Теорія держави і праваДата конвертації17.04.2019
Розмір36,5 Kb.
Теми курсових робіт з дисципліни “Теорія держави і права”


 1. Становлення ідеології соціально-правової держави в країнах континентальної Європи.

 2. Політико-правове підгрунтя англо-американських концепцій соціально-правової держави.

 3. Особливості становлення державно-правової думки в Україні.

 4. Місце державного апарату в реалізації функцій держави в умовах громадянського суспільства.

 5. Демократизація державно-правових інститутів як фактор розвитку громадянського суспільства.

 6. Реформування інститутів публічної влади: загальнотеоретичні аспекти.

 7. Українська державність у ХХ ст.: загальнотеоретична характеристика.

 8. Основоположні принципи соціально-правової державності: загальнотеоретична характеристика.

 9. Соціально-правова держава: світовий досвід та реалії України.

 10. Еволюція державного режиму в Україні: загальнотеоретичні аспекти.

 11. Громадянське суспільство та соціально-правова держава: співвідношення та взаємозв’язок.

 12. Політико-правова ідеологія побудови громадянського суспільства.

 13. Політико-правове підгрунтя становлення та розвитку соціальної держави.

 14. Співвідношення формаційного та цивілізаційного підходів до типології держави: порівняльно-правова характеристика.

 15. Взаємозв`язок політичної системи суспільства та правової системи держави.

 16. Порівняльна загальнотеоретична характеристика теорій «відродженого природного права».

 17. Формальна визначеність норм права як одна із головних ознак юридичного права.

 18. Принцип «верховенства права» та принцип «законності»: порівняльно-правова характеристика.

 19. Установчі норми в системі юридичного права: поняття та значення в процесі правового регулювання.

 20. Норма права як первинний елемент системи права.

 21. Публічно-правові та приватно-правові галузі права: порівняльно-правова характеристика.

 22. Місце правосвідомості у механізмі правового регулювання.

 23. Юридичні, ідеологічні та матеріальні джерела права: співвідношення та взаємозв’язок.

 24. Судовий прецедент як одна із форм права: загальнотеоретична характеристика.

 25. Індивідуально-правові акти та нормативно-правові акти: порівняльно-правова характеристика.

 26. Значення форм реалізації норм права в механізмі правового регулювання.

 27. Місце юридичної кваліфікації - як одного із етапів правозастосовчої діяльності - в механізмі правового регулювання.

 28. Неправомірна та правомірна поведінка: порівняльно-правова характеристика.

 29. Основоположні принципи юридичної відповідальності: поняття, види та значення в механізмі правового регулювання.

 30. Законодавчі акти та підзаконні нормативно-правові акти в системі законодавства України: порівняльно-правова характеристика.

 31. Система законодавства як один із елементів національної правової системи.

 32. Системний характер норм права як одна із головних ознак юридичного права.

 33. Норми матеріального права та норми процесуального права: порівняльно-правова характеристика.

 34. Держава та національна правова система: загальнотеоретичні аспекти співвідношення та взаємодії.

 35. Юридична практика: її поняття, види та значення в правозастосовчій діяльності.

 36. Галузі, підгалузі та інститути права: співвідношення та взаємозв`язок в системі права.

 37. Процес виокремлення нових галузей, підгалузей та інститутів права в умовах перехідного суспільства. 38. Правопорядок як складова суспільного порядку.

 39. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян.

 40. Юридичні діяння в системі юридичних підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин.

 41. Співвідношення та взаємозв’язок юридичного змісту та фактичного змісту правовідносин.

 42. Правовідносини як один із елементів національної правової системи України.

 43. Кодифікація законодавства як один із шляхів подолання прогалин в праві та юридичних колізій.

 44. Юридична відповідальність та правопорушення: співвідношення та взаємозв’язок.

 45. Злочин як суспільно небезпечне правопорушення: загальнотеоретична характеристика.

 46. Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування.

 47. Механізм правового регулювання та його значення в процесі становлення і розвитку правової системи України.

 48. Правова культура суспільства: поняття та шляхи формування.

 49. Принципи права як елементи правової системи.

 50. Принцип верховенства права: теоретичні та практичні питання.

 51. Принцип поділу влад: історія та сучасність.

 52. Правовий закон: поняття, сутність та значення у соціальному регулюванні.

 53. Право розуміння: сутність та типи.

 54. Правова ідеологія: сутність та функції.

 55. Право в системі соціального регулювання.

 56. Юридичні факти: поняття і класифікація.

 57. Форми реалізації норм права: загальнотеоретична характеристика.

 58. Застосування права та його стадії.

 59. Правотворчість та її види.

Каталог: olderfiles
olderfiles -> Мета: закріпити вивчене про часові форми дієслова; закріпити вміння визначати рід дієслів минулого часу та неозначеної форми на основі народознавчого матеріалу з теми «Веснянки»
olderfiles -> Володимир кирилович
olderfiles -> Методичне забезпечення семінарських, практичних та самостійних занять студентів
olderfiles -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Психологія та педагогіка» (2009/2010 навч рік). К.: Кнеу, 2010. 296 с
olderfiles -> Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів і – іі ступенів»
olderfiles -> Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні
olderfiles -> Дз дидактична задача до дидактична одиниця дрм друковані роздаткові матеріали дс дидактична система жцт життєвий цикл товару зо зміст освіти зд задачі дидактики іб інформаційний блок
olderfiles -> Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому
olderfiles -> Наукових праць


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка