Творча особистістьСторінка1/4
Дата конвертації29.03.2019
Розмір0,96 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4
Формування творчої особистості в умовах застосування

художньо-педагогічних технологій на уроках музичного мистецтва
Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Але психологи констатують, що випускники шкіл, які приходять на виробництво, ще не здатні самостійно розв'язувати проблеми, не можуть мислити діалектичне, системно, легко переходити від одного виду діяльності до іншого, їм бракує творчої уяви, ініціативи, винахідливості. Такий стан справ потребує якісно нового підходу до підготовки молоді до життя. Орієнтиром змісту освіти є робота на особистість.

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною програмою «Освіта» є формування освіченої творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я. Розв'язання цього завдання вимагає оновлення змісту і методів навчання, спрямованих на розвиток особистості учня.

Сьогодні школярі мають бути готовими жити в умовах постійних змін, непередбачених ситуацій, тому вони мусять бути мобільними, гнучкими, творчими. В організації пізнавальних процесів зростає роль асоціативно-образного типу мислення, механізмів інтуїції. Тому освіта має спрямовуватися на розвиток творчого потенціалу особистості, самостійного критичного мислення, ціннісних орієнтацій, формування спектра життєвих компетентностей, адекватних соціокультурним реаліям.

Педагогічний пошук і експерименти в галузі творчості спираються на праці вчених-педагогів В. І. Андреєва, Ю. К. Богоявленської, Р. М. Грановської, Н. В. Кузьміної, Я. О. Понамарьова, Н. Ф. Тализіної та інших, праці зарубіжних вчених З. Фрейда, А. Бергсона, Е. Фромма, Е. Торренга, К. Юнга.

Багато дослідників намагалися створити теорію творчості, але підходи та трактування їх істотно відрізнялись. Філософія вбачає, що внутрішній світ людини становить те, що вона розвинула та вдосконалила в собі: якості активнодіючих здібностей. Філософський словник трактує творчість як діяльність, що породжує щось якісно нове, чого ніколи не було. Психологи розглядають творчість як вищий рівень логічного мислення, яка є поштовхом до діяльності, "результатом якої є створені матеріальні і духовні цінності" [7].

Визначенню поняття творчої особистості у філософській, педагогічній та психологічній літературі приділяється багато уваги (В. І. Андреєв, Д. Б. Богоявленська, Р. М. Грановська, А. З. Зак, В. А. Кан-Калик, Н. В. Кичук, Н. В. Кузьміна, А. Н. Лук, С. О. Сисоєва, В. А. Цапок та інші).

Ідея гармонійного розвитку особистості, її творчої активності із використанням комплексу різних видів музичної діяльності розробляється в працях Ю.Алієва, О.Апраксіної, Б.Асаф'єва, Н.Ветлугіної, Н.Гродзенської, Ж.Далькроза, Н.Ковіна, Д.Колда, Ю.Ласоцького, Ю.Поврожняк, М.Румер, Х.Томсона, В.Шацької, Б.Яворського та ін.

Проблеми музично-творчого розвитку особистості вивчали Е.Абдулін, П.Анісімов, О. Апраксіна, В.Белобородова, Б.Брилін, Н.Ветлугіна, Л.Дмітрієва, Д.Кабалевський, В.Каратигін, О.Олексюк, В.Петрушин, Г.Рігіна, О.Рудницька, Б.Теплов та ін.

Школа має враховувати важливість сприятливих умов і стимулів у підтриманні творчої активності і намагатися організувати навчальний процес так, що кожна дитина мала змогу реалізуватися як творча особистість. Актуальність проблеми зумовили вибір теми досвіду: «Формування творчої особистості в умовах застосування художньо-педагогічних технологій на уроках музичного мистецтва»


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Особливості методики роботи з обдарованими дітьми на уроках історії
iblock -> Учителем історії та правознавства я працюю в Костопільській гімназії ім
iblock -> Система роботи педагога-організаторащодо прилучення учнівської молоді до народних традицій, звичаїв та обрядів
iblock -> Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
iblock -> Додаток до п. 2 педагогічної ради №3 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Основні напрями навчання вчителів використанню ікт
iblock -> Додаток до наказу по ліцею від 05 2016 № Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Кандидат педагогічних наук, доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка