У студентів технічних коледжівСкачати 380,38 Kb.
Сторінка3/22
Дата конвертації07.10.2019
Розмір380,38 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
У чений секретар

спеціалізованої вченої ради О. Є. Крсек


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Виховання морально-естетичної культури студентської молоді обумовлена соціальними та економічними умовами існування і розвитку людини, що на сучасному етапі розвитку суспільства істотно змінилися. Соціокультурна трансформація сучасного світу пронизана багатьма протиріччями. Індивідуалізм і прагматизація усіх сторін життя веде до духовно-моральної, естетичної деградації суспільства і людини. Це стало причиною зміни цільових пріоритетів освіти і переходу її від технократичної освітньої парадигми до гуманітарної. Відомий психолог О. Леонтьєв підкреслював, що головна біда освіти у всьому світі це «зубожіння душі при збагаченні її інформацією».

Сучасне суспільство не випадково називається інформаційно-техногенним: його існування, сьогодення і майбутнє не мислимо без розвитку науки, вдосконалення техніки і технології. Інформація стала підміняти базові знання, а поверхова неякісна освіта – культуру, духовно - моральні та естетичні цінності. Така трансформація людського інтелекту свідчить про асфіксію душі – бездуховність і перевагу технократичного мислення, яке притаманне сучасній техногенній цивілізації, її особливостям взаємодії з природою, основою яких є механічні принципи.

Перевага розвитку технічного мислення, виробничих компетенцій у професійній підготовці, зокрема у технічних коледжах внаслідок збіднення емоційної сфери, викликаних особливостями освітнього середовища технічної освітньої установи, веде до несприятливих емоційно-вольових, мотиваційно-ціннісних і психосоматичних змін, до негативних проявів особистісних якостей студентів, що в цілому веде до падіння духовно-моральних, естетичних цінностей.

Стратегія модернізації освіти в Україні, підсилення ролі виховання, як визначальної діяльності освітніх установ, закріплена нормативно-правовими документами: Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти України (№ 347-202 від 17.02.2002 р.); Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013 р.), Концепція національно-патріотичного виховання (№ 641 від 16.06.2015 р.), які націлюють усіх, небайдужих до майбутньої долі нації на виховання молоді як громадян правової, демократичної держави, здатних до творчого розв'язання особистих і суспільних проблем в умовах громадянського суспільства у швидко мінливому світі. При цьому пріоритетною залишається цілеспрямована морально-естетична установка особистості на освоєння світу, саме яка і забезпечує гармонію у взаємодії людини з природою і суспільством.

Тому сьогодні в суспільстві формується новий підхід до освітньої системи, як до культуротворчої, відродження її культурно-виховної місії, метою якої є створення умов для виховання молодої людини, формування структури її ціннісних орієнтацій, які поєднують високий професіоналізм і духовне багатство, основою якого є моральність та естетичне ставлення до навколишнього середовища. що включає здатність співпереживати природі, історії, іншій людині, сприймати життя в усіх взаємозв'язках і усвідомлювати доцільність буття, розвивати і закріплювати досвід життєдіяльності за законами добра і краси (Ю. Борєв, О. Буров, М. Кіященко, М. Лейзеров, В. Мартинов, В. Михальов, Л. Столович, К. Шудря, Р. Шульга).

Проблеми взаємовідношення морального й естетичного сьогодні все більше привертають увагу до дослідницької думки, оскільки відіграють провідну роль у процесі становлення та розвитку творчої особистості. Цю думку підтримують багато провідних науковців: В. Бутенко, О. Дем’янчук, Д. Джола Н. Миропольська, С. Мельничук А. Комарова, В. Ліпський, Б. Лихачов, О. Олексюк, О. Семашко Л. Столович, А. Щербо, Р. Дзвінка, І. Зязюн, Л. Хлєбнікова, В. Кудін, Г. Кутузова, О. Рудницька, Г. Шевченко, які розглядають морально-естетичне виховання у взаємозв'язку з інтелектуальним, трудовим, фізичним, як таке що виробляє здатність сприймати красу у органічній єдності, розвивати морально-естетичні якості як комплекс індивідуально-психологічних компонентів: сприйняття, переживання, естетичного смаку, потреб, свідомості, ідеалу, суджень, від міри сформованості яких залежить ефективність розвитку естетичного початку, здатності творити добро у світі.

Сучасне розуміння освітньо-виховного процесу, як «людинотворчого, духотворчого, культуротворчого» (Г. Шевченко) є необхідною умовою сьогодення. У цьому плані зростає важливість виховання морально-естетичної культури, що є показником високої розвиненості особистості і дозволяє їй не тільки повноцінно спілкуватися з прекрасним, а й активно брати участь у його творенні.

У технічних освітніх закладах цей аспект проблеми стає ще більш значущім, оскільки студент технічного коледжу відрізняється від студента гуманітарного навчального закладу тим, що сама специфіка навчально-виховного процесу гуманітарних закладів освіти є культурно-виховною. У технічному закладі освіти необхідно створити відповідні умови для того, щоб особистість морально-естетично розвивалася і вдосконалювалася. Тому в період навчання, коли закладаються основи оволодіння професією, особливу роль слід приділити морально-естетичному вихованню. Це стає можливим лише за умови такої організації освітнього процесу, який здатний забезпечити органічне поєднання процесів навчання, виховання та морально-естетичного розвитку студентів як саморуху, що ґрунтується на ініціативі, активності, самоідентифікації студентів технічних коледжів як представників певної культури.

Отже, протиріччя між:  • потребою суспільства у креативній, духовно розвиненій, соціально активній особистості і технократизмом сьогодення, відчуженням людини від культури;

  • інтелектуально-інформаційним, духовним, морально-естетичним розвитком студентів, що гормонизує професійну та загальнокультурну підготовку майбутніх спеціалістів;  • значущістю морально-естетичного виховання у технічних закладах освіти як важливого складника формування морально – естетичної культури і недостатньою розробкою теоретично-метологічних основ та педагогічних технологій, що надають можливості сформувати духовно-моральні та естетичні цінності та морально-естетичне відношення до світу;

а також, виходячи з актуальності вказаної теми й того, що питання формування морально-естетичної культури студента в умовах вищого технічного навчального закладу – технічного коледжу спеціально не розглядалися, нами була сформульована тема дослідження: «Виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів».


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка