У статті розглядається проблема реалізації аксіологічного підходу до навчання матеСкачати 114,05 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка7/13
Дата конвертації09.01.2020
Розмір114,05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Аксіологічний підхід
передбачає:
визнання кожного учасника освітнього процесу активним ціннісно-мотивованим суб’єктом діяльності;
спрямованість педагогічної діяльності на гуманістичний розвиток особистості;
орієнтацію процесу навчання та виховання на формування в учнів системи загальнолюдських, національних, громадянських, особистісних та інших цінностей, що визначають ставлення підростаючого покоління досвіту, своєї діяльності та до самих себе.
Комплексне та виважене впровадження цих методологічних підходів у систему навчання математики в школі забезпечує ефективність навчання теоретичної та практичної складових шкільної математики, націлює вчителів на подання практично та життєво-значущих для учня відомостей, орієнтує на повагу до можливостей і потреб учнів, уможливлює розвиток в учнів гуманітарного та інформатико-математичного мислення, що так потрібно сучасній молоді. Розкриємо деякі шляхи реалізації аксіологічного підходу під час навчання математики в школі.
1.
Реалізація аксіологічного потенціалу шкільних підручників математики
(потенційна можливість на основі підручника впливати на формування ціннісних
орієнтацій учнів і досягати якісних змін особистості)
Сучасний підручник з математики для учнів є джерелом нових знань і умінь. Варто зазначити, що в сучасних умовах учнів процесі навчання використовують й інші джерелом нових знань і умінь. Для того, щоб підручник став для учнів ефективним засобом навчання і самовдосконалення, формування світогляду і розвитку здібностей, його зміст має носити не лише логіко-інтелектуальний характер, ай відображати ціннісний та культурологічний потенціал математичної науки. Про це, зокрема, зазначається в
Інструктивно-методичних матеріалах для проведення експертизи електронних версій проектів підручників, схвалених вченою радою Інституту педагогіки НАПН України. У критеріях експертизи визначено, що зміст підручника сприяє формуванню патріотизму, любові і поваги до Батьківщини, свого народу, його мови, державних, національних, родинних цінностей, толерантному ставленню кожної людини, незалежно від її статі, етнічної, релігійної, культурної приналежності чи інших ознак, навчає міжнаціонального


46
Український педагогічний журналі міжконфесійного діалогу виховує особистість, готову до ефективної міжкультурної взаємодії в нових історичних реаліях, чутливу до людської інакшості та нетерпиму до проявів расизму, ксенофобії й нетерпимості до людських відмінностей Детальний аналіз чинних підручників на предмет реалізації аксіологічного потенціалу математичних знань здійснено у нашій статті [2]. У новостворювані підручники пропонуємо включати, наприклад, такі рубрики Світ навколо нас розглядається використання математики ужитті людини Математика без кордонів подаються задачі англійською мовою Історичні відомості (розкривається життєвий шлях видатних математиків, історія їх відкриттів) та інші.

2.
Включення до мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів аксіологічної
складової.
Основне завдання мотивації – створити відповідне предметне та емоційне налаштування учнів до свідомої та активної роботи на уроці. Різноманітні психологічні установки та цілеспрямовані дидактичні завдання, подані вчителем на цьому етапі уроку, сприяють збудженню довільної та мимовільної пам’яті в учнів, активізації їх навчально- пізнавальної діяльності, а також ефективній підготовці до засвоєння нового теоретичного матеріалу чи формування умінь і навичок, що є основним джерелом його активності. Мотивувати діяльність учнів на уроці можна незвичним формулюванням теми уроку. Наприклад Банківські операції (замість Задачі на відсотки) або Заощаджуємо сімейний бюджет (замість Способи подання даних. Такий прийом зацікавлює учнів і довгий час утримує їхній інтерес. Водночас виникає можливість природним чином звернути увагу учнів на сімейні цінності, пов’язані з економією та заощадженням. Звернути увагу учнів на загальнолюдські цінності можна за допомогою цитат видатних історичних постатей. Наприклад, перед вивченням теореми Фалеса учнів бажано ознайомити з такими висловлюваннями давньогрецького геометра, одного з семи мудреців світу Не збагачуйся нечесним шляхом Дотримуйся міри.
• Недовіряй усім підряд.
• Які послуги робиш батькам, такі і сам матимеш в старості від дітей.
Найбільш вдало мотивація проходить тоді, коли учень усвідомлює, що вивчення даної теми дійсно для нього важливе, а знання, здобуті на уроці, він зможе застосувати вжитті. Зв’язок навчального матеріалу з життям як засіб мотивації вивчення нової теми доцільно використовувати під час вивчення теми Функція. Якщо за допомогою мультимедійної дошки показати учням графіки залежності опору тіла людини і струму, що через нього протікає, від величини прикладеної напруги, то можна проілюструвати способи задання і властивості функцій, зокрема розкрити поняття зростаючої та спадної функції, а також показати взаємозв’язок між аналітичним і графічним способом задання функції тощо. Такі відомості спонукатимуть учнів замислитися над поведінкою поблизу електромереж, відповідальніше ставитися до вибору місця для самофотографування, збирання металобрухту, паркуру тощо. Для ефективного формування валеологічних цінностей учням бажано повідомити особливості впливу струму на людину, зокрема, що струм (змінний і постійний) понад 50 мА спричинює зупинку дихання. Небезпека дії струму на організм людини залежить від величини струму (основний фактор тривалості дії струму шляху струму в тілі людини виду і частоти струму індивідуальних якостей людини та навколишнього середовища. Мотивація допомагає стимулювати процес навчання, робити пізнаване особливо значимим. За допомогою мотивації забезпечується готовність школярів до сприйняття нового матеріалу, концентрується їх увага на питаннях, що вивчаються, збуджується

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка