Умань впц «Візаві» 2017 2Pdf просмотр
Сторінка80/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   96
Тименко В. П.

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ПРАКТИЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІВ Інституті обдарованої дитини НАПН України відділом діагностики обдарованості створено методику діагностики практичного інтелекту учнівської молоді. У методиці стисло розглядаються лише ті теорії і концепції вітчизняних та зарубіжних авторів, що прямо чи опосередковано відповідають нашим науковим поглядам на феномен практичного інтелекту, а саме практичний інтелект виявляється лише у пристосуванні до зовнішнього природного середовища, у взаємодії із виробничим чи соціокультурним середовищем або у проектуванні нового середовища з урахуванням гармонійного поєднання краси і доцільності, естетичного й утилітарного. Практичний інтелект практична обдарованість) розглядаються з урахуванням пріоритетності середовищного підходу, що обґрунтований в інвайронментальній психології, інвайронментальній педагогіці, теоретичних положеннях про ноосферну освіту.


150
Значення практичного інтелекту учнівської молоді досі недооцінюється вітчизняною психолого-педагогічною наукою і освітою. Тому ми проаналізували праці зарубіжних дослідників, що виявляли неформальні знання у дітей і дорослих (Sternberg, Wagner,
Williams & Horvath, 1995). Р. Стернрберг із творчою групою однодумців з’ясували, що у бізнес-менеджерів, викладачів коледжів, школярів, комівояжерів, студентів коледжів і населення взагалі практичний інтелект не співвідноситься з академічним інтелектом і вимагає інших методів вимірювання. Вони запропонували інші тести, що прогнозують успіхи учнів так само добре або навіть ще краще, ніж тести на виявлення коефіцієнта академічного інтелекту. Кореляції між двома видами тестів на здібності засвідчують, щонайкраще прогнозування успіхів учнівської молоді досягається, коли будуть використані тести для діагностики і академічного, і практичного, і соціального інтелектів. Така комплексна методика діагностики множинного інтелекту забезпечує виявлення інтелектуальної обдарованості – природної здатності осіб до налагодження і зміцнення асоціативних зв’язків між нейронами головного, спинного мозку і пучками нейронів, що містяться у внутрішніх органах фізичного тіла. Отже, практичний інтелект варто розглядати з урахуванням психофізіологічних теоретичних засад. У другій половині ХХ ст. видатний вчений Роджер Сперрі отримав Нобелівську премію за відкриття функціональної асиметрії правої і лівої півкуль головного мозку. Вчений використав апаратурні методи діагностики. Завдяки спеціальним шоломам у студентів фіксували
електромагнітні хвилі,
індуковані мозком під час різних видів діяльності
: слухання музики, математичних розрахунків, читання поетичних і прозових творів, розглядання графічних зображень, занурення у світ мрій тощо. Ці електромагнітні імпульси (іскри Божі, за нашою інформацією, спалахують між нейронами розсудку, ума і здорового глузду, і такі імпульси набувають стійкості у разі взаємодії інтелектуально обдарованої особи із особистісно-ціннісним середовищем життєдіяльності Про ці електромагнітні імпульси-спалахи між нейронами повідомляє ТБ юзен у розділі Щасливий гомункулус (книга Розумні батьки – геніальна дитина. Таку другій половині XX ст. канадський учений Уайлдер Пенфілд зробив надзвичайне відкриття за допомогою крихітних електродів він вивчав відкритий мозок


151
людей, зумовлюючи дію на конкретні клітини або групи мозкових клітині звернув увагу, що дотиком електрода до певної ділянки мозку викликається реакція в різних частинах і органах тіла. За результатами експерименту вчений склав карту всієї поверхні кори головного мозку, відмітивши на ній ті ділянки, які відповідають за ту чи іншу частину тіла.
З’ясувалося, щонайбільша ділянка мозку активізується долонями рук, предметно-перетворювальними діями. Удвічі менша ділянка – підошвами ніг і так само – ротом. Отже, смаки, запахи, дотики – це найважливіша структурна інформація для пучків нейронів, що містяться у внутрішніх органах фізичного тіла. Саме цей специфічний третій мозок (метасимпатичний відділ автономної нервової системи людей) ми називаємо здоровим глуздом. Практичний інтелект корелює із метасимпатичним відділом автономної нервової системи (здоровим глуздом. Р. Стернберг розробив тест для визначення здорового глузду, адресований претендентам на займання робочого місця (як вести себе під час інтерв’ю перед влаштуванням на роботу. Тест допомагає уточнити самооцінку, керуючись здоровим глуздом, а не різними видами академічних здібностей. І звичайні академічні тести, і наші тести практичного інтелекту вимірюють форми придбаного досвіду, що має значення і в школі, і на роботі. Причина неузгодженості тестів полягає втому, що види вимірюваної ними компетентності абсолютно різні. Особи, що володіють абстрактним, академічним видом компетентності часто не надають особливого значення різним видам практичних компетентностей і навпаки. Нами зроблено спробу виокремити практичний інтелект учнів
10-11 класів, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів і технікумів з-поміж інших профілів обдарованості учнівської і студентської молоді – профілів академічної й естетичної обдарованості. Практичний інтелект ми позначаємо ще й іншим синонімічним терміном – практична обдарованість. Особливості профілів обдарованості виявляються через їхні характерні ознаки. Так, в інтелектуальному профілі академічної обдарованості визначальною ознакою ми вважаємо наявність позитивного перфекціонізму у профілі естетичної обдарованості – здатність до персоніфікації (уособлення) з предметами і явищами довкілля а у профілі практичної обдарованості – наявність


152
майстерності у взаємодії з природним і соціокультурним середовищами (майстерність користування знаряддями, майстерність архітектонічної творчості, майстерність управління талантами інших осіб. Практична обдарованість – це природна здатність особи до інтегрального виявлення таких суміжних здібностей тілесно- кінестетичної, просторової, натуралістичної, міжособистісної
(інтерперсональної). Особи, обдаровані практичним інтелектом, здатні образно уявляти, відчувати, усвідомлювати свій проект уже в опредмеченій формі. Це відрізняє практично обдарованих осіб типу
«майстри-діячі» з їхньою високорозвиненою просторовою уявою від естетично обдарованих осіб типу «художники-глядачі» з їхньою високорозвиненою образотворчою уявою. На нашу думку, до осіб з практичним інтелектом у галузі мистецтва відносяться фахівці архітектонічних видів творчості архітектури, декоративно- прикладного мистецтва, дизайну (етнодизайну). Майбутнім фахівцям мистецтва важливо навчитися здійснювати самодіагностику рівня розвитку практичного інтелекту. Для цього можна використати модифіковані тести з психодіагностики, зокрема, просторова уява,
«узагальнююча уява Р.
Амтхауера), образотворча уява Торренса, методичний комплекс ROADS – комплексна діагностика рівня розвитку аналітичних, творчих і практичних здібностей студентів авторська комплексна діагностика
«дизайн-обдарованість».


Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка