Умань впц «Візаві» 2017 2Pdf просмотр
Сторінка76/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   96
Султанова Л. Ю.
ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ
НА РОЗВИТОК ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ
Актуальність проблеми професійного досвіду і ціннісних орієнтацій викладачів визначається характером соціально- економічних перетворень, особливостями інноваційних процесів, що відбуваються в системі освіти і, як наслідок, зростанням вимог до особистості викладача. Вплив ціннісних орієнтацій викладачів на розвиток їх професійного досвіду пов’язаний зі специфікою самосвідомості особистості. Знання про себе, свої можливості, здібності, ціннісні


138
орієнтації дозволяє більш ефективно здійснювати професійну діяльність. Як зазначає ОМ. Лактіонов особистість як активне начало творить життєдіяльність, дестабілізуючи тим самим умови власного буття, досвід, навпаки, забезпечує стабілізацію нестабільного, використовуючи накопичену в пам’яті інформацію, знання, вміння і навички індивіда. Тому звичними, визначаючими сферу його прояву, є словосполучення повсякденний досвід, професійний досвід, досвідчена людина, минулий досвід, брак досвіду і т. ін. Зазвичай, професійний досвід розуміють як сукупність знань, умінь та навичок людини, здобутих в процесі оволодіння професійною діяльністю. У своїй сукупності вони є важливою складовою досвіду, але не пояснюють його цілком, не збігаються з ним. Перш за все тому, що знання, вміння і навички є зовнішньою стороною людської активності, в той час як індивідуальний досвід охоплює ще й внутрішню. У розвитку професійного досвіду можна виокремити два основних аспекти розвиток пов’язаний з процесом професійної діяльності, або іншими словами – професійний розвиток (оволодіння і практичне застосування нових методів, прийомів викладання, засобів навчання тощо, а також особистісний розвиток викладача. Обидва аспекти тісно пов’язані між собою і взаємно впливають один на одного. У нашому дослідженні ми акцентуємо увагу на особистісних аспектах професійного досвіду. Адекватне і всебічне знання про себе, свої можливості, здібності, ціннісні орієнтації дозволяє більш ефективно здійснювати професійну діяльність. Розвиток професійного досвіду вимагає наявності певних особистісних якостей викладача, яків процесі професійної діяльності поширюються у вс сфери життєдіяльності викладача. Це означає, що ціннісні орієнтації і установки все більше впливають на діяльність. Тому, в процесі розвитку професійного досвіду, відбувається зміна структури професійно важливих якостей викладача у порівнянні з тією, що була притаманна особистості на початку її професійної діяльності. Розвиток професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів значною мірою залежить від його особистісних характеристик. Серед таких характеристик, ціннісні орієнтації майбутнього викладача вищого педагогічного навчального закладу,


139
займають особливе місце. Адже, процес особистісного розвитку залежить, втому числі, від того, що являється пріоритетним для особістості, тобто від цінностей особистості. В психолого-педагогічних дослідженнях цінністні орієнтації особистості вивчаються з двох позицій з позиції виявлення передумов виникнення ціннісних орієнтацій та механізмів їх формування, тобто дослідження ціннісних орієнтацій як складової процесу розвитку особистості, а також як наслідок взаємодії суб’єктивних і об’єктивних детермінант особистісного розвитку, тобто, як певний результат особистісного розвитку. Виходячи з цього, виокремлюють два підходи у вивченні ціннісних орієнтацій особистості. У першому підході основним предметом дослідження є психічні процеси, які зумовлюють формування в особистості тієї чи іншої системи цінностей і властивих їй ціннісних орієнтацій. У другому підході предметом дослідження є безпосередньо зміст системи цінностей, її ієрархічна структура, регулятивна функція в суспільній поведінці. Наше дослідження зорієнтоване на другий підхід і передбачає вивчення змісту ціннісних орієнтацій викладача вищого педагогічного навчального закладу та їх вплив на розвиток професійного досвіду. Не дивлячись нате, що ми вивчаємо лише зміст системи ціннісних орієнтацій викладача і не передбачаємо організацію процесу формування ціннісних орієнтацій – мине виключаємо можливості змін в системі ціннісних орієнтацій викладача під впливом організованого навчально-виховного процесу спрямованого на розвиток професійного досвіду викладачів. Адже, як вірно зазначають В.О. Тюріна та ОД. Научитель, система ціннісних орієнтаційне є стабільною і незмінною. Вона може змінюватись під впливом соціально-економічного, політичного та культурного середовища.Таким чином, система ціннісних орієнтацій є динамічною, відображає як головні, істотні, стрижневі зміни взаємозалежності особистості зі світом, такі зміну поточних, швидкоплинних, певною мірою випадкових життєвих ситуацій.1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка