Трудове навчанняСторінка1/43
Дата конвертації19.04.2019
Розмір0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИПРОГРАМИ

для 5-го класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Київ


2014

Метою трудового навчання є оволодіння учнями певними професійними знаннями, уміннями та навичками, які відкривають перед ними більш широкі можливості для визначення свого місця в суспільстві. Програми даного збірника містять навчальний матеріал для 5-го класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Збірник містить навчальні програми зі столярної справи, слюсарної справи та узагальнену програму з елементами народних промислів, швейної справи, декоративної творчості, сільськогосподарської праці.

За побудовою та обсягом навчального матеріалу програми є базовими. Виходячи з місцевих умов навчання та майбутнього працевлаштування випускників школа вибирає відповідні види професійної діяльності, уточнює зміст базових програм (деякі теми можуть не вивчатися) або за їх зразком школа розробляє нові для інших видів праці.

Програми включають теоретичні та практичні заняття, екскурсії в природу та на профільні виробництва. При укладанні програми враховані принципи повторюваності пройденого навчального матеріалу та поступовості введення нового. Викладання базується на знаннях, які одержують учні на уроках математики, креслення, природознавства, історії та інших предметів.

Можливість оволодіння професією учнями із затримкою психічного розвитку і часто супутніми фізичними захворюваннями переважно залежить від якості проведеної в школі корекційної роботи. Її основними напрямками для вчителя є підвищення рівня пізнавальної активності учнів і розвиток їх здатності до усвідомленої регуляції трудової діяльності. Останнє передбачає формування в учнів необхідного обсягу професійних знань та загальнотрудових умінь. Розвиток умінь відбувається шляхом планомірного скорочення допомоги учням у розумових і практичних діях.

На початку навчання допомога повинна бути максимальною. У відношенні орієнтовних дій вона полягає у демонстрації та поясненні кінцевого результату праці, а також умов роботи (застосовуваних знарядь, матеріалів, наочних посібників). Розгорнута допомога у плануванні полягає у груповому обговоренні майбутньої роботи і у практичному показі вчителем послідовності її виконання, у застосуванні демонстраційних технологічних карт. Карти використовуються і при обговоренні плану роботи та під час самої роботи учнів. Результативність самоконтролю забезпечується за рахунок повноти та точності сформованого в учнів образу кінцевого і проміжних результатів роботи, а також за рахунок формування контрольно-вимірювальних умінь і звички до виконання контрольних дій. Цілеспрямоване формування загальнотрудових умінь дозволяє вчителю в старших класах перейти від розгорнутої допомоги учням до короткого інструктажу. Додаткові пояснення проводяться індивідуально з кожним учнем який має проблеми у навчанні.

Основні шляхи підвищення якості роботи учнів полягають у:

1. Створенні психологічної установки на виготовлення виробів, які відповідають технічним вимогам і мають товарний вигляд.

2. Навчанні нормативно затвердженим прийомам праці та застосуванню в роботі ефективної технології.

3. Достатньому рівні технічного та матеріального забезпечення праці учнів.

У перші два – три роки професійного навчання увага надається правильності виконання учнями трудових прийомів. У подальшому нарощується темп роботи і ступінь оволодіння трудовими навичками. З цією метою організовуються заняття практичного повторення, під час яких учні виготовляють товарну продукцію.

Програми передбачають подальшу спеціалізацію професійного навчання тільки у 8-9 класах. Програми містять блоки з декількох спеціальностей відповідно до обраної професії. Вони побудовані на принципі технічних зв'язків між запропонованими темами.

Вибір напрямку спеціалізації в школі не є постійним. Спеціалізація може здійснюватися і за напрямами, не зазначеними в даних програмах. Для цього використовуються загальні для професії теми даного збірника і розробляються додаткові, які відображають специфіку трудової діяльності випускників школи в конкретних умовах.

Для ефективного навчання дітей із затримкою психічного розвитку необхідно проводити систематичне вивчення динаміки розвитку їх трудових здібностей. Одним із способів вирішення цього завдання є самостійні практичні роботи учнів у кінці кожної навчальної чверті. Цілеспрямоване вивчення результатів такої роботи учителем, поряд з іншими методами спостереження за дитиною, дозволяють виявити сильні та слабкі сторони трудової діяльності кожного учня, визначити завдання виправлення властивих їм недоліків.У програмах подано приблизну послідовність тем і зміст практичних робіт. Їх уточнення відповідно до умов своєї школи виконує вчитель. Кількість навчальних годин на чверть розраховується відповідно до прийнятого школою навчального плану. Визначення часу, необхідного на відпрацювання змісту програмної теми, визначає вчитель на основі аналізу можливостей конкретної навчально-трудової групи та матеріально-технічного забезпечення майстерні.


Каталог: files -> docs -> 2019
2019 -> Відповідальність батьків за виховання, навчання та розвиток дітей
2019 -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей географія
docs -> Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новоосинівської загальноосвітньої школи і-іі ступенів
docs -> С. Л. Крук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 22-23 травня 2011
2019 -> Українська література
2019 -> Музичне мистецво
2019 -> Використання ігрових модлей навчання на уроках історії
2019 -> Зміст розділ І. Аналіз роботи школи за 2017/2018 навчальний рік та пріоритетні напрямки та завдання ліцею на 2018/2019 навчальний рік
2019 -> Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка