використовує різноманітні форми роботи, а саме: тематичні загальношкільні лінійки та класні години, зустрічі з юристами, конкурси, інтелектуально-розважальні ігри, лекції, бесіди на правову тематику, анкетування, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, уроки правознавства, індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

У розділі «Становлення та розвиток системи виховної роботи» річного плану роботи НВК № 6 на 2015-2016 також передбачено проведення ряду заходів правоосвітнього характеру, а саме: бесід щодо дотримання Міжнародної Конвенції з питань захисту прав дитини; лекцій про шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпеку венеричних захворювань, СНІДу; Тижня правових знань, присвяченого Дню юриста; заходів до Міжнародного дня прав людини тощо.

З метою утвердження в свідомості та почуттях учнів патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України, виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, прав людини з 10.10.по 17.10.2016 в НВК № 6 проведено Тиждень історії та правознавства. В ході Тижня проведено вікторину «Чи знаєш ти історію», оформлено виставку плакатів, присвячених Дню Українського козацтва та Дню захисника України, проведено зустрічі із правоохоронцями «Права та обов’язки громадян України», інформаційну хвилинку на тему: «14 жовтня – День захисника України», бесіду на тему: «Роль юристів у сучасному суспільстві» тощо.

У травні 2015 року та травні 2016 року навчальний заклад приймав активну участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права», приуроченому до Дня захисту дітей.

З метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, в НВК затверджено План заходів щодо національно-патріотичного виховання в навчальному закладі на 2016-2017 роки, яким передбачено: організацію всеобучу для батьків щодо виховання дітей, формування патріотичних почуттів; участь школярів у міському конкурсі художніх учнівських робіт «Символи України»; проведення заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України»; участь школярів у Всеукраїнській експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»; залучення офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення навчальних занять; проведення фестивалів патріотичної пісні до Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня призовика, захисника Вітчизни, відзначення дня пам’яті Героїв Крут; проведення круглих столів на теми: «Волонтерство і патріотизм: веління часу», «Патріотичне виховання як пріоритет молодіжної політики в Україні».

Значна увага у навчальному закладі приділяється профілактиці вчинення правопорушень учнями. Зокрема, діє шкільна координаційна рада з профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Наявні затверджені директором навчального закладу Плани роботи координаційної ради з профілактики правопорушень та бездоглядності на 2015-2016 та 2016-2017 навчальні роки. Шкільна координаційна рада з профілактики правопорушень серед неповнолітніх діє на основі Положення про шкільну координаційну раду з профілактики правопорушень серед неповнолітніх при НВК № 6 м. Хмельницького. За період що перевірявся на засіданнях Ради розглядалися наступні питання правовиховного характеру: «Про роботу шкільного психолога щодо впровадження правової та психологічної підтримки дітей, схильних до правопорушень, бродяжництва та дітей, що живуть у неблагополучних сім’ях»; «Про роботу щодо запобігання поширенню наркоманії, токсикоманії, негативних явищ і формування здорового способу життя»; «Про підсумки роботи НВК щодо профілактики вживання алкогольних напоїв і наркотиків».

Наказом диретора НВК затверджені комплексні заходи щодо профілактики правопорушень і запобіганню дитячій бездоглядності на 2016-2017 навчальний рік. Зокрема, зміст заходів передбачає проведення: профілактичної роботи з сім’ями, що мають статус соціально незахищених сімей; профілактичних бесід з батьками щодо недопущення злочинів їхніми дітьми; консультацій з інспекторами ПЗВП, службою у справах дітей; правового всеобучу з учнями; профілактичних рейдів, спрямованих на соціальний і правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та безпритульності, профілактику правопорушень; індивідуальної профілактичної роботи з учнями; бесід з питань попередження злочинності, правопорушень, вживання наркотиків, тютюнопаління тощо.

Варто відзначити превентивну і корекційну роботу психологічної служби школи. Робота практичного психолога проводиться за такими напрямками: виявлення проблемних дітей, схильних до девіантної поведінки, здійснення профілактичної та психокорекційної роботи, проведення заходів щодо підвищення психологічної просвіти класних керівників та вчителів-предметників з метою вироблення навичок роботи з дітьми «групи ризику».

Алгоритм роботи практичного психолога з важковиховуваними дітьми та учнями «групи ризику» наступний: виявлення дітей та учнів, схильних до правопорушень, корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з учнями вищезазначених категорій, просвітницька робота з педколективом навчального закладу з питань взаємодії педагогів і працівників психологічної служби у профілактиці злочинності, просвітницька робота з сім’ями важковиховуваних дітей, взаємодія з адміністрацією навчального закладу та інспекцією у справах неповнолітніх з питань профілактики злочинності.

Шкільний психолог працює на підставі Плану роботи практичного психолога, в якому передбачено проведення: бесід з учителями, батьками з метою виявлення дітей, які мають ознаки відхилень у поведінці, дезадаптації; індивідуальних консультацій з учнями з девіантною поведінкою, групових консультацій на теми: «Психологічні особливості дітей, схильних до девіантної поведінки», «Чому і як підлітки потрапляють у злочинні угрупування», «Булінг: підліткове насильство в школі», «Сім’я – простір без насильства», батьківських зборів з таких питань: «Дитяча агресивність: причини, наслідки, шляхи запобігання», «Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі» тощо.

У добірці практичного психолога: «Програма діагностичної, колекційної, профілактичної роботи зі школярами з «групи ризику», «Діагностичні методики по вивченню особистостей учнів «групи ризику», «Корекційно-розвивальна програма для учнів підліткового та раннього юнацького віку з ознаками девіантної поведінки» тощо.

Крім того, практичний психолог проводить «години психолога» 1 раз на місяць в кожному класі на теми: «Діти мають право», «Розуміємо права», «Життя – це здорово».

Також в НВК здійснюється внутрішній контроль за відвідуванням учнями навчальних занять шляхом щоденного заповнення в класних журналах сторінки обліку відвідування учнями навчальних занять. Цей журнал щоденно перевіряє черговий адміністратор, підраховує кількість відсутніх учнів і узагальнює причини, з яких діти були відсутні на уроках в навчальному закладі. Один раз на місяць підводяться підсумки відвідування учнями НВК, про що здійснюються відповідні записи у журналі контролю. У разі відсутності дитини в школі, з учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків. В кінці чверті видаються відповідні накази про стан відвідування учнями навчальних занять.

Також у школі ведеться моніторинг перебування учнів на внутрішкільному обліку. Наявні підтверджуючі матеріали щодо учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку (характеристика учня класним керівником, набір діагностичного інструментарію, акт обстеження житлово-побутових умов учня, картка особистого обліку учня, схильного до правопорушень, подання щодо усунення причин та умов скоєння адміністративного правопорушення учнем).

З метою максимального розвитку організаторських здібностей, формування в учнів ініціативи, творчості, розкриття й утвердження кожної особистості, в навчальному закладі створено систему учнівського самоврядування. Модель учнівського самоврядування в НВК № 6 наступна: очолює Президент, який має заступника. До роботи в органах учнівського самоврядування залучені учні 5-11 класів. Учнівське самоврядування існує у формі шкільного уряду, в якому працює шість міністерств, які спрямовують свою роботу на підвищення якості навчання, реалізацію вимог режиму роботи навчального закладу, організацію дозвілля школярів, на розвиток ініціативи і творчої самодіяльності учнів: «Міністерство освіти», «Міністерство милосердя і допомоги», «Міністерство культури і відпочинку», «Міністерство інформації», «Міністерство охорони здоров’я і спорту», «Міністерство дисципліни і порядку». Учнівське самоврядування діє згідно розробленого Положення, що регламентує його діяльність. Засідання членів учнівського самоврядування відбуваються щомісячно. Протоколами засідань учнівського самоврядування передбачено розгляд наступних питань правового характеру: «Проведення циклу заходів пам’яті жертв голодоморів, політичних репресій, Героїв Небесної Сотні», «Проведення Тижня правових знань та заходів присвячених Дню українського козацтва та Дню захисника України», «Затвердження плану засідання ради на ІІ семестр».

Варто відмітити, що учні НВК № 6 є активними учасниками волонтерської діяльності, яка спрямована на надання допомоги особам, котрі перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Значна увага в навчальному закладі приділяється правоосвітній роботі з батьківським колективу. Зокрема, наказом диретора НВК затверджено навчально-тематичний план педагогічного навчання батьків. Даним Планом передбачено використання таких форм підвищення рівня правових знань батьків як: бесіди на правову тематику; групові консультації; розробка пам’яток для батьків; організація зустрічей із лікарем-наркологом; ознайомлення з новелами законодавчих актів у галузі освіти тощо.

Крім того, в ході реалізації комплексних заходів щодо профілактики правопорушень і запобігання дитячій бездоглядності, для батьків проводяться лекції з питань запобігання конфліктним ситуаціям, попередження жорстокості та насилля в сім’ї; здійснюється контролю за порушенням прав дітей з боку батьків або осіб, що їх заміняють; організовано профілактичну роботу з сім’ями, що мають статус соціально незахищених.

За період перевірки на батьківських зборах розглядалися наступні питання правового характеру: «Про підсумки роботи з дітьми схильними до правопорушень. Про відвідування учнями навчального закладу», «Злочин можна попередити», «Правова відповідальність неповнолітніх», «Про попередження правопорушень, бездоглядності та шкідливих звичок серед дітей, охоплення їх змістовим дозвіллям», «Злочин можна попередити», «Правова відповідальність неповнолітніх», «Дисципліна без конфліктів», «Конфлікти батьків і дітей та шляхи їх вирішення», «Правове виховання дітей у сім’ї. Виховання моральної свідомості та культури поведінки дітей у сім’ї», «Хочу і повинен (профілактика правопорушень)», «Закон, родина, дитина (моральне та правове виховання дітей у родині)».

Також в школі створено та діє 9 методичних об'єднань вчителів: суспільно-гуманітарних наук; природничих наук; вчителів математики; фізики та інформатики; фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни; вчителів іноземних мов; трудового навчання та естетичних дисциплін; вчителів початкових класів; класних керівників.

За період, що перевірявся, на засіданнях методичних об’єднань класних керівників та вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін розглядалися наступні правоосвітні питання: «Про опрацювання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Про ознайомлення з методичним посібником вчителя історії та правознавства Гулеватого І.М. «Методика вивчення держави в курсі факультативу «Основи демократії», «Превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді та система профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання асоціальної поведінки підлітків», «Форми і методи правового виховання учнів у позакласній роботі».

При здійсненні правоосвітньо-виховної роботи навчальний заклад співпрацює із представниками Служби у справах дітей Хмельницької міської ради, Південно-Західного відділу поліції, якими були проведені профілактичні бесіди правового спрямування.

Відповідно до наказу «Про затвердження спільного плану роботи НВК №6 із Південно-Західним відділом поліції», у навчальному закладі систематично проводяться зустрічі представників правоохоронних органів із учнівською молоддю з метою профілактики кримінальних та адміністративних правопорушень серед учнів та запобігання розповсюдженню негативних явищ серед дітей. Зокрема, протягом 2015-2016 та 2016-2017 навчальних років були проведені наступні бесіди: «Небезпечні знахідки», «Щодо правил поводження з вибухонебезпечними предметами», «Відповідальність неповнолітніх», «Адміністративна відповідальність неповнолітніх», «Адміністративна та кримінальна відповідальність».

Крім того, серед соціальних партнерів школи слід виділити Центр соціальних служб дітей та молоді, громадську організацію «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», Хмельницьку обласну універсальну наукову бібліотеку, Хмельницьку обласну бібліотеку для юнацтва та благодійний фонд «Живе серце».

В ході волонтерської діяльності навчальний заклад співпрацює з громадськими і державними організаціями: організацією «Червоний Хрест», дитячим міським притулком, із первинною ветеранською організацією при ЖЕКу №3 та ветеранським клубом «Дозвілля», громадською організацією «Мистецька подільська сотня», Хмельницькою обласною дитячою лікарнею.

В НВК наявні примірники Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/2001, Обласної програми правової освіти населення на 2011-2015 рр., Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 рр., Міської програми правової освіти населення на 2011-2015 рр. та Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 рр.

На виконання вимог Розділів ІІІ вищезазначених Програм, адміністрацією навчального закладу організовується та проводиться правоосвітня та правовиховна робота з питань профілактики правопорушень в учнівському середовищі, заходи з нагоди відзначення Дня юриста, річниць прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації прав людини, систематично проводяться конкурси, вікторини, брейн-ринги, правоосвітні засідання «круглих столів».

Варто відмітити, що у навчальному закладі існує власна шкільна Програма правової освіти на 2011-2015 роки, затверджена протоколом педради. Основними заходами щодо реалізації Програми є: сприяння створенню шкільного дискусійного клубу для старшокласників «Правовий світогляд»; організація та проведення шкільних конкурсів на кращий твір та малюнок з правової тематики; викладання курсів за вибором та факультативів: «Ми – громадяни України», «Основи демократії», «Живи за правилами»; оформлення інформаційного юридичного вісника на базі кабінету правознавства; виготовлення та розповсюдження серед школярів навчального закладу інформаційно-роз’яснювальних буклетів та матеріалів на правову тематику тощо.Загалом в НВК № 6 створено всі необхідні умови для досягнення дійсно позитивного результату правового виховання учнів та їх батьків. Така робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння співвідносити норми моралі та права, застосовувати правові знання в повсякденному житті, виховує повагу до Закону, прав і свобод інших людей та може бути прикладом для інших загальноосвітніх навчальних закладів.
Відділ систематизації законодавства, правової

роботи та правової освіти Управління реєстрації

нормативно-правових актів, правової роботи

та правової освіти
Каталог: uploads -> files
files -> Етика подружнього та родинного життя
files -> Практикум Співпраця психолога і логопеда при подоланні вад мовлення дітей дошкільного віку
files -> Співпраця педагогів і сім’ї
files -> Вивчення системи роботи вчителя
files -> Типи і види уроків виробничого навчання
files -> Інформація щодо здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи у дошкільному навчальному закладі №6 «Колобок» м. Хмельницький 2015 Передмова
files -> Обов’язок батьків щодо виховання та розвитку дитини відповідно до Сімейного кодексу України
files -> С. Л. Крук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 22-23 травня 2011
files -> Курсова робота


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка