Умань впц «Візаві» 2017 2Pdf просмотр
Сторінка12/96
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   96Базильчук Л. В.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КЕРАМІКИ

З найдавніших часів і аж до наших днів керамічні вироби посідають одне з провідних місць у декоративно-прикладному мистецтві всіх народів світу. Керамічні матеріали застосовуються у виробництві посуду, предметів декоративно-утилітарного призначення, скульптури малих формі паркової скульптури. З глини виконують рельєфній розписні декоративні панно й архітектурні деталі тощо. Ці матеріали мають неповторні фізико-хімічні, механічній естетичні властивості. Щоб успішно й ефективно обробляти глину, потрібно володіти художнім смаком і фантазією, знаннями й уміннями різноманітних способів вироблення з неї виробів, їх обробки, сушіння, декорування й випалення. Художня кераміка є складовою частиною дисципліни професійно-орієнтованої підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва «Декоративно-прикладне мистецтво з практикумом. Одним із видів народного мистецтва є гончарство, у якому відбився довічний потяг народу до єдності красивого з корисним. Це багатовікове ремесло виготовлення різних за призначенням гончарних виробів із глини – посуду, кахлів, іграшок, малої скульптури.


13
Формування задуму твору в матеріалі кераміки пов’язане пошуком оптимальної взаємодії декоративно-художнього образу з образотворчими й матеріально-виразними засобами його втілення. У процесі реалізації задуму в матеріалі кераміки робота над удосконаленням структури декоративного образу продовжується, активізуючись у зв’язку з вирішенням нових образних завдань, що виникають під впливом конструктивно-пластичних вимог матеріалу. Активне використання запасу засвоєних виразних засобів художньої технології кераміки сприяє формуванню нових умінь, навичок і знаходженню власних художньо-технологічних прийомів.

Така послідовність створення декоративного виробу в матеріалі кераміки повинна відбуватися відповідно з етапністю художньо- творчого процесу 1) нагромадження початкового матеріалу, аналізі відбір об’єктів зображення, вивчення та інтерпретація аналогів
2) синтез декоративного образу, пошук і розробка композиції твору
3) розробка ескізів, конкретизація, підготовка проекту 4) втілення творчого задуму в матеріалі. Найважливішою умовою розвитку образно-пластичної творчості вході навчання майбутнього вчителя образотворчого мистецтва мистецтву кераміки відповідно з положеннями діяльнісного підходу О. Леонтьев, С. Рубінштейн, Б. Теплов та ін.) є залучення студентів до різноманітної практичної діяльності. Формування практичного досвіду студента в галузі створення виразної й змістовної декоративної форми передбачає використання широкого спектру методів активного навчання, які можна використовувати нарізних етапах навчання мистецтву кераміки
1) первинне оволодіння знаннями (це може бути проблемна лекція, евристична бесіда, навчальна дискусія тощо 2) контроль знань, умінь і навичок (можуть бути використані такі методи як колективна розумова діяльність, тестування тощо 3) формування професійних умінь і навичок на основі знань та розвиток творчих здібностей доцільне використання модельованого навчання) [8, с. 41–43]. Зазначену етапність використання різноманітних методів активного навчання вході опанування студентами основами мистецтва кераміки доцільно впроваджувати на основі реалізації дидактичного принципу свідомості – навчання в дії, проблемне навчання, навчання на основі історичного матеріалу, навчання, спрямоване на майбутню наукову чи трудову діяльність. Це дає змогу охопити увагою всіх студентів, ураховувати й використовувати їх


14
здібності заради досягнення мети свідомого засвоєння навчального матеріалу [1, с. 101]. Процес навчання на заняттях із кераміки має бути спрямованим на формування певних знань, умінь і навичок, а також на розвиток у студентів інтелектуальних, вольових та емоційних якостей, які б забезпечували продуктивність творчої діяльності. Цьому можуть сприяти такі прийоми активного навчання постановка перед студентами проблем, які вимагають активного осмислення, напруженого творчого пошуку спонукання до прояву високої творчої активності за допомогою методичної установки на нестандартність, оригінальність художньо-образних рішень стимулювання до постановки власних образних завдань, до пошуку нових, особистісна значущих аспектів навчально-творчої теми демонстрація викладачем технологічних операцій художньої кераміки, спрямованих на освоєння студентами навчальних дій. Така методична організація навчання ґрунтується на основі дидактичного конструювання [2, с. 186] процесу формування пластичного образного вираження в мистецтві кераміки засобами стилізації, керамічного матеріалу й художньої технології. Завдяки вивченню особливостей матеріалу кераміки формується відчуття матеріалу, яке зумовлює активізацію постійного пошуку властивих конкретному матеріалу виразних можливостей уході занять з кераміки вибір матеріалу, урахування його пластичних, структурних, фактурних, колірних і тональних властивостей, знання художніх технологій обробки є запорукою успішного виконання навчально-творчих завдань.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   96


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка