України харківськаСкачати 315,14 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації26.03.2020
Розмір315,14 Kb.
1   2   3   4
1

С
х е
м а
2


Організація діяльності вчителя і
учнів
С
Т
Р
У
К
Т
У
Р
А
Л
Е
К
Ц
ІЇ
Формування теми
, постановка мети й
завдань
Активізація опорних занять учнів
Викладення змісту дидактичного матеріалу вчителем
Забезпечення учнів сприйняття та засвоєння його учнями
Узагальнення та систематизація знань учнів
, здобутих у
процесі лекції
Повідомлення домашнього завдання

Вступна


Оглядова


Узагальнююча


Лекція
-
інструктаж

Порівняння
, висновки
, оціночні судження
, співставлення
Розповідь
, опис
, аналіз фактів
, явищ
, процесів
Використання узагальнюючих таблиць
, схем
,
ТЗН
, комп

ютерної техніки
Постановка завдання
, репродуктивного
, варіативного
- тренувального пошукового
, творчого характеру
Т
И
П

Л
Е
К
Ц
ІЙ

П
р и
й ом

в и
к л
ад ан н
я

н ав ч
ал ьн о
го

м ат ер іа л
уВимоги до сучасного уроку
10
Під час уроку
- лекції основний час приділяється роботі над новим матеріалом
, а
це вимагає від учнів уваги
, запам

ятовування
, тому великого значення набуває правильність вибору на уроці
- лекції
:

форм організації навчально
- пізнавальною діяльністю учнів
;

способів активізації навчально
- пізнавальною діяльністю учнів
;

прийомів організації навчально
- пізнавальною діяльністю учнів
Схема
3
Складання розгорнутого або тезисного плану
Конспектування лекції
Прийоми

навчально
-
пізнавальної

діяльності

учнів

на

уроці

лекції

Фіксація фак тів
Діалогічна
Полемічна
Монологічна

Форми

організації

навчально
-
пізнавальною

діяльністю

учнів

на

уроці

лекції

Зіставлення і
порівняння фак тів
, явищ
, самостійних висновків та пропозицій
Використання наочності
, комп

ютерної техніки
,
ТНЗ
Постановка запитань і
завдань для аналізу

Способи

активізації

навчально
-
пізнавальною

діяльністю

учнів

на

уроці

лекціїВимоги до сучасного уроку
11
Готуючись до уроку
- лекції слід звернуть увагу на наступні моменти
:

чітко визначити мету і
завдання даної лекції
;

ретельно проаналізувати навчальний матеріал
, розбити його на фрагменти
;

сформувати ці фрагменти в
єдиний ланцюжок логічними зв

язками
;

стежити
, щоб пік складності наставав не частіше ніж
5-7 хвилин
;

передбачити реакцію учнів на узлові моменти лекції і
свої дії у
відповідь
;

виконати інтонаційний хронометраж
, пам

ятаючи
, що монотонність
– ворог розуміння і
засвоєння
;

ввести систему умовних скорочень термінів
, словосполучень
;

розробити власну систему контролю сприяння матеріалу лекції
Схема
4
Емоційність викладання
Цілісне розкриття теми
Аналіз конкретних фак тів
Чіткість аргументаці ї
Наукова доказовість висновків
Виконання різноманітних методичних прийомів

Основні

вимоги

до

урок у
-
лекціїВимоги до сучасного уроку
12
4.

Підготовка

вчителя

до

уроку
-
лекції

(
учитель
Швейда
Н
К
.).

Знання

має

служити

творчим

цілям

людини
.
Мало

накопичувати

знання
,
слід

розповсюджувати

їх

якомога

ширше

та

застосовувати

в

житті
.

М
.
Рубакін


Проблема підвищення ефективності уроку
, вдосконалення різних форм його проведення постійно його проведення постійно в
центрі уваги вчителя
Лекція
– одна з
форм організації навчання
Її основою є
системне усне викладання вчителем навчального матеріалу
, головний зміст якого становлять аналіз та узагальнення фактів
, а
провідними прийомами є
пояснення і
міркування
Лекційна форма проведення уроків доцільна при
:

вивченні нового матеріалу
;

розгляді складного для самостійного вивчення матеріалу
;

подачі інформації крупними блоками
;

виконані окремого виду завдання по одній темі
(
показникові
, логарифмічні
, тригонометричні рівняння і
нерівності
).
У
процесі підготовки документації можна виділити
4 етапи
: аналітичний
, орієнтаційний
, композиційний
, редакційний
І
етап
– аналітичний
, на якому проводиться аналіз теми
, виділяється оптимальна кількість питань
, яку можна запропонувати учням


Вимоги до сучасного уроку
13
ІІ
етап
– орієнтаційний
, на якому треба урахувати рівень підготовки учнів
, склад класу
ІІІ
етап
– композиційний
, на якому підбираються засоби
, які активізують розумову діяльність учнів
, формують інтерес до теми
І
V етап
– редакційний
При проведені вступної лекції з
тригонометрії

Тригонометричне коло
Вимірювання кутів в
градусах і
радіанах
” учням роздаються два листи з
завданнями
(
фрагмент лекції
) і
пропонують завдання
:
1)
поставити у
відповідність точкам
: а
) для числового кола
– числа у
градусах і
радіанах в
додатному і
від

ємному напрямку
; б
) для тригонометричного кола
координати точок
(sin t; cos t).
2)
заповнити запропоновані таблиці
1 і
2.
При проведенні лекції використовується аналітико
- систематичний прийом
, який дає можливість учням брати активну участь в
навчальному процесі
Під час евристичної бесіди учні із пасивних слухачів перетворюються в
активних учасників навчального процесу
Це розвиває їх ініціативну
, творчу активність
, сприяє кращому розумінню матеріалу
Фрагмент лекції
Числове

коло
.

Означення
.
Числове

коло
– це одиничне коло з
відміченим початком
А
, з
встановленою відповідністю між числам і
точками


Вимоги до сучасного уроку
14
А
А
кола
Точка
А
рухається проти годинникової стрілки у
додатному напрямі
, за годинниковою
– у
відмінному
МАКЕТ
1.
Розбити коло на
8 частин і
поставити у
відповідність точкам кола число
Протии

годинникової

стрілки


За

годинниковою

стрілкою


Таблиця
1
Точки
А

K
1
B
K
2

C
K
3

D
K
4

A
У
градусах
0
o
45
o
90
o
135
o
180
o
225
o
270
o
315
o
360
o
У
радіанах
0
π
4 1
π
2 1
π
4 3
π
π
4 5
π
2 3
π
4 7
π
2
Абциса х
Ордината у
2 3
π

2
π

π

π
2
;
0

2
π
2 3
π
π
π
2
;
0


Вимоги до сучасного уроку
15
При підготовці до вступної лекції за темою

Показникові рівняння і
нерівності
„ можна використати загальні прийоми евристичної діяльності
– порівняння і
аналогія
Матеріал можна подати у
вигляді таблиці
, в
лівій частині якої привести приклад розв

язування рівняння
, а
в правій колонці
– розв

язування нерівності
Порівняння
ґрунтується на внутрішній

схожості
” і
на однаковій структурі різних математичних понять

показникові рівняння
”,

показникові нерівності
”.
Наприклад
, розглянемо фрагменти лекції
Розв

язання рівняння і
нерівності винесенням спільного множника за дужки
Рівняння
9 7
1 3
8 3
5 3
1 2
3
=+
+
+
+
х х
х
Нерівність
9 7
1 3
8 3
5 3
1 2
3
+
+
+
+
х х
х
Розв

язання
1.
ОДЗ
R
х

2.
Винести спільний множник
1 3
+
х з
найменшим показником за дужки
9 7
1
)
8 3
5 3
(
3 2
1
=


+
+
х
2 1
1 1
3 3
9 1
3 9
16 16 3

+
+
+
=
=
=

х х
х
3.
З
рівності степенів маємо рівність показників
3 2
1

=

=
+
х х
4.
Відповідь
: -3.
Розв

язання
1.
ОДЗ
R
х

2.
Винести спільний множник
1 3
+
х з
найменшим показником за дужки
9 7
1
)
8 3
5 3
(
3 2
1+
+
х
2 1
1 1
3 3
9 1
3 9
16 16 3

+
+
+
х х
х
3.
Враховуючи
, що а
>
1 і
функція
)
(
3
х
f
у
=
зростаюча
, маємо нерівність
3 2
1
+
х х
4.
Відповідь
: (

;-3]


Вимоги до сучасного уроку
16
Розв

язання показникових рівняння і
нерівності виду
0
)
(
)
(
)
(
≤≥
=
+
+
p
na
ma
x
f
x
f
(1) введенням допоміжної змінної
Рівняння
0 8
2 2
3 2
)
1
(
2
=
x
x
Нерівність
0 8
2 2
3 2
)
1
(
2

x
x
Розв

язання
1.
ОДЗ
[
)
;
0


х
2.
Приведемо рівняння до виду
(1)
0 8
2 2
2 3
2 2
2
=

x
x
3.
Введемо допоміжну змінну
0
;
2

=
t
t
х
0 8
4 3
2
=


t
t
0 32 4
3 2
=


t
t
;
3 8
;
4

=
=
t
t
не задовільняє
t
> 0.
4.
Повернемося до змінної х
2 2
2 4
2
=
=
x
x
5.
З
рівності степенів маємо рівність показників
4 2
=
=
x
x
6.
Відповідь
: 4.
Розв

язання
1.
ОДЗ
[
)
;
0


х
2.
Приведемо нерівність до виду
(1)
0 8
2 2
2 3
2 2
2


x
x
3.
Введемо допоміжну змінну
;
3 8


t
;
4

t
неможливо
, бо
0

t
4.
Повернемося до змінної х
2 2
2 4
2


x
x
5.
Враховуючи
, що а
>
1 і
функція
)
(
2
х
f
у
=
зростаюча
, маємо нерівність
4 2


x
x
6 .
Відповідь
:
[
4 ;

).
0 32 4
3 0
8 4
3 2
2


t
t
t
t
0
;
2 1

=
+
t
t
х


Вимоги до сучасного уроку
17
Звертаємо особливу увагу учнів на перехід від показникового рівняння і
нерівності до алгебраїчного
6.
Семінарське

заняття

(
учитель

Третякова

А
.
І
.).

Урок
- семінар є
одним із поширеніших видів навчальної діяльності учнів старших класів
Такий урок зазвичай полягає в
обговоренні повідомлень
, рефератів
, доповідей
, виконаних учнями самостійно або під керівництвом учителя
Відокремлюють різні види уроків
- семінарів за певною темою
:
1)
поглиблене вивчення певної теми
;
2)
систематизація та узагальнення знань учнів
;
3)
формування вміння самостійно орієнтуватися у
змісті навчального матеріалу
Семінарське заняття є
формою навчання
, що дає змогу ефективно організовувати самостійну роботу учнів
Семінарські заняття найчастіше проводять у
старших класах
При цьому учням надається можливість активно оперувати знаннями
, здобутими на уроках
, а
також у
процесі самостійної роботи з
рекомендованою літературою
На семінарському занятті доречні дискусії
, заперечення
, обговорення
, аргументація
, тощо
, що дає змогу учням більш осмислено і
міцно засвоювати тему
Семінар
- це живий
, творчий процес
, який не може бути запрограмований в
усіх деталях
Основним завданням семінарського заняття є
:
1.
Закріплення
, розширення та поглиблення знань учнів
, здобутих раніше на уроках


Вимоги до сучасного уроку
18 2.
Формування та розвиток навичок самостійної роботи учнів
3.
Організація диференційного підходу до навчання з
урахуванням індивідуальних особливостей учнів
4.
Створення умов для формування і
розвитку їхніх пошуково
- творчих знань та навичок
5.
Навчити учнів застосовувати набуті на практиці знання для аналізу різних процесів
Для цього на семінарі використовують різні форми навчання
За характером семінарські заняття поділяють на такі види
: випереджальні
, навчальні
, узагальнюючі
(
підсумкові
).
Випереджальні

семінарські

заняття

проводяться перед вивчення невеликої за обсягом та нескладної за змістом теми
Їх мета
– формувати вміння орієнтуватися у
змісті навчального матеріалу
, виділяти описовий
, пояснювальний та інструктивний матеріал
, головне
, істотне у
змісті теми
Підготовка до семінару такого типу вимагає обов

язково інструктажу
, розробки групових та індивідуальних завдань
, контролю за процесом підготовки учнів до семінару
Навчальний семінар проводиться у
процесі вивчення теми та ставить за мету поглиблити знання
, сформувати вміння та навички застосування теоретичних знань учнів у
практичній діяльності
, усунути прогалини у
навчальних досягненнях учнів із засвоєної теми
На семінарських заняття навчального типу вчитель
, спираючись на знання
, вміння та навички учнів
, набуті на попередніх заняттях
, розробляє систему навчальних завдань ля самостійної роботи
При цьому завдання не повинні дублювати аналогічні
, раніше використані
,


Вимоги до сучасного уроку
19 а
мати варіативно
- тренувальний або реконструктивний характер
Основні методи та прийоми роботи вчителя на навчальному семінарі
– це обговорення
, дискусія
, аналіз
, висновки і
пропозиції
Специфіка узагальнюючого
(
підсумкового
)
семінару

полягає в
тому
, що він проводиться після вивчення великої за обсягом та складної за змістом теми чи розділу навчальної програми
Його мета
– формувати вміння та навички учнів самостійно систематизувати та поглиблювати знання
, використовувати їх у
практичній діяльності
Ефективність семінарського заняття такого типу значною мірою залежить від ретельності підготовки
Передусім учителеві необхідно визначити місце семінару в
системі інших уроків з
навчального предмета
; правильно сформувати тему
, мету
, завдання семінару
; визначити обсяг матеріалу для розгляду на занятті
Суттєву роль при цьому відіграє організаційний бік семінарського заняття
, зокрема
: розробка питань для обговорення
; складання основної та додаткової літератури
; завчасне
(10-15 днів до заняття
) доведення до відома учнів плану семінару
; повідомлення про форму організації та проведення заняття
; визначення ролі кожного учня як активного його учасника
; підготовка спільно з
учнями необхідного наочного матеріалу
; забезпечення методичного та технічного оснащення семінарського заняття
До підготовки семінару доцільно залучити також батьків
, завідувача бібліотеки навчального закладу
, запропонувавши їм організувати
, наприклад
, виставку книг
, посібників
, зразків наочних матеріалів
, самостійних творчих робіт учнів та інше
Важливе значення у
підвищені ефективності семінарського заняття має технологія його проведення
Як правило
, семінарське


Вимоги до сучасного уроку
20 заняття починається зі вступного слова вчителя
(
оголошення теми
, розкриття її актуальності
, ознайомлення з
планом
).
Обговорення питань плану заняття може починатися з
раніше запланованого повідомлення учня або з
вільного його виступу
Бажано викликати надійних учнів
, але не найсильніших
Сильні учні повинні бути в
резерві та залучатися в
ролі опонентів
, яким можна доручити узагальнення виступів того чи іншого питання семінару
Після першого повідомлення чи виступу викликаного вчителем учня в
обговорені питання можуть брати участь усі бажаючі
При цьому їм дозволяється користуватися конспектами
, підручниками
, будь
- якими джерелами
Вчитель стежить за тим
, щоб під час семінару була створена атмосфера доброзичливості та взаємної довіри
, вільного обміну думками
, співробітництва та співдружності
Активізація навчально
- пізнавальної діяльності учнів на семінарі залежить від вільного вибору опонентів
, створення проблемних ситуації
, розгортання мікродискусії
Завершується семінарське заняття підбиттям підсумків обговорюваної теми
, оцінюванням знань учнів
Незалежно від типу семінарського заняття
, у
процесі спостереження та аналізу доцільно звернути увагу на такі аспекти
:

вибір теми
(
співвідношення вивченого та нового матеріалу
, що дає змогу поглиблити знання учнів
, підвищити їх інтерес до навчального предмета
, розширити світогляд
; можливість забезпечити учнів літературою з
теми
; урахування ступеня сформованості в
учнів умінь та навичок самостійної роботи
);

педагогічна доцільність постановки мети та завдань семінару
;

підготовка вчителя та учнів до семінару
(
розчленування теми


Вимоги до сучасного уроку
21 на конкретні питання
; інструктаж щодо роботи з
основною та додатковою літературою
; вибір форми самостійних повідомлень учнів
– доповідь
, виступ
, опанування
; підготовка ілюстративного матеріалу
);

технологія проведення семінару
(
повідомлення теми
, мети завдань заняття
; надання слова учням для повідомлення з
питань семінару
, коментар щодо повідомлення учнів
; концентрування уваги учнів на питаннях
, які передбачені планом
; постановка питань у
процесі повідомлення учнів
, що спонукають до дискусії
, вимагають доказовості
, міцності знань
, винахідливості
);

розкриття теми семінарського заняття
(
чи всі питання розкриті
, глибина та повнота їх висвітлення
, кількість
«
активних
» учасників семінару
, активізація і
стимулювання учнів у
процесі роботи
);

підбиття підсумків семінарського заняття
(
чи розкрита тема
, які знання здобули учні
, ставлення до заняття і
творча активність учнів досягнення мети заняття
, оцінювання і
стимулювання учнів до активної участі в
семінарі
, похвала за кращі відповіді та активну участь у
роботі семінару
);

результативність семінарського заняття
(
закріплення та поглиблення здобутих раніше знань учнів
, набуття нових знань
; формування в
учні умінь та навичок
, зокрема самостійної роботи з
першоджерелами
; розвиток здібностей учнів
, формування вмінь застосовувати теоретичні знання на практиці
, ступінь творчого мислення учнів
, самоорганізація та


Вимоги до сучасного уроку
22 самоконтроль
).
Навчання
– це не механічна передача знань від учителя до учнів
Це розвиток мислення учнів під керівництвом учителя на основі тих знань
, якими потрібно оволодіти
Завдання вчителя тут
– докласти максимум зусиль
, щоб сформувати в
учнів культуру мислення
– уміння правильно
, чітко будувати свою відповідь
, висловлювати свої думки логічними змістовними реченнями
Найважливіша ознака будь
- якого мислення
, незалежно від його індивідуальних особливостей
, – уміння виділяти суттєве
, самостійно робити нові узагальнення
Найбільш плідним моментом для розвитку культури мислення є
семінарське заняття
Саме тут формується і
закріплюється вміння виступати в
ролі доповідачів і
опонентів
, доводити
, заперечувати чи підтримувати
, відстоювати власну точку зору
Всі інші завдання семінару
– повторення і
закріплення знань
, контроль
– повинні підпорядковуватись цій головній меті
Семінарське заняття
– це гнучка форма навчання
, яка передбачає інтенсивну самостійну роботу
Тема
: «
Інтеграл та його застосування
» – перша тема
11 класу
, за часом займає майже два місяці
За три тижні до семінару
, а
семінар планувався як останній урок цієї теми
, учням був запропонований план підготовки
, який складався з
таких пунктів
:
1.
Застосування інтеграла при розв '
язувані геометричних
, фізичних
, економічних задач
2.
Застосування інтеграла в
техніці


Вимоги до сучасного уроку
23 3.
Обчислення інтегралів
, які не можуть бути розв

язані в
даний момент аналітичним способом
, за допомогою їх геометричного змісту
4.
Підбір
(2-3- х
) завдань за темою
, розв

язання яких було або нестандартним
, або вразило учня простою
, логічною удосконаленістю розв

язування
Таким чином
, кожен учень знаходить своє місце в
цьому уроці
, а
перші три пункти як раз і
забезпечують виконання головної мети уроку
: розширення та поглиблення знань учнів за темою
, формування і
розвиток навичок самостійної роботи учнів
Робота з
учнями з
високою пізнавальною активністю на протязі підготовки
(
або як ми кажемо з
обдарованими учнями
) постійно ведеться в
формі консультацій
, обговорення знайденого матеріалу
, та як для вчителя
, так і
учня необхідно зрозуміти їх специфіку
, пов

язану з
тією наукою звідки родом задача і
головне перекласти на мову математики
Тому вивчається або повторюється необхідний фізичний
, економічний
, геометричний матеріал
, таким чином йде засвоєння теми в
різних напрямках
Виступи учнів на семінарі в
основному всі відкоректовані
, тобто вчитель і
учень відібрали основну задачу
, спосіб розв

язування з
використанням інтеграла або його геометричного змісту
Інші задачі
, які підготував учень
, він або оглядово розповідає
, або тільки називає їх тематику
Звісно на такому уроці необхідно використовувати мультимедійний проектор
, щоб наглядно все демонструвати
Запропонований сюжет складається з
двох виступів


Вимоги до сучасного уроку
24
Перший
– учениці
11
А
класу
Н
Бєдіної
– тема якого
, застосування формули знаходження тіл обертання для доведення формул об '
ємів конуса
, циліндра і
та інших тіл обертання
Доцільно вчителю звернути увагу
, що доведення таких формул зрозуміло учням уже зараз
, якщо вони дійсно хочуть добувати знання
, а
не тільки їх застосовувати
, тому простір для самостійної роботи кожного учня є
, і
для успішного навчання в
вузах є
всі передумови
, оскільки самостійна робота студента
– найцінніша робота
Головна мета вчителя після виступу
Н
Бєдіної показати
, що цей шлях може подолати кожен учень
, тобто не так все складно
Задачі
, що пропонує учениця
М
Лутай
, зовсім другого плану
Вони складні вже тим
, що переплетені науки
: фізика з
математикою
, хімією
, математика з
економікою і
потребують знань вдвічі більше
Ці задачі показують учням вершину майстерності на сьогодні
, погляд за обрій
, що зможе учням вказати можливості розкриття їх прагнень застосовувати набуті знання
Доцільно проводити семінар на спарених уроках
, тоді можна надати можливість виступити більшій кількості учнів
, що дасть їм неоціненний досвід володіння собою перед аудиторією
, змогу працювати з
нею і
врешті
- решт задоволення від виконаної роботи
В
кінці семінару підводиться підсумок
, де визначається користь проведеної роботи та її оцінка


Вимоги до сучасного уроку
25
6.
Пам

ятка

вчителю
.

1.
Головна мета уроку
– створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів
2.
Головне завдання вчителя
– максимально активізувати внутрішні резерви учнів для успішного засвоєння навчального матеріалу
3.
Засоби досягнення мети уроку
:

використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності
;

створення атмосфери зацікавленості кожного учня в
результатах роботи
;

стимулювання учнів до відповідей без побоювань помилитися
, отримати хибну відповідь
;

оцінювання досягнень учня протягом усього року
;

заохочення прагнення учня знайти свій спосіб розв

язання завдання
, освоювати найбільш раціональний
;

створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування
;

орієнтація старшокласників на високий рівень самостійної роботи
Недарма
Чарльз
Дарвін казав
, що всім
, хоч трохи цінним
, чого він навчився
, він завдячує самоосвіті
4.
Відвідуйте уроки колег для вивчення психологічного клімату вчителя і
учнів
5.
Плануючи навчальний матеріал
, не забувайте про системний підхід
Будь
- який курс
ґрунтується на системі
, в
якій поступово розкриваються поняття і
закономірності


Вимоги до сучасного уроку
26 6.
Учителю
, форми і
способи діяльності якого не змінюються від уроку до уроку
, від року до року
, сьогодні нічого робити в
класі


Вимоги до сучасного уроку
27


Вимоги до сучасного уроку
28


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка