Умань впц «Візаві» 2017 2


Список використаних джерелPdf просмотр
Сторінка56/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   96
Список використаних джерел
1.
Нова українська школа концептуальні засади

[Електронний ресурс.
– Режим доступу
:
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf.

Назва з екрана.

Рагозіна ВВ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
«МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА

ФЛАГМАН МИСТЕЦЬКОЇ
ОСВІТИ УКРАЇНИ
Всеукраїнський науково-методичний журнал Мистецтво та освіта ґрунтовно висвітлює проблеми особливої педагогічної галузі педагогіки мистецтва, всебічно розкриває проблеми теорії та історії мистецької освіти, теорії та методики виховання, методики викладання музики, образотворчого мистецтва і художньої культури у загальноосвітніх, спеціалізованих школах, позашкільних, середніх і вищих навчальних закладах. Уроці видання Мистецтво та освіта відзначило свій 20- річний ювілей. Саме стільки років журнал є платформою для вітчизняних, зарубіжних вчених і педагогів-практиків, які


103
репрезентують широкій педагогічній громаді набутки мистецької педагогіки, досвід мистецької освіти України та інших країн світу, сучасні технології викладання мистецтва у різних ланках вітчизняної освітньої системи. Журнал Мистецтво та освіта є унікальним виданням серед різноманіття педагогічної періодики в Україні – це часопис художньо-педагогічного спрямування, концепцією якого визначено розвиток взаємопов’язаних між собою напрямів теоретичного, що передбачає ознайомлення педагогічної громади з розробленими і впровадженими психолого-педагогічними концепціями у галузі педагогіки мистецтва практичного, що має наметі висвітлення методик і технологій мистецької освіти і художньо-естетичного виховання і охоплює усі основні види мистецтва – музичне, образотворче мистецтво, хореографію, кінотеатр контекстного, що пов’язано з розміщенням матеріалів для підвищення загальної культури і професійної компетентності вчителів, їхньої самоосвітньої діяльності. Простежимо віхи становлення і розвитку видання. Журнал був заснований у 1995 р. за сприяння Міністерства освіти України, Академії педагогічних наук України, Київської дитячої Академії мистецтв, що стали його засновниками. Як друкований засіб масової інформації журнал Мистецтво та освіта зареєстровано Міністерством юстиції України у 1996 р, в цьому ж році світ побачили перші два номери видання за підтримки Міжнародного фонду Відродження і спонсорської допомоги видання Початкова школа. Слід зазначити, що журнал розпочав свою діяльність у складних умовах реформування вітчизняної системи освіти із першого дня свого існування тримав руку на пульсі динамічного розвитку мистецької галузі для обговорення у широких колах громадськості в ньому друкувалися законодавчі документи, концепції, державні стандарти на допомогу вчителям публікувалися навчальні програми і навчально-методичне забезпечення до них у вигляді календарних планів, методичних рекомендацій, розробок уроків, заходів. Саме тому журнал став особливим у низці предметних журналів, започаткованих МОН України, оскільки задовольняв потребу вчителів мистецтва у роз’ясненні новітніх концептуальних засад, підходів у викладанні


104
мистецьких предметів, висвітленні методик в умовах започаткування вивчення мистецтва з 1 по 11 класи у загальноосвітній школі. Становлення часопису відбувалося паралельно з розвитком мистецької освітив Україні, зокрема, визначенням її базового змісту поява перших програм мистецьких курсів, розробка Концепції художньо-естетичного виховання учнів, а згодом і державних стандартів загальної початкової і середньої освітив Україні у галузі Мистецтво, чинних державних програм з мистецтва і художньої культури. У журналі друкувалися результати ґрунтовних наукових досліджень докторів і кандидатів педагогічних наук, пропагувався найкращий досвід практиків, що підвищувало авторитет видання. З х рр. журнал активно і якісно удосконалюється у 1999 р. з’явилась нова обкладинка з логотипом журналу (автор – член Союзу дизайнерів України – В.А. Рагозін); до співпраці запрошуються провідні вчені
(І.А. Зязюн,
О.П. Рудницька,
Г.М. Падалка,
О.П. Щолокова, Н.Є. Миропольська та ін.), педагоги ЗНЗ і вищої школи започатковано нові рубрики, цікавій корисні матеріали розміщуються у додатках Художня галерея і Нотна вкладка. Все це сприяло підвищенню авторитету видання і зростанню кількості дописувачів.
19-ть років очолювала журнал на посаді головного редактора
Л.М. Масол – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник молодший, науковий, старший, провідний) і завідувачка (1993-
2003 рр.) лабораторії естетичного виховання ІПВ НАПН України, автор монографій і підручників, координатор проектів ЮНЕСКО з мистецької освітив Україні. У різні роки в редакції працювали
Т.Т. Сокол (на посаді відповідального секретаря з початку існування видання досередини р, ОС. Пшінка (незмінно ідо сьогоднішнього дня – літературний редактор, О.Л. Шевнюк науковий редактор впродовж
2000–2006 рр.), ВВ. Рагозіна науковий редактор з 2006 р, Н.В. Очеретяна (з 2006 р. на посаді виконуючого обов’язки заступника головного редактора, з 2015 р. – відповідального секретаря) та ін. Журнал функціонує завдяки чіткій роботі ще кількох структур – видавництва НАПН України Педагогічна думка і ДП Педагогічна преса, що доставляє номери його передплатникам на території України. Журнал видається 4 рази нарік.
Реорганізаційні зміни у системі освіти України вподовж 2014–
2015 рр. торкнулися і журналу Мистецтво та освіта. У 2015 р.


105
згідно із закінченням попереднього терміну, він був перереєстрований у Міністерстві юстиції України. Засновниками видання стали Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України. У зв’язку зі зміною засновників та перереєстрацією видання, яке незмінно є фаховим, було утворено редакційну раду (І.Д. Бех, ВВ. Камишин, О.В. Сухомлинська), оновлено склад редакційної колегії видання, серед яких м докторів педагогічних науку системі Інститутів НАПН України і зарубіжні вчені Росії й Казахстану. Змінився склад редакції на посаді головного редактора затверджено кандидата педагогічних наук ВВ. Рагозіну, заступника головного редактора – кандидата педагогічних наук О.В. Просіну, відповідального секретаря –
Н.В. Очеретяну. На кінець 2016, ювілейного року, було надруковано 82 номери. Традиційно видання входить до переліку фахових видань України. Діє сайт журналу (https: artedu.com.ua) за підтримки фахівців Інституту обдарованої дитини НАПН України. Інформація про видання і його новини розміщується на сайтах інститутів- засновників, сторінці журналу у Фейсбук, на освітньому шкільному інтернетпорталі Острів знань. Журнал Мистецтво та освіта доступний широкому колу вчителів мистецтва, науковцям окрім передплатників обов’язкові примірники надсилаються до провідних наукових бібліотек країни. Всі роки свого існування журнал Мистецтво та освіта, що традиційно працює у співдружності з лабораторією естетичного виховання і мистецької освіти ІПВ НАПН України (завідувачка
О.А. Комаровська, спрямовує свою діяльність у просторі педагогічних інновацій у мистецькій педагогіці і освіті, що сприяє розбудові галузі й зростанню педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін.


1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка