Ткачук С., Філімонова ІСкачати 211,44 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації25.03.2020
Розмір211,44 Kb.
1   2   3
ЛІТЕРАТУРА

 1. Альтшуллер Г. Найти идею [Текст]: учеб. пособ. Новосибирск: Наука, 1986. 209 с.

 2. Архангельский С. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: учеб.-метод пособие. М.: Высш. школа, 1980. 368 с.

 3. Батышев С. Профессиональная педагогика. М.: Профессиональное образование, 1999. 904 с.

 4. Бібік Н. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики. К.: К.І.С., 2004. С. 45–50.

 5. Бондар В. Дидактика: [підр.] К.: Либідь, 2005. 262 с.

 6. Бондарчук О., Бондарчук Л. Основи психології та педагогіки: курс лекцій. К.: МАУП, 1999. 168 с.

 7. Брюханова Н. Основи педагогічного проектування в інженерно-педагогічній освіті: [монографія]. Харків: НТМТ, 2010. 438 с.

 8. Гершунский Б. Философия образования [Текст]. М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1998. 432 с.

 9. Дегтярьова Г. Принципи психолого-педагогічної підготовки в системі підвищення кваліфікації педагогів професійної школи. Педагог професійної школи: Зб. наук. пр. К., 2002. С. 72–77.

 10. Дегтярьова Г., Якимович Т. Особистісний та діяльнісний підходи у післядипломній освіті інженерно-педагогічних працівників. Вісник Львів. ун-ту: Серія педагогічна. Вип. 19. 2005. С. 369–378.

 11. Демура І. Професійна компетентність студентів вищих навчальних закладів економічного профілю як педагогічна проблема. Науково-методичний журнал. № 3. 2007. С. 80–88.

 12. Дерев’янко О. Теоретико-методологічні підходи до формування професійної самоактуалізації майбутніх інженерів-механіків. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Вип. 1. 2015. С. 54–57.

 13. Игнатова В. Педагогические аспекты синергетики. Педагогика. № 8. 2001. С. 26–31.

 14. Коваленко О., Брюханова Н., Мельниченко М. Концепція професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. № 10. 2005. С. 7–20.

 15. Костікова І. Сучасні методологічні підходи професійної підготовки вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Педагогiка, психологiя та медикобiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту. № 8. 2008. C. 79–83.

 16. Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл; Академия, 2005. 352 с.

 17. Лозова В. Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посібник. Харків: ОВС, 2002. 400 с.

 18. Новий тлумачний словник української мови. Т. 2, Л–Ф. Уклад.: Яременко В.,Сліпушко О. К.: АКОНІТ, 2006. 926 с.

 19. Пєхота О. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя: [монографія]. Миколаїв: Іліон, 2007. 272 с.

 20. Пометун О. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики. К.: К.І.С., 2004. С. 16–25.

 21. Ромащенко І. Методологічні аспекти впровадження сучасних підходів до навчання та формування професійних компетентностей майбутніх маркетологів. Молодь і ринок. 2009. № 12. С. 15–22.

 22. Ткачук С. Педагогічні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчових технологій у педагогічних навчальних закладах. Наукові записки. Серія: педагогіка. 2016. № 2. С. 181–186.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка