Умань впц «Візаві» 2017 2


Список використаних джерелPdf просмотр
Сторінка64/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   96

Список використаних джерел
1.
Бех І. Д. Духовна енергія вчинку. – Рівне РДГУ, 2004. – 42 с.
2.
Веремьев А. Эстетическое и художественное воспитание: сущность и взаимосвязи // Искусство и образование – 2002. – №3
(21). – С. 4-10.
3.
Рудницька О. П. Педагогіка загальна і мистецька. – К, 2002. –
270 с.120

Семенова О. В.

АНАЛІЗ ПОСІБНИКІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ
КОМПОЗИЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ВНЗ

«Композиція», Рисунок, Живопис є провідними дисциплінамипри підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Отже, опанування на формально-естетичному та образно-семантичному рівнях закономірними, вибірковими та специфічними засобами композиції, має відбуватися на всіх дисциплінах мистецького циклу.Це дає підстави для аналітичного огляду навчальних посібників, які використовуються при викладанні вищезазначених дисципліну практичній підготовці ВНЗ. Установлено, що студенти активно користуються посібником І. Туманова Рисунок, живопис, скульптура Теоретико-методологічні основи комплексного навчання (2010 р) [4]», у якому ґрунтовно розкрито методологію навчально-творчого підходу, теоретико- методологічні основи формотворення у мистецтві, особливості історичного розвитку мови просторових мистецтв. Книга добре ілюструє основні теоретичні положення з питань використання зображувально-виражальних засобів просторових мистецтву світовій образотворчій практиці та особливості застосування методичних принципів навчання рисунку, живопису й скульптурі. Однак, у цьому посібнику надто штучно висунуто крапку, лінію і пляму як провідний засіб формотворення у методиці навчання образотворчому мистецтву. Доступним для користування є посібник В. Колеснікова Рисунок [3]. Він складається з трьох великих розділів, до кожного з яких належить декілька підрозділів. Перший розділ Історичні засади формування рисунка як виду зображувальної діяльності містить такі аспекти, як формування рисунка від перших наскальних рисунків до формування різних рисувальних шкіл Древнього Єгипту, Антики, Середніх віків, епохи Відродження, академічної школи рисунка, включаючи сучасні етапи розвитку рисунка. Другий розділ дає загальні поняття рисунка, тобто методичні вказівки, роль композиції в рисунку, лінія та тону ньому та розвиток просторового мислення, уяви та творчого підходу до рисувальної діяльності. Третій розділ охоплює види практичних завдань із дисципліни Рисунок рисунок натюрморту, голови з гіпсових зліпків та натури, одягненої й оголеної


121
фігури людини, короткочасний рисунок та начерки, рисунок на пленері. Майбутні художники-педагоги часто послуговуються навчальним посібником В. Шпака Основи живопису. Акварель
(2013) [4], у якому висвітлюються етапи розвитку акварельного живопису, а також творчість провідних майстрів цієї галузі мистецтва. У ньому розглянуто питання, що тісно пов’язані з опануванням теорії і методики створення живописного зображення на площині на основі здобутих наукових, теоретичних і практичних знань та навичок з рисунка. Зокрема, також ідеться про властивості художніх матеріалів, природу світла і кольору тощо та сучасні методики навчання живопису й досвід майстрів минулого. Автор цієї книги також намагався розглянути засоби композиції у створенні композиції натюрморту. Доступним для використання на паперовому й електронному носіях навчальний посібник Матеріали і техніка олійного живопису
(2014) [3], укладений О. Музикою. У ньому розкрито технологічний цикл підготовки матеріалів для олійного живопису, оптичні основи багатошарового й одношарового живопису та їх технічні прийоми, короткий огляд методів і прийомів вирішення образотворчих завдань в історичному розвитку, організації структури живописного зображення та рекомендації щодо уникнення помилок у студентських роботах. Також він добре ілюстрований зразками послідовності ведення живописної роботи олійними фарбами та репродукціями полотен відомих художників. Нині майбутні вчителі образотворчого мистецтва мають змогу послугуватися навчальним посібником М. Яремківа Композиція творчі основи зображення [6]. За своїм змістом ним охоплено надзвичайно широке коло питань щодо композиції як форми існування твору в контексті його цілісності, трактування цього поняття у літературі з мистецтвознавства, основних етапів історичного розвитку теорії композиції, її предмету, зв’язку зі спеціальними навчальними дисциплінами образотворчого мистецтва, місця і ролі у вихованні художника-педагога та значенні композиції у вивченні просторових мистецтв. Окремо розглянуто композицію інтер’єра, пейзажа, портрета, тематичної картини, станкової графіки. Матеріали посібника мають інформативний характерне торкаються поглибленого розгляду окремих важливих положень наукової теорії композиції, практичних методичних здобутків щодо її створення на


122
прикладах світового і національного образотворчого мистецтва. Подані ілюстрації в ахроматичному варіанті нівелюють такий важливий засіб композиції, як колористика. І хоча в анотації до посібника заявлено, що там подано практичні завдання, що сприятимуть кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, формуватимуть і вдосконалюватимуть практичні навички студентів із композиції, необхідно визнати, що вони відірвані від контексту пропонованої книги й запозичені з академічних дисциплін. Окрім того виклад методики їх виконання максимально спрощений. У бібліотеках у паперових варіантах і в мережі Інтернету у відсканованій формі студенти можуть скористатися видрукуваним російською мовою навчальним посібник вітчизняного автора Ф. Ковальова Золотий перерізу живопису (1989) [1], у якому розкрито закономірності формотворення у природі та мистецтві, зорового сприйняття і композиційної побудови зображення. Показана роль золотого перерізу. Надано рекомендації щодо практичного застосування золотої пропорції при створенні цілісної гармонійної форми, найбільш повно виражає зміст твору живопису і задовольняє потребу людини у прекрасному. Слід зазначити, що цей посібник вже понад чверть століття є популярним серед мистецтвознавців, які досліджують закони композиції. Однак, запропоновані автором окремі положення й донині підлягають критиці. У цілому аналіз змісту наявних навчальних видань показує, що композиція традиційно поділяється на теоретичний та практичний розділи. Перший із них охоплює теорію композиції другий – систему вправ, виконання яких дає змогу студентам засвоїти універсальні закони, правила, прийоми й засоби формальної композиції, тобто побудову безпредметних зображень. Звісно, що надання переваги студіюванню формальних основ композиції надзвичайно корисне для студентів. Однак це не пов’язано з історично сформованими напрямами й жанрами образотворчого мистецтва, твори яких мають специфічні властивості композиції. Саме через це, як засвідчує практика, у студентів виникають певні труднощі при формуванні образного мислення, що є підґрунтям для формування художньо- творчої компетентності. У цілому, наведений змістовий аналіз наявних мистецько- освітніх видань засвідчує, що навчально-виховний процес сповна забезпечено вітчизняними посібниками і методичними


123
рекомендаціями з рисунку, живопису, композиції. Однак у них найбільшою мірою висвітлено етапність виконання навчально-творчих завдань і найменше матеріалу зосереджено на специфіці використання засобів композиції з метою створення високохудожніх творів. Зафіксовано нестачу посібників із композиції українських і, водночас, значну їх кількість авторів близького зарубіжжя. Як правило, вони містять достатньо суперечливий матеріал щодо класифікації засобів композиції в різних видах просторових мистецтві збіднену методику їх використання з метою формування художньо-творчої компетентності майбутніх фахівців.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка