У студентів технічних коледжів


У другому розділі «Експериментальна перевірка теоретичної моделі виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів»Скачати 380,38 Kb.
Сторінка14/22
Дата конвертації07.10.2019
Розмір380,38 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
У другому розділі «Експериментальна перевірка теоретичної моделі виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів» був здійснений аналіз стану вихованості морально-естетичної культури студентів технічних коледжів; здійснено впровадження спроектованої моделі виховання морально-естетичної культури у студентів в

освітньо-виховний процес технічних коледжів та проведено аналіз результатів дослідження.На етапі констатувального експерименту: було з’ясовано загальний стан морально-естетичного виховання у технічних коледжах, визначена готовність викладачів, класних керівників, кураторів взяти участь в експерименті; проаналізовано концепцію та плани виховної роботи технічних навчальних закладів, на базі яких мав здійснюватися експеримент; виявлено зміст морально-естетичних інтересів студентів технічних коледжів; з’ясовано педагогічні можливості різних форм виховного впливу на студентів, таких як: культурно-виховного потенціалу навчального процесу, зокрема гуманітарних дисциплін; позааудиторної виховної роботи; різних форм дозвілля; самовиховання та саморозвитку студентів, а також і визначено вихідний рівень сформованості морально-естетичної культури у студентів технічних спеціальностей з подальшим aнaлiзoм та узaгaльнeнням oтpимaниx даних.

Аналіз вихованості морально-естетичної культури у студентів за результатами констатувального етапу експерименту загалом свідчить про її загальний середній рівень: на основі отриманих даних діагностичного обстеження виявлено три рівні сформованості морально-естетичної культури студентів технічних коледжів. Достатній рівень продемонстрували 35,8% студентів експериментальної групи та 34,9% контрольної. Середній рівень притаманний 45,4% студентів експериментальної групи та 44,5% студентів контрольної групи. Відповідно низький рівень показали 18,8% студентів експериментальної групи і 20,6% – контрольної. Високого рівня сформованості морально-естетичної культури не виявлено в жодного студента. Результати констатувального етапу дали підстави вважати стан досліджуваної проблеми виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів та рівні сформованості усіх її компонентів як такі, що потребують корегування та вдосконалення.Формувальний етап експерименту передбачав упровадження спроектованої теоретичної моделі у навчально-виховний процес технічних коледжів, завдяки створенню естетичного середовища освітнього закладу як унікальної системи полікультурного освітньо-виховного простору.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, вивчення мотивації суб’єктів виховного процесу до педагогічного експерименту та створенню ціннісно-смислової єдності суб'єктів виховного процесу шляхом вироблення педагогічної концепції, змісту, виховних заходів, орієнтованих на пріоритети


гуманістичного виховання, спираючись на результати аналізу стану сформованості морально-естетичної культури розроблено програму виховання студентів технічних коледжів відповідно до вимог педагогічного експерименту, яка була представлена: концепцією виховної роботи в технічних коледжах; планами виховної роботи, сценаріями виховних заходів; студією педагогічної майстерності для наставників академічних груп, які увійшли до експериментальної групи, методичним посібником «Культурно-духовні основи виховання студентів технічних коледжів»; інтерактивним спецкурсом «Морально-естетична культура особистості»; програмою самовиховання для студентів «Краса морального вчинку», методиками психолого-педагогічної діагностики сформованості морально-естетичної культури особистості.

Впpoвaджeння спроектованої теоретичної моделі виховання передбачало такі етапи як мотиваційний, організаційно-методичний та результативний, які відбувалися під педагогічним керівництвом як певної сукупності послідовних дій, спрямованих на мотивацію педагогічного колективу коледжів; залучення студентів до морально-естетичних цінностей освіти, науки, мистецтва, на розвиток їхньої соціальної активності, в процесі якого педагоги-вихователі вдосконалили свій культурно-духовний розвиток; засвоїли специфіку оновленого змісту і методів виховання в сучасній вищій школі через систему дидактичних завдань; придбали дослідницький досвід самоорганізації професійної діяльності з виховання морально-естетичної культури й засвоїли відповідні раціональні технології її виховання.

Впровадження в освітньо-виховний процес програми з виховання морально-естетичної культури студентів проводилося у наступних напрямах:

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка