Умань впц «Візаві» 2017 2Pdf просмотр
Сторінка62/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   96
Руденко І. В.
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО
ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ МИСТЕЦТВО
Нові програми у галузі Мистецтво диктують свої навчальні проблеми з підготовки фахівців зізнаннями різних видів мистецтва. Аналіз, класифікація, систематизація й узагальнення педагогічно-методичних джерел дозволив зробити висновки, що тренінги – універсальна форма організації інтерактивного навчання. У працях О. Горбатова, Л. Даниленко, Л. Карпової, В. Олійник, М. Чуркіної та ін. докладно розкриті різноманітні форми тренінгів.


113
Автори зазначають, що вони спрямованіна максимальне використання потенціалу, знань і досвіду кожного учасника. На думку С. Коновець [1], тренінги вважаються відносно новими технологіями у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Отже, різні формитренінгів набувають актуальності при підготовці вчителівмистецьких дисциплін. Тези передбачають стислий огляд організації пізнавально- практичної діяльності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за інтегрованим курсом Мистецтво. Тренінгу системі педагогічних методів відіграє роль навчального засобу. Метою навчального тренінгу передбачається передача нових фахових знань, розвиток певних умінь, навичок та здатностей у процесі пізнавально-практичної діяльності. Його технологія сприяє активному експериментуванню з вирішення інтегративних завдань у взаємодії, колективній співтворчості, стимулює пізнавально-практичний інтерес майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до інтегративних процесів у мистецтві. Відчуття, які отримують студенти при вирішенні інтегративних завдань на власному досвіді, дозволяють зрозуміти специфіку образотворчого компоненту інтегративного курсу Мистецтво. На першому етапі технології тренінгу передбачається аналіз програми інтегративного курсу Мистецтво з виявлення специфіки образотворчого компоненту;визначення ролі інших видів мистецтва у структурі інтегративного заняття урахування інтеграції при розробці ілюстрованого календарного планування. Другий етап присвячений вирішенню інтегративних завдань, створенню їх аналогів та самостійно спроектованих інтегративних занять. Третій етап спрямований на моделювання інтегративних занять, їх обговорення, корекцію, саморефлексію. Групова дискусія дозволяє виявити погляди майбутніх вчителів образотворчого мистецтва на інтегрований курс та зробити висновки щодо спільних та відмінних ознак художнього образу в різних видах мистецтва. Аналіз програми приводить до висновків, що образотворчий компонент базується на часових та процесуальних мистецтвах (музика, театр, хореографія, які надають йому нових ознак. Вони визначають його сучасні форми такі як інсталяція, хеппенінг, перформанс, кінетична скульптура тощо. Художній образу дійствах увиразнюється завдяки засобам різних видів мистецтва, що вказує на їх взаємопроникнення та підтверджує інтегративний характер мистецтва. Ілюстроване календарне планування до інтегрованих занять забезпечує асоціативний образ, в основі якого лежить духовно-світоглядний, естетико-мистецтвознавчий чи комплексний вид інтеграції. Для спостереження та висновків переглядаються відеозаписи фрагментів інтегрованих та чисто образотворчих занять. Студентам пропонується визначити вид заняття та вид інтегратора, якщо це інтегроване заняття й аргументувати власну думку. Після обговорення вносяться корективи яку хід заняття, такі в завдання. Рольові ігри допомагають вирішувати навчальні проблеми через власні відчуття та саморефлексію. Таку завданні уявити себе вчителем, який не вміє продемонструвати педагогічний рисунок уявити себе учнем, якому не хочеться виконувати завдання уявити себе учнем, який виконав завдання відмінний від зразка тощо передбачається виявлення у студентів знань, вмінь та навичок з вирішення педагогічної ситуації, з мотивування учнів до образотворчої діяльності, з діагностики їхнього творчого розвитку. Після освоєння основ інтеграції студенти створюють аналоги інтегрованих завдань, розробляють конспекти інтегрованих занять. На власному досвіді вони мають переконатися у доступності вирішення завдань учнями різних вікових категорій та їхнім навчальним можливостям. На заключному етапі відбувається моделювання інтегрованих занять, які студенти демонструють групами. Узагальнення освоєних фахових знань, вмінь та навичок відбувається у процесі евристичної бесіди, яка супроводжується запитаннями Що саме є родзинкою інтегрованого курсу Мистецтво, специфіки образотворчого компоненту, інтегрованого заняття та інтегрованих завдань Які висновки Ви зробили для майбутньої педагогічної діяльності. Технологія навчального тренінгу дозволяє максимально активізувати засвоєння навчального матеріалу завдяки рольової гри та методам навчання(групова дискусія, евристична бесіда, педагогічний рисунок, аргументація, узагальнення, моделювання, спостереження тощо. Таким чином, навчальний тренінг як форма організації пізнавально-практичної діяльності відповідає фаховому зростанню майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Технологія


115
навчального тренінгу розкриває поетапне усвідомлення інтеграції мистецтва шляхом аналізу програми інтегративного курсу Мистецтво, специфіки образотворчого компоненту,вирішення інтегрованих завдань, розробки ілюстрованого календарного планування,інтегрованих занять з подальшим їх моделюванням. Матеріали можна успішно використовувати для проведення навчального тренінгу з майбутніми вчителями образотворчого мистецтва з фахового зростання. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розробках різних форм тренінгів у роботі зі студентами художньо-графічних факультетів педагогічних закладів.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка