Теорія та практика навчання компетентнісний підхід як визначальний орієнтир змісту вищої освітиСторінка1/7
Дата конвертації11.10.2019
Розмір63 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

УДК. 378.147

2. Теорія та практика навчанняКОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ОРІЄНТИР ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Карпюк В.А., кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Криворізького педагогічного інституту

ДВНЗ «Криворізький національний університет»
У статті розкривається сутність визначних категорій компетентнісного підходу, а саме понять компетенція та компетентність. Висвітлюється одна з найголовніших особливостей компетентнісного підходу, яка полягає в комплексному оволодінні студентом знаннями й уміннями. Виокремлено елементи інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів на засадах компетентнісного підходу, які структуровано та систематизовано в контексті певних спеціальних компетенцій.
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, компетенція, інтеграція, навчально-пізнавальна діяльність, самоосвітня діяльність
Карпюк В.А.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОРИЕНТИР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрывается сущность ключевых категорий компетентностного подхода, а именно понятий компетенция и компетентность. Освещается одна из основных особенностей компетентностного подхода, которая заключается в комплексном овладении студентом знаниями и умениями. Выделены элементы интеграции учебно-познавательной и самообразовательной деятельности студентов на основе компетентностного подхода, которые структурированы и систематизированы в контексте определенных специальных компетенций.


Ключовые слова: компетентность, компетентностный подход, компетенция, интеграция, учебно-познавательная деятельность, самообразовательная деятельность
Karpiuk V.A.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка