Урок як основна форма організації навчально-виховного процесуСкачати 46,78 Kb.
Дата конвертації31.12.2018
Розмір46,78 Kb.
ТипУрок

УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом учителя з постійним складом учнів.

За словами Сухомлинського, «урок — це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції».

Як домогтися високої якості навчання на кожному уроці? Це питання хвилює кожного вчителя. Відповідь: традиційні форми і методи треба використовувати разом з інноваційними підходами.

До основних компонентів уроку як системи належать:  • зміст навчального матеріалу;

  • методи навчання;

  • засоби навчання;

  • форми організації навчальної діяльності.

Усі вони перебувають у тісному зв’язку та визначаються метою уроку.

Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку. Дидактична мета – найважливіша складова навчально-виховного процесу, його відправна точка.

Кожен урок має сприяти ефективній реалізації основних функцій дидактичного процесу — освітньої, розвивальної, виховної та самовдосконалення.

Мета уроку має триєдиний характер:  • навчальна (загальноосвітня);

  • розвивальна;

  • виховна.

Мета уроку програмує його результат: спочатку її формулюють в узагальненому вигляді (чому учень має навчитися), а далі конкретизують описом потрібних дій і зразків діяльності учня. Мета уроку не має сенсу, поки вона не стала метою учня. Тому мета уроку має ставитися перед класом в учнівському варіанті та доводитися до рівня розуміння й сприйняття школярами.

Важливим етапом підготовки вчителя до уроку є правильне комплексне планування мети й завдання заняття.

Мета передбачає послідовне вирішення конкретних завдань під час уроку, тобто мета заключає в собі очікуваний результат спільної діяльності вчителя й учня, наприклад, формування певних умінь, оволодіння обчислювальними навичками, засвоєння певного правила тощо.

Загальна мета зумовлює необхідність комплексного планування конкретних завдань кожного уроку, яке включає чітке визначення навчального (освітнього), виховного та корекційних завдань. Правильне проектування цих завдань оптимізує навчально-виховний і корекційний процес, тобто забезпечує якість і ефективність проведення уроків, зумовлює цілеспрямованість добору необхідного змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання корекції та розвитку учнів.

Навчальне (загальноосвітнє) завдання уроку має бути спрямоване на вирішення такого кола загальноосвітніх завдань, реалізація яких забезпечить формування в учнів системи практичних і наукових знань, умінь і навичок, зокрема: засвоєння (вивчення, повторення, закріплення) основних понять, законів, теорій, правил, наукових фактів; формування (вироблення, закріплення...) умінь і навичок (наприклад, грамотного письма, читання, спілкування, обчислення, вимірювання, виготовлення чого-небудь).

Корекційно-розвивальне завдання уроку передбачає виправлення та розвиток в учнів інтелектуальної, емоційно-вольової, мотиваційної, рухової сфери особистості, пізнавальних інтересів і навчальних здібностей. Якщо на одному уроці неможливо корегувати відразу всі сфери особистості дитини, то залежно від типу, структури, змісту уроку визначається його конкретна корекційна мета – навчити, наприклад, аналізувати об'єкт, який вивчається, узагальнювати виявлення закономірності, зробити самостійний висновок із прочитаного, побаченого тощо.

У зв'язку з формуванням такого завдання уроку слід звернути увагу вчителя на можливі помилки, які виникають у практичній діяльності. Найтиповішою помилкою є неконкретність завдань уроку. Наприклад, завдання «розвивати мислення й мову» надто загальне, тому що поняття «мислення» об'єднує і основні його рівні (понятійний, образний, предметно-практичний, словесно-логічний), і операції мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування), і різні функції (інтелектуальна активність, регулятивна роль, критичність). Що конкретно на матеріалі цього уроку буде корегуватись? Які сторони мови (фонематична, лексична, граматична) або види мовленнєвої діяльності підлягають при цьому корекції? Ці моменти вчитель повинен передбачити та конкретизувати, щоб досягти на уроці поставленої мети.

Виховне завдання уроку спрямоване на формування в учнів наукового погляду на матеріальний світ, забезпечення морального, трудового, естетичного, духовного, патріотичного та фізичного виховання.

Російський учений П. А. Щеньов узагальнив способи формулювання мети.


з/п


Способи презентації

Типові формулювання

1

Через навчальний зміст

Розглянути питання ..., вивчити ... тощо

2

Через діяльність учителя

Ознайомити учнів із…, дати знання про…, пояснити, розповісти про ... тощо

3

Через процеси інтелектуального, емоційного, особистісного розвитку

Сформувати уявлення про…, розвивати математичне мислення,формувати пізнавальну активність тощо

4

Через навчальну діяльність учня (результати навчання)

Назвати, пояснювати, аналізувати, визначати, прогнозувати тощо

Очевидно, що перші два способи вже не відповідають сучасним. Адже визнавши головним суб'єктом навчального процесу самого учня, й мету навчання також необхідно ставити відповідно до його інтересів, потреб і мотивів. Тому найбільш конструктивним та актуальним є формулювання мети через систему результатів навчання, що плануються, які виражаються переліком певних завдань уроку.

Рекомендується визначати мету уроку через формулювання очікуваних результатів уроку. Щоб досягти успіху, учні повинні розуміти, навіщо вони прийшли на урок, чого вони повинні досягти та як це зробити.
Каталог: userfiles
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
userfiles -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
userfiles -> Загальна характеристика роботи
userfiles -> Звіт щодо проведення моніторингового дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти
userfiles -> Словник педагогічних термінів
userfiles -> Бідило андрій анатолійович стратегії тнк у сфері науково-технологічного обміну
userfiles -> Та напрями вдосконалення
userfiles -> Методи, прийоми навчання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка