Творчий звітСкачати 40,86 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації08.04.2019
Розмір40,86 Kb.
  1   2   3   4
Творчий звіт

учителя географії та основ економіки

загальноосвітньої школи І-ІІІступенів

с. Холмське

Стоянової Ганни Федорівні

Усе життя є навчання, і кожен

в ній учитель і вічний учень.

Абрам Маслоу

Мені, як учителеві, дуже близька думка про те, що школа для дітей це не підготовка до життя, це саме життя. Тому дуже важливо допомогти дітям відчути ритм життя, відчути радість діяльності, знання, відкриття, знайти і пройти шлях до успіху - в цьому я бачу призначення педагога.

Проблема над якою я працюю: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках географії, економіки, природознавства

Моя діяльність ґрунтується на принципах особисто орієнтованого навчання, що реалізовується в засобах індивідуалізації змісту, форм, методів і педагогічних засобів досягнення цілей навчання, переведення процесу розвитку учнів в режим самоорганізації і саморозвитку.

Моя професійна діяльність спрямована на прищеплення інтересу учнів до знань і активізації пізнавальної діяльності через різноманітні методи і форми організації навчання, за допомогою включення їх в активну пізнавальну діяльність. Урок – це основна форма отримання знань учнями. Провести урок на сучасному етапі стало набагато складніше і важче, ніж це було раніше. Великою підмогою в підвищенні ефективності учбового процесу, його оптимізації є  дидактичний принцип навчання – наглядність.  Мова йде про таку наглядність, яка мала б великий простір для творчої самостійної діяльності  учнів на всіх етапах засвоєння знань, яка була б із багатьма невідомими, які необхідно розпізнати, розкрити і засвоїти. Наглядність повинна бути і такою, щоб вона без примусу будила внутрішній стимул до пізнання, щоб запропонований зміст навчального матеріалу , його розкриття і його засвоєння знаходилося б у тісному зв’язку з раніше засвоєними знаннями. Наглядність повинна не тільки  демонструватися, до неї повинні бути проблемно-пізнавальні запитання і завдання. Ілюстративний і дидактичний матеріал має велике значення в підвищенні ефективності уроку.

По-перше: наглядність своїм змістом і завданнями створює пізнавальний інтерес, пробуджує активну розумову  діяльність учнів.

По-друге : презентації базують на раніше набутих знаннях. Це дозволяє систематично повторювати раніше засвоєний матеріал. А вивчений матеріал знаходиться у тісному зв’язку  з проходженням та засвоєнням нового.

По-третє: завдяки наглядності складається певна конкретність і образність в абстрактному мисленні учнів. Вони намагаються шукати і знаходити спільне в різних явищах і процесах.

Головне завдання вчителя полягає не тільки в забезпеченні засвоєння кожною дитиною наукових знань, а й у тому, щоб кожна з них оволоділа самою навчальною діяльністю.

Основний шлях розв’язання цієї проблеми – зміна традиційних технологій навчання. Це навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Будуючи свій конспект чи опорну схему, учень має зосередити увагу на  найголовнішому навчальному матеріалі в темі, виділити його, визначити  місце  для другорядного, розкрити зв’язок головного з допоміжним, не порушуючи при цьому основних географічних принципів та закономірностей, дотримуючись алгоритмів відповідей. Крім того географічне зображення за допомогою умовних позначень дає змогу використовувати ефективніше час на уроці. Система роботи із застосуванням презентацій полягає у розділі навчального матеріалу на великі смислові блоки та у можливості кількаразового повтору інформації. А результатом цього є поглиблення знань, умінь та навичок учнів.

Вивчення кожної теми поділяється на чотири етапи:

1 – й етап: це вивчення нового матеріалу. Він займає 25-30% часу, виділеного для опрацювання теми.

2 – етап: вдосконалення знань, умінь і навичок. Він займає 25-30 % часу. Засвоєння матеріалу спирається на самостійну творчу діяльність учнів.

3 -  етап: застосування здобутих знань на практиці – це практичні роботи з обробкою зібраних матеріалів під час самостійної творчої діяльності, роботи з картографічним та статистичним матеріалом.

4 – й етап: корекція і контроль знань.

Я використовую різноманітні організаційні форми навчання, диференційований і індивідуальних підхід до учнів для розвитку їх творчих здібностей, навчаю використовувати допоміжну літературу та інші джерела інформації. А головне – це багаторазове повторення матеріалу. Вивченого на уроці.

Починаючи з перших уроків вивчення загальної географії у 6 класі учні вчаться разом з учителем, набуваючи потрібних знань. А географія – предмет, який дає широкі можливості для використання ІКТ.

Під інформаційно-комунікаційними технологіями навчання розуміють сукупність методів, форм і засобів навчання, які базуються на використанні сучасних комп`ютерних засобів і спрямованих на ефективне досягнення поставлених цілей навчання в даній предметній області.

Поєднуючи в собі позитивне багатьох традиційних інформаційних технологій, комп`ютерні технології дозволяють істотно оптимізувати процес навчання. Він може стати більш цікавим, емоційно насиченим, динамічним і наочним; комп`ютерна технологія також здатна індивідуалізувати і диференціювати навчальний процес; реалізувати його творчий характер, організувати гнучке управління навчальною діяльністю, інтенсифікувати і активізувати навчання. Загалом, комп`ютерні технології дають можливість на якісно новому рівні вивчати різні курси географії, історії. Вони надають інформацію в зручній для учнів формі – у вигляді графіків, таблиць, діаграм, екранних картинок, а також для статичної оцінки географічних фактів і проведення порівняння різних об`єктів за якимось параметром.

Найважливішим завданням сучасності вважаю реалізацію особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів, коли учень із об’єкта педагогічного впливу стає суб’єктом творчої діяльності, що значною мірою впливає на досягнення ним більш високого рівня знань і вмінь, розвитку в школярів пізнавальної самостійності та інтересу до вивчення предмету.

У межах  викладання географії, разом із традиційними технологіями навчання, закладено величезні можливості для застосування комп’ютерних технологій, насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point, MS Explorer, MS Photoshop.

Вважаю, що вчителю географії потрібно використовувати програму MS Map Point для впровадження геоінформаційних систем під час створення динамічних картографічних об’єктів.

Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій вважаю:

- індивідуалізацію навчального процесу,

- високий ступінь наочності під час вивчення географії;

- пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

- можливість моделювання природних процесів і явищ;

- організацію групової роботи;

- забезпечення зворотнього зв’язку в процесі навчання;

- контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу.

У процесі роботи вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених керівником дидактичних завдань. Комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій: він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій, партнером, інструментом, джерелом інформації, контролює дії учнів і надає їм нові пізнавальні можливості.

Як і інші педагоги, я також активно шукала шляхи, стимулювання самостійності і саморозвитку учнів у рамках оптимізації навчального процесу. Здійсненню цієї мети, на мій погляд, служить викладання географії і економіки в системі розвиваючого навчання, оскільки провідним методологічним принципом його є не пасивне сприйняття інформації, а дослідження тієї або іншої проблеми, що стоїть, з різних точок зору. У зв'язку з цим при вивченні тем, які дають можливість учневі виявити свій талант у пошуках необхідної інформації використовуючи при цьому підручник, географічний атлас і додаткову учбову і пізнавальну літературу на уроках я створюю різні по кількості учнів групи, кожна група, маючи конкретні завдання, певний час на його підготовку вчиться максимально швидко, використовуючи при цьому усі свої можливості вивчити матеріал і дати звіт про вивчену проблему перед однокласниками.

Підходи до обробки тексту даю завжди різні, залежно від цілей і завдань, поставлених на уроці, на основі педагогічної техніки


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка