Урок чи систему уроків (учитель, предмет, клас, тема). Конкретизувати мету відвідування уроку


МЕТОДИЧНА МЕТА ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВСкачати 115,5 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації26.03.2020
Розмір115,5 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5
МЕТОДИЧНА МЕТА ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ

   1. Визначити ефективність роботи по розвитку пізнавальних інтересів учнів.

   2. Вивчити ефективність методів навчання, що застосовує вчитель на уроці.

   3. Визначити ефективність форм навчання, що застосовує вчитель.

   4. Вивчити педагогічне керівництво з боку вчителя роботою учнів з книгою.

   5. Вивчити, як здійснює учитель міжпредметні зв'язки.

   6. Вивчити об'єктивність оцінювання знань і навичок учнів.

   7. Вивчити, як учитель формує в учнів загальнонавчальні вміння і навички.

   8. Визначити рівень самостійної роботи учнів на уроці.

   9. Ознайомитися з роботою молодого (нового) вчителя.

   10. Надати методичну допомогу вчителю з питання,

   11. Виявити рівень знань учнів з того чи іншого предмета.

   12. Використання учителем теми для виховання доброти і людяності.

   13. Вивчити, як використовується на уроці місцевий матеріал.

   14. Вивчити здійснення учителем на уроці профорієнтаційної роботи.

   15. Вивчити, як формується інтерес до вивчення рідної мови.

   16. Виявити рівень засвоєння учнями нового матеріалу.

   17. Визначити прогалини та типові недоліки в знаннях учнів, встановити причини.

   18. Вивчити, з допомогою яких форм роботи учитель включає учнів в активну творчу діяльність.

   19. Познайомитись з умовами, які забезпечують досягнення позитивних результатів.

   20. Вивчити, як здійснюється індивідуальний підхід.

   21. Ознайомитись з системою ведення тематичного обліку знань.

   22. Вивчити методику вчителем повідомлень при вивченні нового матеріалу.

   23. Ознайомитись з роботою вчителя по виробленню навичок культури усного і писемного матеріалу.

   24. Розвиток учителем самостійної роботи учнів.

   25. Перевірити виконання вчителем попередніх рекомендацій.

   26. Ознайомитись, як вчитель реалізує мету уроку.

   27. Вивчити ефективність застосування роздаткового матеріалу.

   28. Вивчити стан диференціації навчання.

   29. Проаналізувати стан гуманізації навчання.

   30. Визначити рівень національної спрямованості навчання і виховання.

   31. Вивчити, як учитель впроваджує ППД.

   32. Вивчити раціональне використання учителем часу.

   33. Вивчити, як учитель забезпечує засвоєння основних понять змісту уроку.

   34. Вивчити ефективність курсової перепідготовки і самоосвіти учителів.

   35. Вивчити використання учителем виховного потенціалу уроку.

   36. Визначити оптимальність об'єму, складність і способи інструктування домашнього завдання.

   37. Як учитель дотримується вимог навчальної програми при оцінюванні ЗІН.

   38. Вивчити рівень підготовки учнів до праці і свідомого вибору професії

   39. Виявити рівень сформованості в учнів наукового світогляду.

   40. Вивчити результативність виховного впливу уроку на формування переконливості і тому подібне

   1. Вивчити формування учителем потреби в знаннях.

   2. Уміння виділити головне під час вивчення і закріплення нового матеріалу, контролю за знаннями учнів.

   3. Уміння доцільно згідно вікових особливостей підібрати форми і методи роботи, зміст матеріалу.

   4. Вміння організувати навчальну працю на уроці, забезпечити навчальну дисципліну.

   5. Уміння керувати пізнавальною діяльністю учнів, розвивати інтерес.

   6. Уміння забезпечити контроль за знаннями, уміннями і навиками учнів.

   7. Уміння забезпечити єдність навчання і виховання, виходячи із змісту навчально- виховного матеріалу.

   8. Уміння забезпечити критичну спрямованість викладання.

   9. Володіння психологією спілкування з учнями.

   10. Вивчити стан використання учителем раціональних технологій навчання.

   11. Вивчити рівень гуманізації навчання.

іУ52. Вивчити ефективність методів навчання, які застосовує вчитель на уроці.

    1. Вивчити об' єктивність оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

    2. Визначити ефективність роботи вчителя щодо розвитку пізнавальних інтересів учнів..

    3. Вивчити, як вчитель використовує матеріал уроку для виховання учнів.

    4. Виявити доцільність та ефективність форм навчання, які використовує вчитель.

    5. Вивчити рівень самостійної роботи учнів на уроці.

    6. Вивчити, як вчитель здійснює на уроці міжпредметні зв'язки.

    7. Вивчити рівень та методи забезпечення зворотного зв'язку на уроці.

    8. Вивчити роботу вчителя щодо формування інтересу в учнів до предмету.

    9. Вивчити рівень (стан) сформованості (формування) в учнів загальнонавчальних навичок.

    10. Вивчити роботу вчителя щодо формування в учнів уміння самостійно здобувати знання.

    11. Встановити рівень знання учнями фактичного матеріалу.

    12. Вивчити хід впровадження в практичну діяльність вчителів результатів роботи методоб' єднання (творчої, динамічної групи тощо).

    13. Вивчити результативність впровадження нової технології.

    14. Вивчити стан дисципліни на уроці, рівень культури.

    15. Вивчити діяльність вчителя щодо розвитку творчого потенціалу учнів.

    16. Вивчити стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості.

    17. З'ясувати рівень викладу навчального матеріалу.

    18. Вивчити ефективність та доцільність використання наочності на уроці.

    19. Вивчити, як вчитель здійснює на уроці індивідуалізацію та диференціацію.

    20. Вивчити стиль спілкування вчителя з учнями.

    21. Вивчити роботу вчителя щодо активізації управління навчальною діяльністю учнів.

    22. З' ясувати оптимальність відбору змісту навчального матеріалу.

    23. Ознайомитися з організаційною діяльністю педагога у проведенні уроку.

    24. З'ясувати стан роботи вчителя щодо формування внутрішньої мотивації учіння.

    25. З' ясувати методи співпраці вчителя і учнів на уроці.

    26. Перевірити дотримання санітарно-гігієнічного режиму уроку, правил безпеки.

    27. Вивчити техніку проведення уроку (ритм, темп, розподіл часу тощо).

    28. Встановити грамотність вчителя при використанні певних навчальних технологій і методик та ефективність їх використання.

    29. Вивчити систему контролю, перевірки та оцінювання знань і умінь учнів (гуманність, об'єктивність, зручність і різноманітність методів, форм, типів, видів перевірки та контролю).

    30. Вивчити психологічний стан учнів на уроці (активність, впевненість, відчуття комфорту, профілактика стомленості, страху, розгубленості).

    31. Вивчити особливості розвитку пізнавальних процесів на уроці (уваги, пам'яті, сприйняття, мислення).

    32. Визначити раціональність використання часу на уроці (хронометраж уроку).

    33. Визначити відповідність ходу і результату уроку його цілям і завданням.

    34. Визначити оптимальність поєднання методів і форм перевірки знань учнів.

    35. Визначити стан виконання видів самостійної роботи учнів, їх доцільність та різноманітність.

    36. Вивчити методи та прийоми створення сприятливого клімату на уроці.

    37. Визначити рівень психологічної взаємодії вчителя та учнів.

    38. Вивчити рівень організації ведення шкільної документації на уроці.

    39. З'ясувати оптимальність вибору та ступінь досягненім дидактичної мети.

    40. Визначити дидактичну доцільність зміни видів діяльності учнів.

    41. Визначити ступінь гуманізації навчально-пізнавального процес.

    42. Реалізація принципів особистісно-орієнтованої педагогіки на уроці.

    43. Ефективність використання інноваційних форм і методів роботи.

    44. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів на уроці.

    45. Реалізація вчителем дидактичних принципів навчання.

    46. Ефективність застосування методів навчання.

    47. Ефективність застосування форм навчання.

    48. Застосування лекційно-практичної системи навчання.

    49. Забезпечення засвоєння учнями основних понять на уроці.

    50. Забезпечення розвитку мислення учнів на уроці.

    51. Ефективність роботи вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів.

    52. Застосування проблемного навчання.

    53. Вміння вчителя організовувати навчальну працю на уроці, забезпечити навчальну дисципліну.

    54. Організація ігрової діяльності учнів на уроці.

    55. Ефективність використання логічно-структурних схем.

    56. Реалізація міжпредметних зв'язків.

    57. Формування в учнів потреби в знаннях, навичок самоосвіти. \У ПО. Комп' ютеризація навчально-виховного процесу.

     1. Розвиток творчих здібностей і обдарувань школярів.

     2. Формування навичок культури усного і писемного мовлення.

     3. Ефективність роботи вчителя з розвитку мови учнів, збагачення словникового запасу.

     4. Робота вчителя над удосконаленням навичок читання учнів.

     5. Формування в учнів інтересу до вивчення рідної мови.

     6. Реалізація ідей українознавства на уроці.

     7. Ефективність застосування вчителем наочності та роздавального матеріалу.

     8. Раціональність розподілу вчителем часу на уроці.

     9. Гуманізація навчально-виховного процесу.

     10. Здійснення трудового виховання і профорієнтаційної роботи.

СХЕМИ АНАЛІЗУ УРОКІВСХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

      1. Мета уроку визначена (чітко, конкретно, дидактично правильно, недостатньо чітко, неконкретно, дидактично виправдано).

      2. Види (етапи) мовної діяльності (взаємопов'язані, недостатньо логічно послідовно, не послідовно, обумовлені темою і метою уроку, не обумовлені змістом уроку та поставленим дидактичним завданням).

      3. Використані методи роботи (ефективні, малоефективні, неефективні, передбачають ознайомлюючий, стандартизуючий, варіативний, комбінований характер мовної діяльності школярів).

      4. Прийоми (вступу, активізації, практичного застосування фонетичного, лексичного, граматичного матеріалу, різноманітні, доцільні, стимулюючі активну пізнавальну мовну діяльність учнів, одноманітні, доцільні, нестимулюючі).

      5. Учитель застосував (хорові, парні, індивідуальні, комбіновані форми роботи, які сприяли формуванню мовних умінь і навичок).

      6. Використання аудіовізуальних способів навчання (магнітофон, програвач, діафільми, епідіаскоп, кінофільм, таблиці, картини і т.д.)

      7. Зворотній зв' язок (достатній, достатній частково, незадовільний).

      8. Темп уроку (високий, уповільнений). Мовною практикою охоплені (всі учні класу, більша частина, менша, окремі учні).

      9. Мовна діяльність школяра (повністю, частково) спрямована на формування, активізацію, автоматизацію) умінь та навичок (вимови, аудіювання, діалогічного мовлення, монологічного, читання) (відповідає, частково відповідає, не відповідає визначеній меті уроку).

      10. Мовлення учнів має (рецептивний, репродуктивний, умовно-продуктивний, продуктивний характер), комунікативне (повністю, частково) обумовлене, необумовлене.

      11. Учні оперують (фонетичним, лексичним, граматичним) матеріалом на рівні (слова, речення, репліки, зв'язного висловлювання) з використанням (без використання) навчальної опори (логічних: аналогій, алгоритмів, схем, таблиць; зорових, складових слухозорових: картин, ілюстрацій, озвучень картини та діафільмів і т.д.)

      12. Учні проявили (стійкі, слабкі, незадовільні) уміння і навички під час оперування лексичними одиницями, граматичними структурами а (алогічних, відмінних) ситуація усного спілкування, читання (про себе, вголос, синтетичного, аналітичного).

      13. Типовими недоліками в мовній підготовці школярів є (недосконала вимова, відсутність фонематичного слуху, мовної інтуїції, обмежений лексичний запас, незнання або недостатнє усвідомлення граматичних структур, недостатні навички самостійного мовлення без використання навчальних опор, невміння користуватися стимулюючими до розмови репліками, уповільнена мовна реакція і т.д.).

      14. Інтерес учнів до вивчення іноземної мови (великий, значний, незначний, відсутній).

      15. Урок проведений на високому, невисокому, незадовільному (науковому рівні); методично: грамотно, недостатньо грамотно, незадовільно).


СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ БІОЛОГІЇ

       1. Чи правильно визначена тема уроку.

 • - Які нові питання, закони передбачається вивчити.

• - Як розкриваються навчальні й виховні завдання уроку.

 • - Який навчальний матеріал планується повторити.

 • - Які поняття формуються, які закріплюють відповідно до програми.

  1. Доцільність розподілу навчального часу на певні етапи уроку, чи відповідає хід уроку наміченому плану.

Ш. Зміст уроку:

   1. Відповідність змісту уроку програмі.

   2. Наукова спрямованість уроку.

   3. Уміння вчителя виділити основне в навчальному матеріалі, не перевантажувати урок другорядним матеріалом.

   4. Дотримання принципу науковості та доступності.

   5. Наочність (таблиці, гербарії, моделі, колекції, живі об'єкти, ТЗН).

   6. Використання на уроках результатів робіт учнів, отриманих на інших видах навчальної діяльності (вдома, на екскурсіях, у куточках живої природи та ін.)

   7. Практичні роботи з натуральними об'єктами:

    1. розпізнання;

    2. спостереження;

    3. визначення;

    4. зіставлення;

    5. короткочасний експеримент (якщо він є на уроці).

   8. Опора на раніше вивчене.

   9. Зв'язок теорії з практикою.

   10. Ознайомлення учнів з екологічними проблемами Наступність у вивченні матеріалу.

   11. Ступінь самостійної навчальної діяльності учнів:

 1. самостійність суджень;

 2. усвідомлення запам'ятовування;

 3. вміння використовувати наявні знання;

 4. закріплення (застосування знань у нестандартних ситуаціях, робота з підручником, обґрунтованість відповідей).

  1. Диференціація навчання.

  2. Контроль та оцінювання.

  3. Домашні завдання (обсяг, посиль гість, інструктаж)

  4. Реалізація завдань уроку.

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ПРАЦІ

   1. Правильність формулювання теми уроку відповідно до державної програми.

   2. Мотивація мети уроку.

   3. Обґрунтованість типу уроку.

   4. Педагогічна доцільність структури уроку, правильність витрат навчального часу на окремі частини уроку.

   5. Раціональність використання технічних засобів навчання, зокрема наочності.

   6. Культура праці учнів.

   7. Використання вчителем сучасних методів, форм, засобів навчання і виховання, вибір оптимального їх поєднання в конкретних умовах.

   8. Розвиток здібностей та інтересів школярів.

   9. Відповідність поєднання методів навчання дидактичним завданням уроку.

   10. Організація самостійної роботи учнів: характер самостійної діяльності учнів, послідовність видів і завдань самостійної роботи учнів.

   11. Система врахування та оцінки знань учнів: умотивованість та об'єктивність оцінок, виставлених на уроці.

   12. Доцільність поєднання індивідуальних форм перевірки знань учнів.

   13. Педагогічна майстерність учителя: вміння організовувати клас, підтримати дисципліну, самоконтроль та педагогічний такт, рівень мовлення, володіння голосом.

   14. Загальна оцінка уроку: наскільки успішно було реалізовано виховні та основні

завдання, конкретні висновки і пропозиції щодо уроку.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка