Учитель мистецьких дисциплінСторінка1/232
Дата конвертації24.03.2020
Розмір4,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   232


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   

 

  

 

  

 

  

 

 УЧИТЕЛЬ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН  

У ДИСКУРСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – Бердянськ 

                                                2013  

УДК 37.091.12.011.3–051:005.33.5 

ББК 74.202:85 

         У92 

 

Рекомендовано вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  

НАПН України,  

протокол №8 від 3 вересня 2013 р. 

 

А в т о р и: 

І.А. Зязюн (1.1.), Г.Г. Філіпчук (1.2.), О.М. Отич (1.3.), О.М. Семеног (1.4.), 

О.О. Лобач (1.5), С.О. Соломаха (1.6.), Г.І. Сотська (1.7.), Н.М. Флегонтова 

(1.8.),  М.П. Вовк  (1.9.),  І.Ф. Шумілова  (1.10.),  Т.В. Котирло  (1.11.), 

А.І. Омельченко  (2.1.),  Ю.В. Грищенко  (2.2.),  Н.О. Філіпчук  (2.3.), 

О.В. Тринус (2.4.), І.В. Дубінець (2.5.), О.Б. Голік (2.6.), О.М. Кутова (2.7.), 

Н.П. Ткачова (2.8.). 

 

Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності

навчально-методичний  посібник  /  І.А. Зязюн,  Г.Г. Філіпчук,  О.М. Отич  та ін.;  за  наук.  ред.,  передм.  і  післямова  О.М. Отич.  –  Бердянськ  : 

Бердянський державний педагогічний університет, 2013. – 340 с.   

У  навчально-методичному  посібнику  висвітлено  проблеми  теорії,  історії  і  методики 

розвитку  педагогічної  майстерності  викладачів  мистецьких  дисциплін  у  контексті 

педагогічного  і  художнього  дискурсів  мистецької  освіти.  Виявлено  історичні  витоки 

психологічної  педагогіки,  обґрунтовано  етнокультурологічні  та  психологічні  засади 

мистецької  освіти,  здійснено  педагогічний  аналіз  складових  педагогічної  майстерності, 

визначено  функції  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  гуманітарних  спеціальностей, 

проаналізовано  педагогічні  погляди  і  музично-педагогічну  спадщину  видатних  діячів  освіти  і 

культури  України,  схарактеризовано  історичний  та  сучасний  досвід  розвитку  педагогічної 

майстерності майбутніх вчителів мистецьких дисциплін. 

Рекомендовано для викладачів і студентів мистецьких спеціальностей вищих закладів 

освіти  і  культури,  слухачів  інститутів  післядипломної  педагогічної  освіти,  аспірантів, 

докторантів,  педагогів  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів,  усіх,  кого 

цікавлять проблеми мистецької освіти. 

 

Рецензенти: Миропольська  Н.Є.

  –  доктор  педагогічних  наук,  професор,  головний  науковий 

співробітник  лабораторії  естетичного  виховання  Інституту  проблем  виховання  НАПН 

України; Дубасенюк О.А.

 –  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Житомирського державного університету ім. Івана Франка; 

Солдатенко  М.М.

  –  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  теорії  та 

історії  педагогічної  майстерності  Інституту  педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих 

НАПН України.  

        © І.А. Зязюн, Г.Г. Філіпчук, О.М. Отич, О.М. Семеног,  

         О.О. Лобач, С.О. Соломаха, Г.І. Сотська, Н.М. Флегонтова,  

         М.П. Вовк, І.Ф. Шумілова, Т.В. Котирло, А.І. Омельченко, 

         Ю.В. Грищенко, Н.О. Філіпчук, О.В. Тринус, І.В. Дубінець,  

         О.Б. Голік, О.М. Кутова, Н.П. Ткачова, 2013 


ЗМІСТ 

ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………

 

316  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   232


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка