Туристсько-краєзнавчого профілюСкачати 191,01 Kb.
Сторінка2/18
Дата конвертації04.04.2019
Розмір191,01 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради Л.М.Масол
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Світовий цивілізаційний процес у своїх витоках і в історичних набутках пов’язаний з ідеєю гуманізацією суспільства. Ця ідея є провідною методологічною основою організації процесів навчання і виховання особистості. Однак, реалізація цього соціального запиту ускладнюється ціннісно-смисловою неструктурованістю сучасного українського суспільства. На етапі активної трансформації української системи освіти в європейський освітній простір постала потреба подолання загрози бездуховності, особливо важливим стає формування соціально активної особистості зі сталою ієрархією цінностей, системою морального ставлення до світу, до себе та до інших людей.

Необхідність гуманістичного підходу до навчально-виховного процесу знайшла своє відображення в “Концепції позашкільної освіти і виховання”, “Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності” та “Національній доктрині розвитку освіти”, Законі України “Про позашкільну освіту”.

У розмаїтті напрямів, форм та методів туристсько-краєзнавчої роботи перед підлітками відкриваються широкі перспективи глибокого осягнення багатих місцевих традицій, осмислення в історичній ретроспективі причин та наслідків різноманітних ставлень до людини, суспільства, природи, повернення із забуття колись створених народом моделей, норм, правил і способів поведінки, глибокої моральності та духовності, налагодження спадкоємності культурних традицій.

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дає підстави констатувати, що методологічні засади виховання на основі пізнання особистістю довкілля й особливостей самої людини, ідеї використання як у шкільному, так і в позашкільному навчально-виховному середовищі матеріальних і духовних набутків, мови та історії рідного краю актуалізовано в працях О.Духновича, С.Рудницького, С.Русової, М.Симоновича, Г.Сковороди, В.Сухомлинського, К.Ушинського, І.Франка, М.Яворницького та ін.

Етапи розвитку й становлення краєзнавства в окремих регіонах України в різні історичні періоди допомогли усвідомити праці В.Береки, М.Костриці, В.Обозного, М.Поставничої, Н.Рудницької, М.Солов’я, В.Ткаченко, Л.Удод.

Окремі аспекти окресленої проблеми стали предметом досліджень останніх років. Зокрема, наукові пошуки І.Лебідь, Г.Майбороди, С.Стефанюк, О.Столяренко, І.Шкьопу ґрунтуються на вивченні особливостей впливу народних традицій на формування морально-духовної культури та національних цінностей підлітків.

Позашкільна робота, культурне дозвілля розглядалися як засіб формування всебічно розвиненої особистості (В.Вербицький, В.Мачуський, О.Мироненко, Г.Пустовіт, О.Рассказова, І.Рябченко, О.Семенов, Т.Сущенко); морального виховання учнів різних вікових груп (І.Бех, Т.Зюзіна, О.Матвієнко, І.Романішин, О.Романченко, Н.Хамська, К.Чорна); національної самосвідомості та патріотизму (Г.Гуменюк, І.Прус); виховання гуманістичного ідеалу (О.Безверна-Хомерікі, А.Вірковський, К.Дорошенко, Г.Жирська, Т.Шатохіна).

Проблематикою дослідження виступило морально-духовне становлення особистості шляхом врахування психолого-педагогічних умов організації окремих складових туристсько-краєзнавчої діяльності – гірського туризму, вивчення літератури і мистецтва, суспільно корисної праці (Л.Диненкова, В.Перепелиця, Г.Фрейман, В.Циганков, Л.Шкараміт, В.Шульженко); філософське осмислення моральних цінностей як основи взаємодії суспільства з природою (О.Висоцька).

Як свідчать результати досліджень Д.Ельконіна, Л.Божович, І.Кона, Д.Фельдштейна та ін., підлітковий вік є сенситивним до змін у довкіллі, найсприятливішим у становленні характеру людини, розкриття її як гуманної особистості. Цей віковий період характеризується відкриттям морально-духовного “Я”, пошуком свого місця у світі, можливістю оцінювати мотиви власних рішень і вчинків. Загострена емоційність, пошук ідеалу і себе в цьому ідеалі свідчать про те, що саме цей віковий період є вирішальним у становленні та майбутньому утвердженні морально зрілої особистості.

Актуальність дослідження зумовлена загостренням суперечностей між: соціальним запитом суспільства на гуманну особистість і традиційною системою виховання; необхідністю педагогічної практики в науковому обґрунтуванні оновлення системи гуманістичного виховання згідно з вимогами сучасності та складністю розвивальної ієрархізації загальнолюдських, конкретно-історичних та індивідуальних цінностей; необхідністю ефективного цілеспрямованого формування гуманістичних цінностей особистості школяра та послабленням виховної функції школи.

Аналіз зазначеного вище свідчить про недостатнє застосування в практиці роботи сучасної школи, а особливо позашкільних навчальних закладів теоретичних надбань та історико-педагогічного досвіду формування гуманістичних цінностей у підлітків, а роль туристсько-краєзнавчої роботи в цьому процесі системно не досліджувалася. Зважаючи на актуальність, соціально-освітню значущість проблеми, недостатнє її вивчення, нами обрано тему дисертаційного дослідження – “Формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю”.


Каталог: doc -> autoref
doc -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, як засіб підвищення результативності навчання з досвіду роботи Кровіцької Л
doc -> Активні форми та методи навчання при вивченні спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах
autoref -> Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в Україні
autoref -> Зміни, які відбуваються у наш час в соціальному, політичному та економічному житті України, вимагають забезпечити можливість п
autoref -> Трудове виховання
autoref -> Сватьєв Андрій Вячеславович
autoref -> Шаповалова Тетяна Григорівна
autoref -> Нститут проблем виховання апн україни редіна валентина андріївна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка