Уроках інформатики Підготувала: вчитель інформатики сш№7 ім. М. Т. Рильського м. КиєваСкачати 65,91 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації31.12.2018
Розмір65,91 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6

Доповідь на тему:

Використання активних методів навчання науроках інформатики”
Підготувала:

вчитель інформатики

СШ№ 7 ім. М.Т. Рильського

м. Києва


Сайченко

Інна Володимирівна

Київ, 2016

Хто осягає нове, лелеючи старе, той може бути учителем.

Конфуцій 

Шановні колеги!

У сучасному світі, який увійшов у трете тисячоліття, розвиток України визначається в загальному контексті Європей­ської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності власної та західної культури: патріотизм, парламентаризм, права людини, права національ­них меншин, лібералізацію, свободу пересування, свободу отри­мання освіти будь-якого рівня та інше, що є невід'ємним атрибутом громадянського демократичного суспільства.

Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона ще не забезпечує потрібної яко­сті. Чимало випускників університетів, академій, коледжів не демонструють належного рівня конкурентоспроможності на ринку праці. Це зобов’язує необхідність реформувати систему освіти в Україні, її удосконалення і підвищення рівня якості. Без висококваліфікованих, творчо обдарованих спеціальних кадрів, здатних не стандартно вирішувати складні про­блеми сьогодення, неможливо подолати економічну кризу, зберігати незалежність, побудувати демократичну і правову державу та вийти на рівень високо розвинутих країн. Це повною мірою сто­сується і шкільної освіти, яка органічно пов'язана із су­спільним розвитком і забезпечує відтворення потенціалу держави та є одним з важливих чинників підвищення якості знань та вмінь кожної дитини й забезпечення ринку праці всебічно розвиненими людьми.

Ці вимоги зумовлюють необхідність зростання якісних знань з основних дисциплін: математики, української мови та літератури, історії, інформатики, хімії, біології та ін. Окреме місце виділяється вивченню іноземних мов.

Тому вчителі повинні адекватно реагувати на соціальне замовлення, сприяти формуванню творчої особистості фахівців в різних галузях навчання, активізувати навчально-творчу діяльність учнів. Для ефективного засвоєння навчальних дисципліни і формування творчо обдарованих українців вчителям необхідно побудувати навчальний процес на активних методах навчання, використовуючи дидактичні закономірності, принципи, методи і форми навчання. Ця мета покладена в основу запропонованої статті.

Одним із найперспективніших шляхів удосконалення підго­товки майбутніх спеціалістів, озброєння їх потрібними знаннями і практичними навичками є впровадження активних форм і ме­тодів навчання.

Активні методи навчання поєднують форми індивідуально­го й колективного засвоєння знань, умінь і навичок. Найефективнішими з них є ситуаційні методи: семінари і дискусії, прес-конференції, практичні заняття.

У класифікації колективу авторів під керівництвом профе­сора           В. І. Рибальського особливості методів активного навчан­ня визначено так: “Методи активного навчання відрізняються від інших методів, використовуваних у вищих навчальних за­кладах та Інститутах післядипломної освіти, такими основни­ми особливостями:

   - вимушеною активізацією мислення (вимушеною актив­ністю). Суть цієї особливості в тому, що той, хто навчається (учень, слухач), мусить бути активним незалежно від того, бажає він цього чи ні;

   - доволі тривалим часом залучення тих, хто навчається, у навчальний процес. Отже, активність має не короткочасний, не епізодичний характер: період активної роботи тих, хто на­вчається, зіставляється з періодом активної діяльності того, хто навчає;

   -  самостійним творчим виробленням рішень тих, хто на­вчається, підвищеним ступенем мотивації й емоційності”.

За цією класифікацією всі методи активного навчання по­діляються на імітаційні й неімітаційні. До неімітаційних належать традиційні форми занять: проблемне викладання змісту уроку, практичне заняття, семінар і тематична дискусія, контрольні роботи та тематичні реферати, науково-практична конференція, нау­ково-дослідна робота учнів, групова консультація. До іміта­ційних віднесено як неігрові - аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, так і ігрові методи - ділову гру, розігруван­ня ролей, ігрове проектування.

Проте водночас за­значена класифікація має й певні, досить принципові супереч­ності.

  По-перше, головним у методах активного навчання є зовсім не те, імітаційні вони чи неімітаційні, ігрові чи неігрові, а те, якою мірою вони забезпечують практичну підготовку кожно­го учня до подальшої діяльності.

По-друге, у цій класифікації всю увагу зосереджено на про­цесі навчання і не згадується кінцева мета — його наслідки, тоді як активізація навчання спрямована па покрашення прак­тичних результатів. Як же можна ігнорувати мету, для досяг­нення якої і вживаються різні заходи?

На мою думку, найпершою вимогою до будь-якого нового методу є те, що він має забезпечити кращі результати в ово­лодінні більш глибшими вміннями й навичками, ніж традиційне на­вчання. Таким чином, далеко не кожна новація, яка чимось, відрізняється від класичного традиційного навчання, має пра­во називатися новим методом.

Отже, визначимо поняття «методи активного навчання». Я вважаю таке формулювання правильнішим, ніж «активні методи навчання», адже йдеться про методи, які ак­тивізують учнів сильніше й ефективніше за традиційні фор­ми навчання. Сучасний процес навчання вимагає методів активного навчання.


Каталог: attachments -> article
article -> Мета: ознайомити учнів із визначенням понять «здоров'я», «здоровий спосіб життя»; визначити залежність здоров'я людини від соціальних, кліматичних умов, зовнішніх факторів, впливу шкідливих звичок
article -> Проблема: Активізація розумової і пізнавальної діяльності учнів на уроках математики
article -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики
article -> Творча лабораторія роботи з батьками
article -> Батьківські збори "Сімейні цінності та їх значення"
article -> Яким він має бути, випускник ххі сторіччя?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка