Умань впц «Візаві» 2017 2Pdf просмотр
Сторінка55/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   96
Побірченко ОМ
НОВА ШКОЛА ПОТРЕБУЄ НОВОГО ВЧИТЕЛЯ

Сучасні освітні виклики потребують готовності вчителя до реалізації інноваційної професійної діяльності. Зокрема, у результаті численних дискусій з’явився проект нового базового закону Про освіту. Нині цей документ прийнято за основу у першому слуханні у Верховній Раді України 6 жовтня


99

2016 року
(законопроект № д від 04.04.2016)
. Він визначає основні змінив дошкільній, загальній середній, професійній, вищій освіті, а також в освіті дорослих. Цей документ – Концептуальні засади реформування середньої освіти Нова українська школа – пояснює ідеологію змін, які буде реалізовувати підготовлений законопроект. У процесі підготовки Концептуальних засад бралися до уваги Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років, підготовлена Стратегічною дорадчою групою Освіта в рамках спільного проекту Міжнародного фонду Відродження та БФ Інститут розвитку освіти, а також Концепція середньої загальноосвітньої школи України Національної академії педагогічних наук України, Візія нової української школи, підготовлена спільнотою відповідального вчительства Ed Camp
Ukraine. У запропонованому проекті Нова українська школа проголошено наступне спосіб навчання в сучасній українській школі не мотивує дітей до навчання матеріал підручників затеоретизований, переобтяжений другорядним фактологічним матеріалом учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби педагогів деморалізує низький соціальний статус та рівень оплати праці учитель немає справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання збільшується цифровий розрив між учителем і учнем багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати онлайну навчальних, соціальних та наукових проектах тощо. Отже, потрібна докорінна реформа, яка перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України. Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати середня школа України. Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна дожиття в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого


100
життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності (Проект Закону України Про освіту д від 04.04.2016). У проекті проголошено формулу нової школи, яка складається з
8 ключових компонентів. А саме
- новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації у суспільстві
- умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно
- наскрізний процес виховання, який формує цінності
- децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію
- педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками
- орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитино центризм
- нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий змісті набути компетентності для життя
- справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. Отже, процеси розвитку, виховання і соціалізації у новій школі покликані зробити випускника конкурентоздатним у ХХІ столітті. У документі, також, названі 10 ключових компетентностей нової української школи. Це, насамперед, спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами спілкування іноземними мовами математична грамотність компетентності в природничих науках і технологіях інформаційно-цифрова компетентність уміння навчатися впродовж життя. Суттєвих змін зазнає процесі зміст підготовки вчителя. Учителі вивчатимуть особистісно орієнтований та компетентнісний підхід, управління освітнім процесом, психологію групової динаміки тощо. У зв’язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Збільшиться кількість моделей підготовки вчителя. Форми підвищення кваліфікації буде диверсифіковано курси при ІППО, семінари, вебінари, он-лайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів. Учитель отримає право вибору місця і способу


101
підвищення кваліфікації, як передбачено проектом Закону Про освіту. Новий базовий Закон Про освіту передбачає три рівні повної загальної середньої освіти:

початкова освіта (тривалість чотири роки базова середня освіта, яка здобувається в гімназії (тривалість п’ять років профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти (тривалість три роки).

Початкова освіта нової школи поділятиметься на два цикли перший, адаптаційно-ігровий (1-2 класи другий, основний (3-4 класи. Навчання починатиметься, як правило, з шести років. Діти з особливими потребами зможуть приходити до школи з іншого віку. Тривалість перебування в початковій школі для таких дітей можна буде подовжити з доповненням корекційно-розвивального складника. Якість освіти, зокрема з іноземної мови, буде підвищено в кожній початковій школі. Навчання буде організовано за єдиним стандартом, без запровадження предметів з поглибленим рівнем. Це також дозволить уникнути соціальної сегрегації та відбору дітей в молодшому шкільному віці. Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути дошкільного життя. А саме навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть враховувати індивідуальні особливості навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів обсяг домашніх завдань буде обмежено навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами яку класі, такі поза його межами учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програму межах стандарту початкової освіти оцінки не будуть виставлятися найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання. У другому циклі початкової освітив учнів буде формуватися почуття відповідальності й самостійність, зокрема у процесі навчання будуть використовуватися методи, які вчать робити самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня запроваджується предметне навчання частина предметів буде оцінюватися. Після завершення початкової школи навчальні досягнення кожного учня повинні відповідати стандарту початкової школи. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти буде здійснюватися лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності


102
закладів і буде проводитися вчителями школи. У початковій школі яків гімназії та ліцеї) не буде «одногодинних» курсів або предметів. Водному класі не буде більше 8 обов’язкових предметів. Сьогоднішні школярі теж відчули зміни отримати кращу якість освіти. Саме тому вже до початку 2016/2017 н. р. були оновлені програми початкової школи. Паралельно зі структурними змінами будуть удосконалюватися методики викладання в чинній школі, підвищуватиметься кваліфікація вчителів, педагогічна освіта переорієнтовуватиметься на компетентнісне навчання, педагогіку партнерства, індивідуальний підхід. З 2018 року учні, які сядуть за шкільні парти, вчитимуться за концепцією Нової української школи. Її Кабінет міністрів ухвалив
14 грудня 2016 року. Отже, зміни цілей і змісту навчання у початковій та середній школі обов’язково потребують зміни підготовки майбутніх учителів чи перепідготовки існуючих без яких перехідна оновлений зміст навчання неможливий.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка