Урок це основна дидактична форма навчання, що пройшла випробування протягом кількох столітьСкачати 274,7 Kb.
Сторінка1/15
Дата конвертації31.12.2018
Розмір274,7 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Сучасний урок в початковій школі

( на допомогу вчителям, керівникам шкіл )

Узагальнила Бондар Ірина Володимирівна,

методис РМК
Урок - це основна дидактична форма навчання, що пройшла випробування протягом кількох століть. Вона поєднує індивідуальні та фронтальні шляхи навчально-пізнавальної діяльності з учнями однакового віку обох статей з приблизно інтелектуальним розвитком.

Навчально – виховний процес починається і закінчується уроком.

Сучасним можна назвати урок, на якому вчитель уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, її активного розумового зростання, глибокого і свідомого засвоєння знань, для формування її моральних основ. Він передбачає поєднання навчання, виховання і розвитку. Загальною функцією уроку є формування і розвиток особистості школяра.

Сучасний урок – це перш за все урок, який спрямований на створення реальних умов для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня і що сприяє якісному формуванню його навчальної діяльності.

Всі компоненти уроку перебувають у тісному взаємозв’язку, але мета виступає і як контролюючий фактор уроку. Навколо мети організовується весь урок. Мета виступає і як контролююча сила, яка спрямовує діяльність вчителя та учнів. Визначення мети відбувається за такою схемою: мета навчання – мета предмета - мета даного уроку. При цьому мета уроку безпосередньо співвідноситься з особливостями класу. Сучасні вимоги при визначені мети уроку полягають у тому, що вона повинна бути чіткою прозорою та доступною для розуміння учнями, для того щоб вони могли її прийняти у свій власний план.

Мета уроку – це запрограмований кінцевий результат, який необхідно досягнути вчителю та учням наприкінці уроку, вони обов’язково включає передбачення можливих результатів та програму дій учителя та учнів, яку спрямовано на досягнення бажаного результату.

Мета уроку триєдина. Вона скакається з пізнавального , розвивального та виховного аспектів.

Пізнавальний аспект спрямовано на здобуття знань, формування умінь та навичок.

Розвивальний аспект викликає найбільше труднощів при плануванні. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що вчитель намагається формулювати розвивальний аспект до кожного уроку, не враховуючи того, що розвиток дитини йде не так швидко, як процес навчання та виховання. Тому розвивальний аспект може бути єдиним для декількох уроків. І складатись він може з таких розділів:

1. Розвиток мови ( інколи планується для уроків всіх предметів): • збагачення та ускладнення словникового багажу учнів;

 • ускладнення смислової функції мови ( нове розуміння понять);

 • посилення комунікативних здібностей учнів ( вміння вести діалог, монолог ; експресивність, емоційність, виразність мовлення).

2. Розвиток мислення:

 • вчитись виділяти головне;

 • вчити аналізувати , синтезувати;

 • вчитись будувати аналогії;

 • вчитися узагальнювати, класифікувати та систематизувати;

 • вчитися доводити та спрощувати;

 • вчитися визначати та пояснювати поняття;

 • вчитися ставити та розв’язувати проблеми.

3.Розвиток сенсорної сфери:

 • розвиток уміння орієнтуватися в просторі часу;

 • розвиток уміння розрізнення кольорів, форм, звуків, відтінків мови тощо.

4. Розвиток рухової сфери:

 • оволодіння моторикою дрібних м’язів;

 • розвиток уміння керувати своїми руховими діями;

 • розвиток вправності руху тощо.

5. Розвиток самостійності учнів:

 • формування вмінь працювати за зразком і вказівками вчителями, таблицями;

 • навчання працювати з коментуванням своїх дій;

 • формувати вміння самостійно застосовувати правило;

 • формування пізнавальної самостійності.

 • формувати спостережливість, уважність;

 • самостійно контролювати проміжні і кінцеві результати роботи;

 • формувати вміння запам’ятовувати, вчити організовувати своє робоче місце, берегти час.

6. Розвиток сприймання.

7. Розвиток уяви.

8. Розвиток уваги.

Зазначені напрямки не є вичерпними, їх можна продовжити, конкретизувати тощо.

У визначені виховної мети конкретного уроку вчитель, з одного, має керуватися сучасними загальними вимогами до виховання і розвитку молодших школярів, орієнтуватись на наступність і перспективність і у вихованні особистостей. а з другого - врахувати можливості змісту матеріалу.

У першому класі виховні цілі в урочній діяльності слід насамперед спрямовувати на формування гуманних почуттів дітей. позитивного ставлення до навколишньої дійсності. Виховні цілі доцільно формулювати так: • викликати в дітей почуття доброти;

 • пробуджувати співчуття до когось;

 • виховувати товариські взаємини;

 • заохочувати співпрацю дітей;

 • виховувати турботливість і увагу до своїх рідних

 • виховувати стриманість;

 • виховувати почуття відповідальності;

 • виховувати шанобливе ставлення до народних традицій, всенародних свят;

 • вчити розуміти красу в природі, предметах побуту, праці, людських взаєминах.

Цілеспрямоване виховання школярів триває багато років, тому треба ставити конкретні виховні завдання і намагатися розв’язати їх саме на даному уроці. Педагогічно правильними є такі формулювання виховної мети: „пробуджувати…”, „зміцнювати…”, „викликати…”, „виховувати…”, „закріплювати…”, „заохочувати…”, „формувати…”.

Виховний аспект передбачає використання змісту навчального матеріалу, методів, форм тощо для здійснення формування та розвитку трудових, естетичних, патріотичних, екологічних, моральних якостей особистості. Це формується через систему ставлень до різних явищ навколишнього життя, які складаються на уроці.

Після того, як сформульовано мету, визначається структура, яка залежить від типу уроку. Найчастіше уроки класифікують за цілями ( як дидактичними, так і освітніми).

Класифікація уроків за цілями в роботах різних авторів№ п/п


Автор

Класифікація

1

Ю.Б. Зотов

1. Комбінований урок

2. Урок засвоєння нових знань.

3. Урок закріплення нових знань, їх систематизація, формування умінь, навичок.

4. Урок контролю та оцінювання знань учнів2

В.А. Оніщук

1. Урок засвоєння нового матеріалу.

2. Урок засвоєння навичок і умінь.

3. Урок використання знань, умінь, навичок.

4. Урок узагальнення та систематизації.

5. Урок контролю, корекції знань, вмінь, навичок.

6. Комбінований урок3

І.Я. Лайнер,

М.М. Скаткін,

В.В. Краєвський


1. Урок, в яких наявні всі етапи засвоєння знань ( комбіновані ).

2. Урок, в яких випущені один або декілька етапів засвоєння знань.4

М.І. Махмутов

1. Урок вивчення нового матеріалу.

2. Урок удосконалення знань, умінь, навичок.

3. Комбіновані уроки.

4. Урок контролю та корекції знань, вмінь, навичок.5

Ю А. Конаржевський

1. Комбінований урок.

2. Урок засвоєння нових знань.

3. Урок закріплення нового матеріалу.

4. Урок повторення.

5. Урок узагальнення та систематизації нового матеріалу.

6. Урок перевірки та оцінки знань.6

О. Я. Савченко

1. Урок вивчення нового матеріалу.

2. Урок закріплення та засвоєння знань, умінь та навичок.

3. Урок повторення та узагальнення знань, умінь.

4. Урок перевірки та контролю результатів навчання.

5. Комбінований урок.

Аналізуючи зазначені класифікації, можна зазначити , що всі їх побудовано на основі логіки засвоєння знань.

Однак необхідно зазначити , що в дидактиці, крім класифікації уроків за цілями, існують інші підходи щодо класифікації. Це:


 • способом проведення: урок-лекція, крок-бесіда, урок-практичне заняття;

 • за характером пізнавальної діяльності: урок первинного закріплення знань, урок утворення нових понять;

 • за ступенем самостійності учнів: урок самостійної роботи, урок роботи педагога з групою тощо.

Як тільки завершено структурування. можна переходити до планування власне уроку.

При плануванні уроку необхідно дотримуватись загальних вимог щодо його організації та проведення.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка