Туристсько-краєзнавчого профілюСкачати 191,01 Kb.
Сторінка14/18
Дата конвертації04.04.2019
Розмір191,01 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

ВИСНОВКИ


  1. Історико-генетичний аналіз проблеми формування гуманістичних цінностей у психолого-педагогічній та філософській літературі доводить, що вона знаходиться на стадії розробки та засвідчує стійкий інтерес до неї з боку представників різних галузей науки й наявність тенденції вивчення структури й закономірностей формування гуманістичних цінностей у зв’язку з гострою необхідністю утвердження в суспільстві безальтернативних критеріїв людяності.

  2. Вивчення та аналіз філософської, культурологічної та психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження дали змогу уточнити зміст поняття “гуманістичні цінності” як психологічні особливості, систему світоглядних орієнтацій, що полягають у ставленні до іншої людини, самого себе, суспільства та природного довкілля, як найвищої цінності, високому рівню поваги однієї людини до іншої, визнанні її самості, високого призначення, вірі в її можливості та наданні права на вільний розвиток та самореалізацію. Змістові компоненти гуманістичних цінностей (якості) визначають ставлення підлітків у зв’язках “Я – Я”, “Я – Ти”, “Я – природа”, “Я – суспільство”.

Характеристика гуманістичного потенціалу позашкільних навчальних закладів туристсько-краєзнавчого профілю та вікових особливостей підлітків предметом нашого дослідження допомогла визначити педагогічні умови формування таких гуманістичних цінностей, як чуйність, справедливість, бережливість та самоповага.

  1. Обґрунтування психологічних закономірностей формування гуманістичних цінностей підлітків, що в цілому детермінований загальними особливостями становлення особистості – від пізнання, почуття, через потреби та формування мотивів гуманної поведінки – до усвідомлення, а потім – до дії, дало підстави для виділення інтелектуальної, емоційно-почуттєвої, потребнісно-мотиваційної та діяльнісної складових гуманістичних цінностей.

  2. Розроблено та охарактеризовано критерії сформованості чуйності, справедливості, самоповаги та бережливості, що відображають знання і розуміння суті вичленених компонентів гуманістичних цінностей; міру чуттєвого ставлення до себе, інших людей та довкілля; установки в мотиваційно-потребнісній сфері; вираженість гуманістичних цінностей у ставленнєвих взаємодіях. Критеріальні показники допомогли визначити рівні сформованості кожної зі складових та загальні рівні сформованості гуманістичних ціностей – низький, середній, достатній та високий.

  3. Визначення, наукове обґрунтування та дослідно-експериментальна перевірка педагогічних умов, як складових функціональної моделі формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю (особистісно зорієнтований підхід до навчання та виховання підлітків; забезпечення підлітків системою знань про сутність гуманістичних цінностей та способи гуманного ставлення; спонукання емоційного піднесення, захоплення, прояву емпатії; гуманізація спілкування в різних ланках взаємин; піднесення кожної дитини у власних очах і в очах колективу в результаті реалізації в улюбленій справі; спільна творча діяльність, спільне творення добра, турбота про оточуючих світ), принципів, активних форм та методів здійснення туристсько-краєзнавчої роботи, розробка й апробація в експериментальних групах підлітків програми гуманного розвитку особистості “Цінність людини”, забезпечило ефективність комплексного підходу до досягнення цієї мети.

  4. Дослідно-експериментальна робота з формування чуйності, справедливості, самоповаги та бережливості підлітків складалася з чотирьох основних етапи: розширення знань про гуманістичні цінності, їх роль у житті суспільства та окремої особистості, способи їх реалізації; вироблення позитивного емоційного сприйняття та емоційне переживання соціальної значущості гуманістично орієнтованих знань; осмислення гуманістичних цінностей як особистісно значущих, що передбачає оцінку себе, своєї діяльності, свого статусу в групі; творче засвоєння гуманістичних принципів, етичних норм, застосування нових принципів та підходів у ставленні до людей, суспільства, самого себе, у вирішенні краєзнавчих завдань, та відповідно очікування змін у поведінці, мисленні, прагненнях, ставленнєвих ситуаціях.

  5. Впровадження у практику роботи експериментальних груп функціональної моделі формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю забезпечило помітне зростання ефективності цього процесу, що підтверджено результатами формувального експерименту. Так, в експериментальних групах підлітків всіх досліджуваних паралелей (11-12 рр, 13-14 рр, 15 р.) динамічніше, ніж у контрольних відбулися процеси зменшення кількості учнів із низьким рівнем сформованості інтелектуальної, емоційно-почуттєвої, потребнісно-мотиваційної та діяльнісної складових гуманістичних цінностей та збільшення їх кількості з достатнім та високим рівнями.

Викладені в дослідженні теоретичні та експериментальні результати не претендують на вичерпне розв’язання проблеми формування гуманістичних цінностей підлітків. Перспективи подальших досліджень цієї проблеми вбачаються нами у вивченні процесів формування досліджуваної якості у молодших школярів та старшокласників; з’ясуванні потенціалу позашкільних навчальних закладів іншого спрямування в забезпеченні процесу гуманного розвитку особистості; обґрунтуванні перспектив взаємодії школи, сім’ї та позашкільних навчальних закладів у формуванні гуманістичних цінностей підростаючого покоління.


Каталог: doc -> autoref
doc -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, як засіб підвищення результативності навчання з досвіду роботи Кровіцької Л
doc -> Активні форми та методи навчання при вивченні спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах
autoref -> Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в Україні
autoref -> Зміни, які відбуваються у наш час в соціальному, політичному та економічному житті України, вимагають забезпечити можливість п
autoref -> Трудове виховання
autoref -> Сватьєв Андрій Вячеславович
autoref -> Шаповалова Тетяна Григорівна
autoref -> Нститут проблем виховання апн україни редіна валентина андріївна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка