Управління освіти Первомайської міської радиСторінка1/36
Дата конвертації31.12.2018
Розмір2,11 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти Первомайської міської ради
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Первомайський міський методичний кабінет


ЗАТВЕРДЖЕНО

УЗГОДЖЕНО

УЗГОДЖЕНО

методичною радою кабінету

Управління освіти Первомайської міської ради

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ПЛАН

роботи Первомайського міського методичного кабінету
на 2011 рік

Первомайськ

2011

ЗМІСТ

Вступ


І. Управління методичним кабінетом

ІІ. Моніторинг рівня професійного розвитку педагогів, їх професійних потреб. Маркетинг

ІІІ. Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

ІV. Професійний розвиток педагогічних працівників у між курсовий період

V. Методична діяльність

VІ. Апробація нових підручників, програм

VІІ. Аналіз,узагальнення та апробація педагогічного досвіду

VІІІ. Видавнича діяльність

ІХ. Науково-методичний супровід діяльності керівників міських методичних об’єднань

Х. Моніторинг якості освіти.

ХІ. Організаційно-педагогічні заходи щодо організації реалізації державних, обласних, міських програм. Проведення заходів з учнівською молоддю

ХІІ. Діяльність бібліотеки

ХІІІ. Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських проектах

ХІV. Співпраця методичного кабінету з установами, організаціямиХV. Матеріально-технічне забезпечення діяльності методичного кабінету
ВСТУП

Діяльність Первомайського міського методичного кабінету Первомайської міської ради протягом 2010 року організована та проведена відповідно до Положення про міський (районний) методичний кабінет, затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 р. №1119 (зареєстровано 25.12.2008 р. за №1239/15930).

Відповідно до наказу управління освіти від 25.08.10 р. № 266-од «Про структуру міської методичної служби та організацію роботи з педагогічними кадрами у 2010 році» були затверджені схема, структура діяльності методичної служби міста, план роботи міського методичного кабінету, закладів освіти усіх типів над вирішенням проблемного питання:

«Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій». Науково-пошукова проблема: «Компетентнісно орієнтований підхід у навчально-виховному процесі: зміст і технологічні засади».

Робота над реалізацією головних завдань та напрямів діяльності міського методичного кабінету, окреслених даною проблемою:

 • створення умов для самореалізації і творчого зростання учасників навчально-виховного процесу,

 • організація безперервної освіти кожного,

 • мотивація до інноваційної діяльності,

 • залучення до експериментальної, дослідницько-пошукової роботи,

 • вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду,

 • моделювання креативного освітнього середовища.

Удосконалення системи діяльності методичного кабінету сприяло змінам у підходах до організації роботи з педагогічними кадрами.

Пошуки нових шляхів, які напрацьовані науковцями, дозволили вирішити багато практичних проблем, у тому числі й проблеми підвищення ефективності організації науково-методичної роботи, а також спонукали самих освітян до наукової праці.

Науково-методична рада ММК скеровувала діяльність 19 міських методичних об'єднань, 4 науково-методичних семінарів, 23 міських творчих груп, 11 майстер - класів передової педагогічної думки, «круглого столу» директорів навчальних закладів, тренінгу для заступників директорів з навчально-виховної роботи, міської школи резерву керівних кадрів, школи молодого педагога «Ключі педагогічної майстерності».

Методична діяльність в місті будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити всіх категорій педагогів та керівників навчальних закладів.

З метою сприяння реалізації організаційно-педагогічної та інструктивно-методичної функцій управління на тематичних нарадах, семінарах із керівниками та заступниками керівників навчальних закладів було здійснено теоретичну і практичну підготовку заступників директорів шкіл - координаторів методичної роботи на базі ММК, СШ №6 з теми «Роль методичної служби у забезпеченні компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу», заступників директорів шкіл - координаторів дослідно-експериментальної діяльності - на базі ММК, Золотівської гімназії з теми «Дослідно-експериментальна робота - один із чинників створення позитивного іміджу навчального закладу», а на базі ММК та ЗШ №22 для заступників директорів ЗНЗ - координаторів дослідно-експериментальної роботи з теми «Дослідно-експериментальна і методична робота в реалізації проблемного питання навчального закладу», ММК та ЗШ № 1 для заступників директорів ЗНЗ - координаторів методичної дослідно-експериментальної роботи з теми «Сучасні форми навчально-виховної роботи з обдарованою молоддю».

Важливим моментом в організації методичного супроводу роботи заступників директорів ЗНЗ міста, голів міських предметних методичних об'єднань є просвітницька діяльність ММК. З цією метою функціонує консультпункт, проводяться тренінги, роз'яснювальні, інструктивні наради, презентація новин фахових видань тощо.

До прикладу - на базі ЗШ №4 організовано тренінг для названої категорії педагогічних працівників «Діалог в освіті», на базі ММК- консультування новопризначених заступників директорів шкіл з навчально-виховної та виховної роботи, заступників директорів шкіл, які здійснювали управлінський та методичний супровід підготовки педагогів до конкурсу «Учитель року».

Актуальні питання піднімали і керівники ЗНЗ на міському семінарі у ЗШ №23 з теми «Використання досягнень сучасної педагогічної науки в управлінні навчальним закладом», а керівники позашкільних установ ( ЦВО) з теми «Творчий портрет позашкілля».

Змістовною, результативною була методична робота для педагогів дошкільних закладів. Проведена ретельна підготовка до впровадження у навчально-виховний процес нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Під час усіх методичних заходів розглядались основні завдання програми, моделювалися ситуації та фрагменти роботи з дітьми.

Творчою групою вихователів-методистів, завідуючих ДНЗ розроблено посібник «Орієнтовне планування зайнятості дітей молодшої групи» (за новою програмою). Результативність роботи з підготовки до реалізації нової програми вивчалася через анкетування освітян на початковому етапі і на підсумковому.

Опитування засвідчило ефективність діяльності методичної служби у цьому напрямку. Надалі варто продовжити вивчення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку, пропагувати кращий досвід областей, де проходила апробація програми, та виявляти, вивчати досвід її реалізації педагогами міста. Значну увагу методкабінет приділяв системі безперервної освіти педагогічних працівників ДНЗ, що передбачає впровадження нових форм методичної роботи, які спонукають до постійного вдосконалення професійної майстерності.Серед форм інтерактивного навчання варто назвати майстер-клас музичного керівника ДНЗ «Казка» Гудованої Ю.В. «Розвиток музичних здібностей за системою Карла Орфа»; авторську школу завідуючої ДНЗ «Оленка» Берест Л.Г. «Модель організації методичної роботи в ДНЗ»; практикум для музичних керівників «Інструментальне музикування» (керівник: музичний керівник ДНЗ «Червоненька квіточка» Єрмакова Н.К.; професійну мікрогрупу вихователів «Творчість виховує творчість» (керівник: завідувач ДНЗ «Казка» Алєксєєва Л.О.).

Послідовна та планомірна робота міської методичної служби сприяла широкому й результативному впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Серед них:

 • Методика фізичного виховання (ДНЗ «Червоненька шапочка»);

 • Використання спадщини В.Сухомлинського (ДНЗ «Казка»);

 • «Жива етика» ( ДНЗ «Оленка»).

Результативність методичної роботи засвідчує активна участь вихованців ДНЗ у міських святах, оглядах - конкурсах, де вони демонструють високий рівень знань, умінь, компетентностей: «Свято англійської мови», «Інтелектуальна ігротека», «Музична скарбничка», «Золоте зерно», «Танцювальна веселка», конкурси декоративно - мистецького напрямку, «Спартакіада», «Олімпійський тиждень», фестиваль «Ми діти твої, Україно!». На часі - необхідність створення та поповнення у кожному навчальному закладі електронної скарбнички результативності впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Активно запроваджується компетентнісний підхід у визначенні навчальних досягнень учнів початкової ланки шкіл міста. Члени міських методичних об'єднань учителів початкових класів, вихователів ГПД та логопедів у 2010 році працювали за структурою методичної роботи та її планування, що визначається попередньою діагностичною діяльністю.

Підвищення професійної майстерності педагогів І ступеня проходило через їх активну участь у міських семінарах. Під час проведення було продемонстровано нетрадиційні форми роботи: творчий портрет педагога, захист моделі конспекту уроку у вигляді ділової гри, круглий стіл між досвідченими та молодими вчителями з актуальних питань навчально-виховного процесу, аукціон методичних ідей, розв'язання нестандартних педагогічних ситуацій, обговорення матеріалів виставки дидактичних матеріалів.

До усіх форм діяльності були залучені практичні психологи шкіл, ДНЗ. Результат методичної роботи - якісні зміни у формуванні погляду педагогів на своє місце та роль в освітньому процесі, новому ставленні до учня, до себе самого, у переході від авторитарного стилю спілкування з дітьми до особистісно зорієнтованого.

Важливими досягненнями у методичній діяльності вчителів початкових класів є • участь та перемога у конкурсі авторських рукописів методичних посібників для фахівців із початкової освіти «Педагогічні винаходи», організованому редакцією «Початкове навчання та виховання» ВГ «Основа». Творча група вчителів ЗШ І-ІІ ступенів №10 у складі :Депетист О.В., Ярова Н,А., Чала В.В. представила розробку «Національно-патріотичне виховання Програма "Юний патріот" для 1-4 класів;

 • участь та перемога Родніної В.В., вчителя початкових класів Тошківської ЗШ І-ІІІ ступенів №22, в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах "ВИХОВАТИ ОСОБИСТІСТЬ", номінація 1: " Вчитель загальноосвітнього навчального закладу ".

У 2011 році насамперед необхідно працювати над тим, щоб кожен класовод зрозумів: урок треба будувати як спосіб формування та розвитку особистості, а не як засіб передачі знань.

Саме вчителі Депетист О.В, Ярова Н.В.( ЗШ №10), Побочна О.В.( ПБГ), Фазли К. В.( ЗШ № 1); Ткаченко М.О. (ЗШ №4); Павловська В.І. (ЗШ № 5), Донець Н.В., Рачвак О.В. (СШ №6), Єремєєва Г.О. (ЗШ № 7), Ступак О.Б. (ЗБГ), Родніна В.В. (ЗШ № 22) дають вихованцям міцні знання, будь-яке серйозне заняття роблять для дитини захоплюючими, і це знайшло підтвердження у результатах проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, малих олімпіадах, різноманітних конкурсах та ін.

Разом із тим у ряді навчальних закладів ще переважає інформативне навчання. В окремих - мало використовуються можливості інноваційних форм і методів для активізації пізнавальної діяльності учнів з метою самостійного здобуття знань та їх практичного застосування.

Відмічається відсутність системи роботи з розвитку зв'язного мовлення, спостерігається недостатній рівень формування комунікативних умінь і навичок. Не виробляються навички самоконтролю, самооцінки, співробітництва на уроці.

Відповідно до структури та планів роботи шкільних та міських методичних об'єднань протягом звітного періоду методична робота з викладачами дисциплін природничого циклу функціонувала як система. Успішно апробовано дослідно-експериментальні форми діяльності, семінарів-практикумів, шкіл передового педагогічного досвіду, творчих і динамічних груп, школи молодого педагога.

Клуб творчого вчителя географії (керівник Клокол О.В.) з проблеми «Використання власних польових досліджень на уроках та позакласних заходах з географії» успішно працює над удосконаленням проектних технологій. У роботу вчительської студії «Навчаючи інших, навчаюся сам» упроваджено практичні заняття на місцевості. Використовуючи інноваційні технології, розкрито методику формування творчих здібностей учнів засобами хімії під час засідання міського методичного об'єднання вчителів хімії на базі СШ №6 (керівник Тишкова Т.Х.). Майстерно показано використання нетрадиційних методик при розкритті теми «Роль принципу самодіяльності та самоорганізації навчально-виховного процесу у формуванні творчих здібностей учнів» на майстер-класі, проведеному для викладачів біології (керівник Єрошенко Л.І.).

На базі ЗШ №30 проведено заняття семінару-практикуму відповідальних за екологічну роботу з проблеми «Формування екологічної культури учнів». Але необхідно приділяти більшу увагу питанню диференційованого підходу до викладання предметів. Результативно працюють відділи ЦВО (Алєксєєв С.М.) туристсько-краєзнавчий та еколого-натуралістичний.

Вихованці, що займаються в їх гуртках, - лауреати та переможці багатьох конкурсів, виставок. Керівники прикладають максимум зусиль до удосконалення моделі функціонування, щоб зацікавити бажаючих учнів займатися позакласною діяльністю на базі даних установ. Добре налаштована їх співпраця з обласними інстанціями.

Акцент на осучасненні підходів у здобуті математичної освіти учнівської молоді робили члени міського методичного об'єднання учителів математичних дисциплін (керівник Чернишова Г.Н.). Удосконалено моделі.

Серед структурних підрозділів особливо високим рівнем позначилася діяльність міського методичного об'єднання вчителів інформатики ( керівник Дубінєвич Г.М.), під час занять якого головна увага приділялася виробленню практичних напрямків використання сучасних ІКТ.

У рамках занять методичного об'єднання учителів - математиків проводилися тренувальні збори з підготовки учнів до олімпіад.

Методкабінет скеровує цю категорію педагогів на виокремлення пріоритетних напрямків діяльності які сприятимуть тому, щоб кожна обдарована дитина змогла реалізувати свій природний потенціал, набути новий позитивний досвід і застосувати його під час різного роду змагань з предмету, необхідно більший акцент робити саме на питанні формування навиків самоосвіти.

Методична робота з учителями української мови і літератури, російської мови і зарубіжної літератури зорієнтована на підвищення професійного рівня кожного педагога з урахуванням його інтересів та індивідуальних особливостей, на удосконалення сучасного уроку, пошуку нових освітніх технологій. Під час професійних зустрічей педагогам надавалися практично значимі поради, рекомендації щодо дієвих методик викладання, особливо з проведення уроків розвитку зв'язного мовлення, що потребує посиленої уваги у 2010 - 2011 н.р. Новими формами вирізнялися міські семінари, які носили науковий характер і практичне спрямування. Вивчення стану викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури навчальних закладах №№4, 30, СШ №6 свідчить, що більшість учителів - словесників забезпечує належний рівень навчальних компетенцій учнів з української мови і літератури, зарубіжної літератури, застосовуючи ефективні прийоми і засоби для досягнення мети уроку, засвоєння школярами знань у процесі активної праці, в тому числі і пошукової, використовуючи нетрадиційні форми проведення уроків.

Для учителів - словесників Літус Л. ЗШ №4), Бондар О.А.(СШ № 6), Грідіної Т.М. (ПБГ), Козюберди Н.М. (ОШ №30) характерним є належна організація умов для самонавчання і саморозвитку вихованців.

Основними підходами до навчання іноземних мов є особистісно орієнтований, діяльнісний і комунікативно-когнітивний, у центрі уваги котрих - особистість дитини, врахування її особливостей, можливостей та здібностей. Вони реалізуються на основі диференціації та індивідуалізації навчання, використання нових інформаційних технологій дотримання принципі продуктивності навчання, автономії учня, орієнтації на мовленнєвий розвиток, навчання у «співробітництві» (СШ №6, ГБГ, ПБГ, ЗШ№4).

Характерною рисою вивчення іноземних мов на сучасному етапі є багатомовність, що і пропагує сьогодні методична служба. Учителі іноземних мов у постійному творчому пошуку, вони добре орієнтуються у новітніх методичних прийомах, вдало застосовують їх на практиці, тому є активними учасниками щорічної міської виставки педагогічних технологій, на яку представляють власні доробки. У 2011 році необхідно удосконалити механізм роботи з молодими педагогами, надання їм методичної допомоги у контексті планування та проведення уроків. Посилити роботу з обдарованими дітьми.

У 2010 році вся методична робота вчителів суспільних дисциплін організовувалася на основі діагностичних підходів. Заходи (семінари, школа передового досвіду, школа молодих педагогів) проходили за раніше наміченим планом. Значна увага приділялася новітнім тенденціям, оволодінню педагогами ІКТ. Робота викладачів суспільних дисциплін ЗНЗ міста була сконцентрована навколо проблеми «Формування в учнів мотивації до навчання засобами особистісно зорієнтованих освітніх технологій», над якими колективи шкіл працюють впродовж трьох років. Робота над методичними проблемами активізувала форми фахової підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з педагогами. (Пивоварова Т.І. - ЗБГ, Бабкіна О.М. -ГБГ, Заїка В.М.- ЗШ № 30, Савчук О.Ю. - ПБГ, СШ № 6 - Миронюк Л.В, Шелестова А.Г., Якуніна О.І. – ЗШ №1). Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом 2010 року в тематику семінарів - практикумів включались опрацювання формування мотивації навчальної діяльності.

Активізувалася у 2010 р. робота методичного об'єднання вчителів трудового навчання. Проведені згідно плану семінари, майстер - класи, участь у міських та обласних виставках, ярмарках засвідчило чітку координацію роботи членів МО (керівник Давиденко І.В.), їх намагання створити відповідну мотивацій сферу для успішного вивчення предмета вихованцями, ознайомлення їх з українськими традиційними видами декоративного мистецтва, кулінарії тощо. 3 цією метою впроваджувалися інноваційні методики, пропагувався перспективний педагогічний досвід.


Каталог: ld
ld -> Секція права та психології
ld -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
ld -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
ld -> Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
ld -> Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
ld -> Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії
ld -> Методичні рекомендації щодо організації освітнього середовища для успішної адаптації п’ятикласників під час переходу до навчання у середній шкільній ланці
ld -> Робоча програма навчальної дисципліни пп 04 політична антропологія галузь знань 03. 01 соціально-політичні науки
ld -> Філософський факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка