У статті розглядається проблема реалізації аксіологічного підходу до навчання мате


Український педагогічний журнал 2Скачати 114,05 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка6/13
Дата конвертації09.01.2020
Розмір114,05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Український педагогічний журнал 2
Гуманізм

(від латин.
humanus
– людський, людяний) – система ідей і поглядів на людину якнайбільшу цінність [3, с. 76]. Науковець С. У. Гончаренко так визначає шляхи гуманізації освіти формування відносин співробітництва між усіма учасниками педагогічного процесу формування в учнів емоційно-ціннісного досвіду розуміння людини створення матеріально-технічних умов для нормального функціонування педагогічного процесу, що виховує гуманну особистість – щиру, людяну, доброзичливу, милосердну, із розвинутим почуттям власної гідності та поваги до гідності іншої людини [3, с. Заслуговує на увагу думка Н. Є. Мойсеюк проте, що гуманістичні цінності є фундаментальними (не можуть розглядатися у соціальній структурі як щось вторинне, але не варто протиставляти цінності гуманізму національним цінностям. Важливою є їх взаємодія, що передбачає перехід до плюралізму культурно-гуманістичних позицій, які поєднуються і доповнюють одна одну [5, с. 35]. Підвалини гуманістичної парадигми освіти закладені у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, де визначено стратегію й основні напрями розвитку освіти у першій чверті XXI століття. У цьому державному документі зазначається, що постійного оновлення потребують зміст освіти та організація навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. До пріоритетів державної політики в розвитку освіти, окрім іншого, належать особистісна орієнтація освіти формування національних та загальнолюдських цінностей формування через освіту здорового способу життя тощо.
У Національній стратегії розвитку освітив Україні на 2012–2021 рр. одним із перспективних завдань визначено побудову ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності. До основних напрямів реалізації Національної стратегії належать переорієнтація пріоритетів освіти з держави на особистість, на послідовну демократизацію і гуманізацію навчально-виховного процесу, педагогічної ідеології в цілому, тобто на європейські гуманістичні цінності та виміри розроблення інваріантних моделей змісту виховання в навчальних закладах з урахуванням сучасних соціокультурних ситуацій, цінностей виховання та навчання.
У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти цінності визначено складовою поняття компетентність, покладеного в основу компетентністного підходу, що реалізований в усіх освітніх галузях і відображений в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. Компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей

і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
Останнім часом проблема цінностей та ціннісних орієнтацій стала міждисциплінарним феноменом і є предметом дослідження у психології, педагогіці, соціології, етиці, історії та інших галузей науки. У педагогіці [5, с. 38], наприклад, визначається система аксіологічних принципів рівноправність усіх філософських поглядів у межах єдиної гуманістичної системи цінностей (при збереженні різноманітності їх культурних і етнічних особливостей рівнозначність традицій і творчості, визнання необхідності вивчення і використання учінь минулого та можливості відкриття в теперішньому і майбутньому;


45
Український педагогічний журнал екзистенціальна рівність людей, соціокультурний прагматизм замість суперечок про підґрунтя цінностей діалог замість байдужості чи взаємозаперечення.
У Програмі з математики визначено, що в основу побудови змісту й організації процесу навчання математики покладено
компетентнісний підхід
, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності як здатності учня успішно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях і бути відповідальним за свої дії. Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, ставлень, оцінок [5, с. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти визначено й інші підходи, що рекомендовані для впровадження у навчально-виховний процесу школі. Зокрема, зазначається, що варіативність методик організації навчання, а також наявність в учнів можливості обирати курси за вибором залежно від власних пізнавальних здібностей дають змогу застосовувати особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи. На нашу думку, в умовах гуманістичної парадигми, для ефективної організації навчально-виховного процесу та підготовки підростаючого покоління до умов сучасного життя, доцільно використовувати й аксіологічний підхід.

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Особливості методики роботи з обдарованими дітьми на уроках історії
iblock -> Учителем історії та правознавства я працюю в Костопільській гімназії ім
iblock -> Система роботи педагога-організаторащодо прилучення учнівської молоді до народних традицій, звичаїв та обрядів
iblock -> Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
iblock -> Додаток до п. 2 педагогічної ради №3 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Основні напрями навчання вчителів використанню ікт
iblock -> Додаток до наказу по ліцею від 05 2016 № Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Кандидат педагогічних наук, доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка