Традиційна форма контролю знань у вигляді співбесідиСторінка1/3
Дата конвертації31.12.2018
Розмір56,5 Kb.
  1   2   3

УДК 378. 147+681.3
© Журавський А О., Мороз В.Д., Карпенко М.А.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Яким повинен бути контроль знань? Дебати про форму контролю дуже перспективні та сучасні і мотивовані економічними та раціональними підходами в системі освіти з її чітким напрямленням та метою удосконалення. [1].

Традиційна форма контролю знань у вигляді співбесіди викладача зі студентами, хоча і дозволяє досить повно контролювати рівень студентів, однак не позбавлена деяких недоліків:

- вимога великої кількості часу для оцінки рівня знань;

- велике навантаження на викладача;

- об’єктивна оцінка, що при певних умовах може спричинити втрату інтересу

до навчання;

- вузький діапазон оцінки знань.

Сьогодні статистика всього миру виявляє великі показники тиску та страху в організації навчання. [2]. Учні не впевненні в своїх знаннях завдяки тім застарілим методам, які сьогодні все ще існують. Ці методи вимальовують показник останніх чотирьох років - гіперболу, виявляється не добрий фактор результату цього навчання, так після середніх шкіл до вищих закладів та коледжів поступило лише 71% випускників, виникає запитання - де поділось 29%, так виходить, що ці юнаки загублені для суспільства ? Якого рівня класу буде їх обличчя? Обличчя України? Виправити це становлення можливо різними шляхами. Самий найвірніший - це удосконалення освіти шляхом підвищення роботи вчителя, та покрашення роботи громадян. Інформаційне зростання високих технологій та швидке поновлення їх - є можливим шляхом відповіді на ці поставленні запитання. Прості студенти - це експерти, багатообіцяючі використання нової системи інформаційних технологій в навчанні, інформаційних основ, якщо тільки використовувати нові інструкції, нові правила. Сьогоднішні студенти - це інформаційний шлях та технологічна сторона, яка є підготовкою покращення робочих місць майбутнього [2].

Одним з можливих шляхів подолання цих негативних елементів в педагогічній практиці є використання для контролю рівня знань студентів обчислювальної техніки із застосуванням рейтингової системи оцінки рівня знань студентів.

“З таких посилань і використовуючи різноманітний досвіт вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів, було розроблено, апробовано на практиці і запровадили в коледжі рейтингову систему оцінювання якості підготовки фахівців. Суть її і переваги над чотирьох бальною системою оцінювання полягає в наступному:


  1. Оцінюванню підлягають усі контрольні заходи, передбачені навчальними планами - екзамени, диференційовані заліки, контрольно-залікові заняття й обов’язкові домашні роботи.

  2. Оцінюється конкретною оцінкою (числовою величиною) робота студента під час лабораторних робіт, практичних робіт, його діяльність на семінарських заняттях.

  3. Підсумковий рейтинг (оцінка), складається з суми рейтингів усіх контрольних позицій і виражається в коефіцієнті, який визначається, як відношення суми рейтингів до максимально можливого рейтингу дисциплін.

  4. З’являється можливість об’єктивного оцінювання загального рівня підготовки фахівців як суми рейтингів за всіма навчальними дисциплінами.“ [4].

Використання комп'ютерних класів зі значною кількістю комп'ютерів, та об'єднаних в мережу, дозволяє значно прискорити процес контролю, полегшити труд педагога за рахунок звільнення його від рутинної роботи, надати можливість для творчості. Саме головне, творчість, бо без постійного пошуку нових форм і методів навчання немає справжнього педагога. Однак, поголовне захоплення комп'ютеризацією може привести до інших крайнощів. Бездумне перекладання на плечі бездушних комп'ютерів питань навчання і контролю, здатне викликати втрату контакту викладача і студента, перетворити процес навчання в просту формальність і як наслідок знов-таки втрату інтересу до навчання і зниження якості знань, що отримуються. Крім того, не треба забувати, що комп'ютер, на відміну від людини, не може (або практично не може) проконтролювати, наскільки сумлінно студент пройшов контроль знань. Ці особливості утрудняють використання комп'ютерів, примушуючи підходити до даної проблеми зважено і обережно.

Для контролю знань студентів в Харківському машинобудівному коледжі розробили комп’ютерні програми для проведення екзаменів і контрольно-залікових робіт. Ця програма універсальний засіб, призначений для перевірки знань усіх дисциплін. Вона являє собою програмне середовище, в модуль для створення тестової форми контролю знань. Розроблений комплект програм:

- доступний широкому колу користувачів, що не володіють специфічними знаннями в області програмування і інформатики;

- адаптовані до операційної системи MS DOS і Windows;

При роботі з застарілими комп'ютерами не вистачає оперативної пам'яті, тому при розробці програм довелось відмовитися від зовні ефектних, але по суті своєї некорисних, заставок і всіляких «спецефектів».

В машинобудівному коледжі ця програма була упроваджена в трьох групах з різних спеціальностей. Після використання цієї програми серед студентів зріс інтерес до навчання запропонованих дисциплін, в яких були упроваджені програми, на 25% покращились знання в усіх трьох групах.

Кожна програма складається з двох блоків: блоку підготовки до проведенню і блоку власного проведення заняття або екзамену. При роботі в режимі підготовки до екзамену, комп'ютер послідовно запитує кількість квитків, кількість питань і варіантів відповідей, оцінку в балах на кожне питання.

Для того, що б екзамен не перетворився в пусту формальність, дуже важливо, як можна ретельніше підготуватися до першого етапу підготовці матеріалів заняття і введення його в комп'ютер.

При тестовій формі контролю знань на задане питання викладач повинен підготувати декілька варіантів відповідей. Питання і відповіді повинні бути сформульовані таким чином, щоб відповіді на них не були очевидні, а кількість їх повинна бути така, щоб уникнути тривіального вгадування. Дійсно, якщо на задане питання є усього дві можливих відповіді, то імовірність вгадування правильної відповіді становить 0.5, якщо варіантів відповідей буде 5, то імовірність того, що відповіді будуть вгадані правильно становитиме 0,2 і при досить більшій кількості варіантів відповідей - це імовірність буде прагнути до нуля. Якщо ж кількість самих питань буде N, то імовірність того, що вдасться вгадати всі відповіді буду рівна 0,2 N (при умові, що на кожне питання є п'ять варіантів відповідей). Оптимальна кількість варіантів відповідей на питання, вибрана самим викладачем, не повинна стимулювати студента до вгадування правильних відповідей, щоб у студентів залишається тільки один шлях - благополучно подолати систему контролю знань навчання.

Важливим моментом при підготовці набору відповідей є не тільки їх кількість, але і якість. Для того, щоб навчити «дізнаватися» загальні закони в будь-якому формулюванні, потрібно вводити в можливі відповіді декілька різних модифікацій одного і того ж закону. Так, наприклад, при питанні про формулюванню закону Ома для дільниці ланцюга, можливі наступні варіанти:  • падіння напруги дорівнює помноженню сили току на опір;

  • сила току дорівнює частному від поділення напруги на опір;

  • опір дорівнює частному від поділення напруги на силу струму.

Крім того, як можливі відповіді на питання, можна давати неповні відповіді, відповідно їх оцінюючи. Це повинно навчити студента вдумливо підходити до вибору відповідей, а не відмічати як безумовно правильна відповідь, в якій присутній хоч один правильний елемент.

Заради справедливості, потрібно зазначити, що при цьому збільшується можливість випадкового вгадування правильної відповіді недбайливим студентом, але це можна компенсувати збільшенням числа варіантів відповідей.

Потрібно пам'ятати, що екзамен - це не тільки контроль за засвоєнням знань, але і навчання. Після закінчення екзамену, комп'ютер проводить попередній «розбір польотів», не тільки повідомляючи студенту кількість балів, отриманих за кожну відповідь, але і дає повну, розгорнену відповідь на ті питання, на які були дані неправильні або неповні відповіді. Це допоможе студентам краще засвоїти матеріал.

Дещо інші задачі стоять перед викладачем при проведенні контрольно - залікового заняття [КЗЗ]. Оскільки КЗЗ є проміжним етапом в проведенні учбового процесу і на ньому опит здійснюється лише по частині матеріалу, на нього можна винести ті питання, які, як правило, внаслідок меншої значущості на екзамені не зустрічаються. Це дає можливість більш ретельно здійснити контроль за мірою засвоюваності матеріалу і укаже викладачеві на пропуски в підготовці і проведенні учбового процесу.

Для того, щоб провести якісну оцінку знань, на КЗЗ повинне оптимальна кількість питань, що охоплює всю тему. Для того, що б уникнути використання шпаргалок і підказок, час на підготовку відповідей обмежена і задається викладачем на початку заняття з урахуванням складності питань. Велика кількість питань в поєднанні з обмеженістю часу на їх відповіді і паралельними відповідями студентів на декількох комп'ютерах не залишає, як правило, можливості для списування або підказки.

Такий метод «страховки» від отримання студентами не вірних високих рейтингів, досить широко застосовується в нашому коледжі [5]. Для самоконтролю студентів в верхньому кутку монітора висвічується напис «До кінця відповіді залишилося …. хвилин і … секунд», а після кожної відповіді з'являється напис: «Ви набрали … балів з … можливих, в тому числі за останнє питання … балів з … максимально можливих», причому індикація кількості балів йде з накопиченням.

Таким чином студент відразу отримує можливість оцінити правильність і повноту своїх відповідей. Такий засіб має виховне значення для студента. Щоб сконцентрувати увагу студента, питання та відповіді, і так само допоміжні написи виділені кожний окремим кольором.

Після того, як закінчить відповідь останній студент, комп'ютер підводить підсумок і складає документ: відомість, в якій вказує предмет, дату, час початку і закінчення екзамену, або контрольно-залікового заняття (причому дата і час фіксуються автоматично), список студентів, набрану кількість балів, рейтинг (тобто відношення кількості набраних балів до максимально можливого) і якщо необхідно, оцінку по традиційній п’ятибальній шкалі. Крім того, в екзаменаційній відомості ще вказуються номери квитків і проти прізвища кожного студента передбачається підпис викладача, а у відомості на проведення КЗЗ час, затрачений кожним студентом на відповідь. В кінці відомості комп'ютер робить статистичну обробку результатів для подальшого аналізу викладачем.

Крім вже відмічених форм контролю знань студентів, екзамени і контрольно-залікові заняття, існує ще одна традиційна форма це курсове проектування. Розроблена програма спеціально для форми контролю правильності виконання студентами окремих етапів виконання курсового проекту по предмету «Деталі машин» себе виправдала. Ця програма була упроваджена в 6-х групах коледжу. Результат перевершив усі сподівання. Рейтинг знань з предмету “Деталі машин” збільшився до 95%, порівняно з попередніми двома роками, коли рейтинг навіть не перевершував 65 %.

Програма “Курсовий проект”, з предмету, “Деталі машин”, встановлює такі дані, як, параметри передач, матеріали, застосовані о конкретних умов роботи даного механізму, і спрямовує на вірний алгоритм послідовності виконання розрахунків вузлів деталей машин, вирішує проблему з досить складними розрахунками.

В програму комп'ютера введені спеціальні підпрограми, що виконували роль довідника. Для розвитку цієї теми спільно зі студентами була розроблена програма, участь в якій людини обмежувалося введенням початкових даних. Виконання подібних обіт, що виходять за рамки учбової програми, мало мету спонукати у студентів інтерес до рішення прикладних задач на ЕОМ. Природно, що такий об'єм робіт, що проводяться завдав множини додаткових знань, що виходять за рамки коледжевського курсу інформатики, що для непрофільного предмета навряд чи було можливо. Щоб позбавити студентів від рутинної, докучливої роботи, необхідно дати додаткові знання студентам на заняттях студентського наукового суспільства [СНС]. При цьому ефективність занять збільшувалася :на заняття студенти приходили по своїй волі, не за додатковими балами, не тому, що примушують батьки, а тому, що вони усвідомили необхідність отримання додаткових знань без яких грамотний сучасний фахівець не може бути. Однак, наявність такого типу програм створює спокусу використовувати її у вигляді універсальної шпаргалки. Розробка подібних програм проводилася тільки на заняттях студентського наукового суспільства за причинами: суворе дотримання учбового плану та обмаль часу.

Програма наочна і динамічна: з її допомогою можна рухати зображення: показати (або спробувати здійснити) збирання і розбирання окремих вузлів і механізмів. Активне залучення до таких робіт студентів на заняттях СНС дозволить їм не тільки краще засвоїти спеціальні прийоми і методи програмування, але і краще зрозуміти принцип деталі машин і механізмів, цей засіб навчання об’єднує в собі вивчення двох, трьох різних предметів, що звичайно дуже важливо для майбутнього фахівця машинобудівника, спонукаючи до самостійності, до творчості.Каталог: library -> Left menu -> Zbirnuk
Zbirnuk -> Кулешова В. В
Zbirnuk -> Вивчення ділової української мови (методом) спілкування у малих групах
Zbirnuk -> Моніторинг якості професійної підготовки інженерів-технологів постановка проблеми
Zbirnuk -> Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти постановка проблеми
Zbirnuk -> Трудове навчання, як навчальний предмет, відіграє важливу роль у формуванні особистості учня, розвитку його здібностей і обд
Zbirnuk -> І., Кривошлик А.І. Про проблему тестування при педагогічному контролі постановка проблеми
Zbirnuk -> Історія виникнення та становлення інженерно-педагогічної освіти
Zbirnuk -> Проблеми формування економічної освіти та виховання інженерів – педагогів
Zbirnuk -> Науково- технічна творчість студентів- важлива складова


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка