У роботі кожного вчителя є важка, але дуже важлива комісія бути класним керівникомСкачати 124,5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації02.04.2019
Розмір124,5 Kb.
  1   2   3   4
В.Царенко, методист методичного

кабінету відділу освіти райдержадміністрації

Основні напрямки діяльності класного керівника.
У роботі кожного вчителя є важка, але дуже важлива місія - бути класним керівником.

Класний керівник - найближчий і безпосередній вихователь, і наставник учнів. Він організовує і спрямовує виховний процес у класі, об'єднує виховні зусилля вчителів, батьків і громадськості, відповідає за організацію виховної роботи в своєму класі.

Одні вчителі вважають цю роботу додатковим навантаженням діяльності, інші називають її найголовнішою. Як би не було важким робота класного керівника, безсумнівно, вона потрібна дітям, оскільки основною структурною ланкою в школі є клас. Саме тут організовується пізнавальна діяльність, формуються соціальні відносини між учнями. У класах реалізується турбота про соціальне благополуччя дітей, вирішуються проблеми їхнього дозвілля, здійснюється первинне згуртування колективів, формуються відповідна емоційна атмосфера.

Організатором діяльності учнів у класі, координатором виховних впливів залишається класний керівник. Саме він безпосередньо взаємодіє як з учнями, так і з їх батьками, щиро прагне допомогти дітям у вирішенні їхніх проблем в шкільному колективі, цікаво з користю організовувати шкільне життя.

Серйозні зміни, що відбуваються сьогодні в усіх сферах соціального життя, зачіпають широкий спектр відносин суспільства і особистості. З одного боку, ці відносини стають більш жорсткими, які вимагають конкурентоспроможності всіх суб'єктів, з іншого - дають можливість для вільного самовизначення, самореалізації людини на основі адекватного вибору способів вирішення своїх соціальних проблем. Ці зміни вимагають пошуку нових підходів до організації діяльності учасників педагогічного процесу в освітніх установах, і, перш за все в школі, де багато проблем вже не можуть бути вирішені традиційними засобами. Необхідні цікаві проекти та дослідження не тільки в змісті освіти, а й у самій структурі відносин між педагогами і учнями, між адміністрацією школи та членами педагогічного колективу. Їх основою має стати співпраця і рівноправне партнерство.

Виховання дитини відбувається тільки на основі активності самої дитини у взаємодії його із соціальним середовищем. Роль класного керівника полягає у створенні таких умов, які допомогли б дітям знайти себе і своє місце в класному та шкільному колективах, свою нішу у соціальному житті.

Діяльність класного керівника зазвичай починається з вивчення класу і кожного учня окремо.

Успіх виховної діяльності класного керівника багато в чому залежить від глибокого проникнення його у внутрішній світ дітей, від розуміння їхніх переживань і мотивів поведінки. Вивчити, чим живе школяр, які його інтереси і схильності, особливо воля і риси характеру, - це, значить, знайти вірний шлях до його серця, використовувати найбільш доцільні методи педагогічного впливу.

Знаючи особливості учнів, їх інтереси і схильності, рівень їхньої вихованості, легше скласти цілеспрямований і дієвий план виховної роботи.

Іноді класні керівники помилково вважають, що індивідуальний підхід потрібно по відношенню до важких школярів, ​​до порушників правил поведінки. Безперечно, вони потребують особливої ​​уваги. Але не слід забувати і інших. За зовнішнім благополуччям іноді ховаються негативні риси. Слід сприяти повноцінному розвитку позитивних якостей у всіх учнів.

Вивчення учнів досягає своєї мети і дає потрібні результати за умови, якщо воно відповідає низці вимог:

1. Вивчення учнів служить підвищенню якості їх виховання і навчання. На основі систематичного вивчення можна творчо підійти до вибору найбільш ефективних форм і методів виховного впливу на первинний колектив і на окремих його членів. Важливо організувати виховну роботу з учнями з урахуванням їх особливостей.

2. Вивчення учнів поєднується з виховним впливом на них. Класний керівник "проектує" розвиток позитивних якостей і подолання негативних рис у характері та поведінці школярів.

3. Вивчення проводиться планомірно і систематично.

4. Вивчення учнів проводиться в природних умовах їх життя і діяльності.

5. При вивченні класний керівник користується різноманітними методами і прийомами. Важливо на основі вивчення намітити шляхи подолання негативних якостей і закріплення позитивних рис у характері і поведінці школяра.

6. Вивчення передбачає ознайомлення з умовами життя і побуту.

7. Вивчати треба не окремі риси, а особистість в цілому.

8. При вивченні слід акцентувати увагу на позитивних, а не на негативних рисах характеру і поведінки.

Таким чином, дотримання перерахованих вимог значно підвищить ефективність вивчення учнів.

Класного керівника зазвичай призначають в кінці навчального року. Директор школи повідомляє вчителям, в яких класах вони будуть викладати в новому навчальному році і хто з них буде виконувати обов'язки класного керівника.

Якщо вчителю доручають класне керівництво в новому для нього класі, він приступає до попереднього знайомства з учнями ще до початку навчального року. Які методи і прийоми цього знайомства?

- Знайомство з особистими справами;

- Перегляд класного журналу за попередній рік;

- Бесіди з колишнім класним керівником і з вчителями;

- Інформація директора і завуча школа;

- Особиста зустріч з учнями до початку навчального року;

- Бесіда з батьками.

У результаті попереднього знайомства класний керівник знає з ким йому доведеться працювати. Це допомагає скласти реальний і конкретний план роботи на першу чверть.

Якщо класний керівник починає роботу в новому навчальному році з класом, яким він вже керував, він знайомиться лише з новими учнями.

Реалізуючи свої функції, класний керівник здійснює вибір форм роботи з дітьми. Можна розрізняти форми за видами діяльності - навчальна, трудова, спортивна, художня; за способом впливу - безпосередня і опосередкована.

За час проведення форми можна розділити на:

- Короткочасні (від декількох хвилин до декількох годин);

- Тривалі (від кількох днів до кількох тижнів);

- Традиційні (регулярно повторювані).

За часом підготовки можна говорити про форми роботи, що проводяться з учнями без включення їх до попередню роботу, підготовку учнів.

По суб'єкту організації класифікація форм може бути наступною:

- Організаторами дітей виступають педагоги, батьки та інші дорослі;

- Діяльність організується на основі співробітництва;

- Ініціатива і її реалізація належить дітям.

За результатом всі форми можна розділити на наступні групи:

- Результат - інформаційний обмін;

- Результат - вироблення спільного рішення;

- Результат - суспільно значимий продукт.

За кількістю учасників форми можуть бути:

- Індивідуальні (вихователь - вихованець);

- Групові (вихователь - група дітей);

- Масові (вихователь - кілька груп, класів).

Індивідуальні форми пронизують всю позаурочну діяльність, спілкування педагогів і дітей. Вони діють у групових та колективних формах і, в кінцевому рахунку, визначають успішність всіх інших форм. До них відносяться: бесіда, задушевна розмова, консультація, обмін думками, виконання спільного доручення, надання індивідуальної допомоги у конкретній роботі, спільний пошук вирішення проблеми, завдання. Ці форми можна застосовувати і кожну окремо, але частіше за все вони супроводжують один одного. Перед педагогами в індивідуальних формах роботи стоїть одна з найважливіших завдань: розгадати учня, відкрити його таланти, знайти все цінне, що притаманне його характеру, прагненням, і все, що заважає йому проявити себе. З кожним необхідно взаємодіяти по-різному, для кожного потрібен свій конкретний, індивідуалізований стиль взаємин. В індивідуальних формах роботи закладено великі виховні можливості. Розмова по душах може виявитися для дитини корисніше кількох колективних справ.

До групових форм роботи можна віднести поради справ, творчі групи, органи самоврядування. У цих формах педагог проявляє себе як рядовий учасник або як організатор. Головне його завдання - з одного боку, допомогти кожному проявити себе, а з іншого - створити умови для отримання в групі відчутного позитивного результату, значущого для всіх членів колективу, інших людей. Вплив педагогів у групових формах спрямовано також на розвиток гуманних взаємин між дітьми, формування у них комунікативних умінь. У зв'язку з цим важливим засобом є приклад демократичного, поважного, тактовного ставлення до дітей самого педагога.

До колективних форм роботи педагогів зі школярами відносяться, перш за все, різні справи, конкурси, спектаклі, концерти та інші. Залежно від віку учнів і ряду інших умов у цих формах педагоги можуть виконувати різну роль: провідного учасника, організатора, рядового учасника діяльності, що впливає на дітей особистим прикладом, учасника-новачка, що впливає на школярів особистим прикладом оволодіння досвідом більш знаючих людей, порадника, помічника дітей в організації діяльності.

Роблячи спроби класифікувати форми виховної роботи, слід також мати на увазі, що існує таке явище, як взаємоперехід форм з одного типу в інший. Так, розглядаються частіше як заходи, можуть стати колективною творчою справою, якщо ці форми будуть розроблені і проведені самими дітьми.

Різноманіття форм і практична необхідність постійного їх оновлення ставить педагогів перед проблемою їх вибору. У педагогічній літературі можна знайти опис різних форм проведення класних годин, конкурсів, сценаріїв і т.д.

Частина педагогів отримує задоволення, працюючи по чужих сценаріїв. У той же час використання готового сценарію - в більшості випадків не тільки марна, але й шкідливе явище. У цій ситуації педагог (організатор) нав'язує учасникам роботи кимось придумане, на кого-то орієнтоване захід. При цьому він стає об'єктом задуму інших людей, в таку ж об'єктивну позицію ставить і учасників проведеної роботи, що гальмує прояв і розвиток творчих здібностей, самостійності, позбавляє їх можливості проявити і задовольнити свої потреби.

Для педагога-гуманіста, очевидно, що будувати роботу з дітьми по чужих сценаріїв недоцільно. Однак не можна заперечувати можливість використання описів вже створених і апробованих на практиці форм виховної роботи. Особливо це необхідно для початківців організаторів виховної роботи, як для педагогів, так і для самих дітей, які, знайомлячись з досвідом інших, можуть вибрати для себе ідеї і способи організації діяльності. У такому пошуку може бути створена нова форма, яка відображає інтереси і потреби педагогів і дітей. Тільки цим може бути виправдана публікація в педагогічній літературі розробок і сценаріїв різних заходів.

Можна запозичити ідеї, окремі елементи використовуються в практиці форм, але для кожного конкретного випадку вибудовується своя, цілком певна, форма роботи. Оскільки кожна дитина і дитяче об'єднання унікально, отже, форми роботи за своїм змістом та побудові неповторні.

Кращим є той варіант, коли форма виховної роботи народжується в процесі колективного осмислення і пошуку всіх учасників роботи і педагогів, і школярів, а в ряді випадків і батьків.

І все-таки питання про вибір форм роботи з учнями постає, перш за все, перед класним керівником. При цьому доцільно керуватися наступними положеннями:

1. Врахувати виховні завдання, визначені на черговий період роботи (рік, чверть); кожна форма роботи має сприяти їх вирішенню;

2. На основі завдань визначити зміст роботи, основні види діяльності, в які доцільно включити дітей;

3. Скласти набір можливих способів реалізації намічених завдань, форм роботи з урахуванням:

- Принципів організації виховного процесу;

- Можливостей, підготовленості, інтересів і потреб дітей;

- Зовнішніх умов (культурні центри, виробниче оточення);

- Можливостей педагогів, батьків.

4. Організувати з учасниками роботи колективний пошук форм на основі колективного спрямування, при цьому продумати способи:

- Збагачення досвіду дітей новими ідеями, формами, наприклад, через звернення до досвіду інших, вивчення опублікованих матеріалів, постановку конкретних питань тощо;

- Перевірки підготовлених педагогом варіантів форм.

5. У процесі пошуку і вибору важливо забезпечити несуперечність змісту і форм виховної роботи.

Конструювання нової форми може йти від відомої, але вона при цьому наповнюється новим змістом. Наприклад, вибирається конкурс, КВК чи тематичний вечір. Потім вирішується питання про те, чому вони будуть присвячені, яким буде зміст.

Інший спосіб побудови форми більш логічний, тому що випливає із завдань і змісту заходу: за основу береться змістовна ідея і після цього здійснюється пошук форми організації та її реалізації. Наприклад, педагог та учні вирішили обговорити проблему взаємовідносин у класному колективі, а потім визначають форму проведення: все або тільки організатори розробляють структуру, способи організації обговорення.

Форма роботи може бути колективною і творчої - якщо вона створюється учасниками діяльності в процесі спільного пошуку. При цьому:

1) враховуються інтереси і потреби кожного;

2) індивідуальні цілі не суперечать загальним цілям групи, об'єднання;

3) колективна робота дозволяє кожному знайти значуще місце в загальному, справі;

4) дана форма є по виконанню неповторною.

Форми колективної творчої діяльності відрізняються від інших форм, перш за все характером постановки виховних завдань і освоєння досвіду учнями. У процесі колективної творчої діяльності вихователь теж ставить завдання, але робить це непомітно. Школярі як би самі "відкривають" їх, разом з дорослими і під їх керівництвом створюють новий досвід, застосовують раніше засвоєні знання і вміння, набуваючи нових.

Основу, сутність цієї методики становить тісну співпрацю, спільна діяльність усіх членів колективу - старших і молодших, дорослих і дітей, педагогів та школярів. При цьому вони спільно планують, готують, проводять і оцінюють роботу, віддаючи свої знання, вміння і навички на загальну користь. На кожній стадії творчої спільної діяльності члени колективу ведуть пошук кращих шляхів, способів, засобів вирішення практичних завдань, знаходячи щоразу новий варіант.

Колективне творче справа - це унікальний і в той же час дуже природне соціальне та педагогічне явище, яке може бути покладено в основу всієї діяльності колективу.

У сучасних умовах доцільно зробити деякі акценти, пов'язані з сутністю методики та її практичною реалізацією:

- домінування цілей розвитку індивідуалізації і реалізації особистості кожного в колективній творчій діяльності;

- вироблення цінностей, ідеалів, зразків у колективі виходить з особистісних інтересів і потреб;

- визначення творчих завдань, проблем для вирішення самими учасниками діяльності;

- створення умов для включення дітей у творчу діяльність різних груп, об'єднань;

- оцінка результатів, аналіз колективної діяльності з точки зору прояву і розвитку особистості кожного, формування його відносин з учасниками діяльності.

Також в обов'язок педагога входить і проведення класної години. У один тиждень проводиться класне збори, в іншу - година класного керівника (виховна година), в третю - зустрічі, екскурсії (або інші варіанти згідно плану роботи).

Слід враховувати, що година класного керівника і класні збори мають різні завдання, зміст, організаційні форми та методи проведення, інакше визначають роль, функції, позицію педагога та його взаємовідносини з дітьми.

Година класного керівника являє собою форму виховної роботи педагогів з учнями в позаурочний час. На відміну від класних учнівських зборів вона не передбачає прийняття рішень з обговорюваних питань.

Година класного керівника - це форма виховної роботи, при якій школярі під керівництвом педагога включаються у спеціально організовану діяльність, що сприяє формуванню у них системи відносин до навколишнього світу. Можна виявити такі функції класного години: просвітницьку, орієнтуючу, направляючу і формуючу.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка