У працях видатних педагогів та сучасних дослід ників приділяється належна увага питанню проСкачати 114,86 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації23.03.2020
Розмір114,86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


•  №3 (березень) 2015

8

У працях видатних педагогів та сучасних дослід-

ників приділяється належна увага питанню про-

фесійної підготовки вчителя, ефективності мето-

дів і прийомів його роботи (С.Гончаренко, Н.Гужій, 

А.Дистервег, Д.Кавторадзе, Я.Коменський, Д.Локк, 

А.Макаренко, Й.Песталоцці, М.Поташник, Ж.Руссо, 

В.Сухомлинський, Т.Яценко та ін.), проблемі інно-

ваційної діяльності та творчого розвитку педагога 

(В.Загвязинський, М.Кларін, Л.Кондрашова, В.Слас-

тьонін). Сучасною педагогічною наукою накопиче-

но значну кількість педагогічних досліджень з пи-

тань інноваційної діяльності, проблем організації та 

змісту методичної роботи. Діяльність методичних 

служб розглянуто в працях І.Жерносека, В.Звєрєва, 

Л.Ільєнко, В.Кан-Каліка, С.Кульнєвича, Н.Нікандро-

ва, М.Поташніка та ін. Така увага до означених пи-

тань засвідчує актуальність та практичну складність 

їх розв’язання. 

Аналіз педагогічної діяльності вчителів ліцею, 

результати навчальних досягнень учнів дають змо-

гу зробити висновок, що підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу відбувається швид-

ше, коли науково-методична робота має інновацій-

ну спрямованість. Причому педагогічна діяльність 

потребує від учителя розв’язання іноді неочікува-

них професійних завдань та подолання суперечно-

стей, пошуку методів і прийомів навчання, розвитку 

інтелектуальних здібностей.

У науково-методичній роботі інновації безпосе-

редньо пов’язані з евристиками. На думку С.Гон-

чаренко, евристика – це організація процесу 

продуктивного творчого мислення (евристична 

діяльність). У цьому розумінні евристику трактують 

як сукупність притаманних людині механізмів, за 

допомогою яких постають процедури, спрямовані 

на розв’язання творчих завдань; основним об’єк-

том евристики є творча діяльність, найважливіші 

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка