Тематичний план практичних занятьСкачати 122,5 Kb.
Дата конвертації12.04.2019
Розмір122,5 Kb.
Тематичний план практичних занять

з латинської мови та основ медичної термінології

для студентів І курсу стоматологічного факультету

на 2012 – 2013 навчальний рік
пп


Тема заняття

Домашнє завдання

К-сть

годин


1.

1.Ознайомлення з організацією навчального процесу з курсу “Латинська мова та основи медичної термінології”. Вступ.

2.Фонетика. Латинський алфавіт. Правила вимови голосних, дифтонгів, приголосних, диграфів, буквосполучень.

3.Словникова форма латинських іменників.

4.Грецькі корені та префікси, які пишуться через “у”.1.Знати латинський алфавіт, графіку друкованих та писаних літер, вимову та взаємне розташування.

2.Підр., §§ 3-7, с.20-25 /засвоїти матеріал/.

3.Підр., §2, с.20 /ознайомитись/.

4.Підр., §9 с. 26-29, впр.1-9

/усно/.

5.Лексичний мінімум /знати слова в словниковій формі/.

6.Латинські афоризми.


2

2.

1. Фонетика. Наголос.

Правила постановки наголосу. Довгота та короткість другого складу.

2. Вступ до медичної термінології. Поняття “науковий термін”. Структура анатомо-гістологічних термінів.


1.Підр., §12, с. 30-32 та конспект /вивчити/.

2.Підр., §14, с.34 /опрацювати/.

3.Підр., §15, с. 34-36, впр.I-V /усно/.

4.Грецькі корені та префікси /знати орфографію, значення/.

5.Лексичний мінімум /знати/.

6.Латинські афоризми.2

3.

1. Іменник. Граматичні категорії.

2. Словникова форма.

3. Визначення відмін, основи, роду іменників.

4. Відмінкові закінчення іменників I-V відмін.

5. Відмінювання іменників

I-V відмін.

6.Функції іменників у складі анатомічних термінів(АТ). Неузгоджене означення, способи перекладу.


1.Підр., §21, с.43-44, §22, с.44, §24, с.45-47, конспект /опрацювати/.

2.Відмінкові закінчення іменників I-V відмін /знати/.

3.Підр., §25, с.47. Для самоконтролю /опрацювати/,§29, с. 52-53.

4.Підр., §30, с. 53, впр.1, 2 /усно/.

5.Підр., §32А,С, с.54-55. Лексичний мінімум /знати/.

6.Латинські афоризми. Підр., §31, с. 53-54 /1-9/.2

4.

1.Прикметник. Граматичні

категорії.

2 .Словникова форма.

3. Дві групи прикметників.

4.Відмінювання прикметників.

5. Узгодження прикметників з іменниками.

6.Функції прикметників у складі АТ.


1.Підр., §34-36, с.56-59, §43, с.62-65, §49 с.69-70, конспект /опрацювати/.

2.Підр., §42, с.62 Для самоконтролю /опрацювати/.

3.Підр., §37, с.59, впр. І, ІІ, ІІІ, ІY /усно/, §45, с.67, впр. ІІІ /письмово/, §41, с.61 впр. ІІА (усно).

4.Лекс. мінімум, §47А,С с.67-68.

5.Латинські афоризми. Підр., §46, с. 67 ( 1-5).


2

5.

1.Ступені порівняння

латинських прикметників:

а) прикметники, які не мають звичайного ступеня порівняння; б) прикметники, що утворюють ступені порівняння від різних основ;

в) вживання ступенів порівняння в АТ.

2. Морфологічна і синтаксична структура багатослівних анатомічних термінів з різними типами означень.

3. Підготовка до контролю змістового модуля № 1.1.Підр., §49-53, с.69-73, §61-62, с.77-78 /опрацювати/.

2.Підр., §56, с.74 впр. І С, /письмово/.

3.Лекс.мінімум, §59А,С с.75-76, §74А,С, с.84-86 /знати/.

4.Морфолого - синтаксичний аналіз АТ.

5.Підготовка до змістового модуля №1.

6.Латинські афоризми. Підр., §58, с.75 /1-5/.
2

6.

1. Морфолого-синтаксичний

аналіз АТ.

2. Контроль змістового

модуля №1.

1.Підр., §68, с.81, §70, с.82 /опрацювати/.

2.Лекс. мінімум. Підр., §74А,С с.84-86 /знати/.

3.Підр., §72, с.83, впр. 1, §75, с.87 впр.7 /письмово/.

4.Морфолого - синтаксичний аналіз АТ /письмово/.

5.Латинські афоризми.

Підр., §73, с.84 /1-5/.2

7.

1.Третя відміна іменників. Загальні відомості. Визначення основи, типи відмінювання, парадигми трьох родів.

2. Чоловічий рід третьої відміни.

3. Винятки з правил про рід іменників чоловічого роду третьої відміни.

4. Узгодження прикметників з іменниками чоловічого роду третьої відміни.

5. Морфолого-синтаксичний аналіз АТ .


1.Підр., §76, с.89-90, §77,

с.90-91, §80, с.92-93, конспект /опрацювати/.

2.Закінчення іменників чоловічого роду ІІІ відміни /конспект, підручник,

§82, с.93-94/ знати.

3.Винятки з чоловічого роду 3-ї відміни, Підр., §89, с.99 /знати/.

4.Лексичний мінімум. Підр., §88-А, Б с.98 /знати/.

5.Підр., §83, с.94 впр.ІІ – усно, §83, впр.IV С с.95 – усно,

§83, с.95 впр.V С /письмово/.

6. Морфолого – синтаксичний аналіз АТ.

7.Латинські афоризми.

Підр., §87, с.98 /1-6, 9- 11, 13/.


2

8.

1. Жіночий рід іменників

третьої відміни.

2. Винятки з правил про рід іменників жіночого роду третьої відміни.

3. Особливості відмінювання іменників грецького походження на “-sis”.

4. Узгодження прикметників з іменниками жіночого роду третьої відміни.

5. Морфолого- синтаксичний аналіз АТ.1.Підр., §91, с. 101-102 та конспект /знати/.

2.Закінчення іменників жіночого роду 3-ї відміни /конспект/ - знати.

3.Винятки з жіночого роду 3-ї відміни. Підр., §96, с. 106-знати.

4.Лексичний мінімум. Підр., §95 А, Б, с. 105-106—знати.

5.Підр., §92 с. 101-103, впр. ІІІ–С- письмово, §92, с.104, впр. IV –С – усно.

6.Морфолого – синтаксичний аналіз АТ.

7.Латинські афоризми. Підр., §94, с. 105 /1-3, 5-8/.


2

9.

1. Середній рід іменників

третьої відміни.

2. Винятки з правил про рід іменників середнього роду третьої відміни.

3. Особливості відмінювання деяких іменників середнього роду – vas, gramma etc.

4. Узгодження прикметників з іменниками середнього роду третьої відміни

5.Морфолого-синтаксичний аналіз АТ.
1.Закінчення іменників середнього роду 3-ї відміни. Підр., §98, с. 107-108, конспект - /знати/.

2.Винятки – конспект /знати/.

3.Лексичний мінімум. Підр., §102 А,Б, с.111-112 – знати.

4.Підр., §99, с. 108-109, впр.ІІІ- письмово, впр.IVС – усно, §101, с. 110-111, впр. І–С- письмово.

5.Морфолого – синтаксичний аналіз АТ.

6. Латинські афоризми. Підр., §113, с.119 /1-2, 5-7, 10, 11/.2

10.

1. Узгодження прикметників з іменниками третьої відміни.

2. Морфолого-синтаксичний аналіз АТ.

3. Підготовка до контролю змістового модуля № 2.


1.Підготовка до змістового модуля № 2 .

2.Морфолого-синтаксичний аналіз АТ.

3. Підр., §226, с. 276-277. Гаудеамус /1, 3/.


2

11.

1. Контроль змістового

модуля № 2.

2. Морфолого-синтаксичний аналіз АТ з різними типами означень.


1.Морфолого- синтаксичний аналіз АТ.

2.Лексичний мінімум. Підр., §125 А,С с.127-128.

3. Підр., §226, с. 276-277. Гаудеамус /4,6/.

12.

1. Морфолого-синтаксичний аналіз АТ з різними типами означень.

2. Контроль практичних навичок морфолого-синтаксичного аналізу АТ.1.Лексичний мінімум.

Підр., §114 А,С с. 119-120 /знати/.

2.Латинські афоризми.

Підр., §124 /4, 6-8, 10-13, 15/ с.127.2

13.

1. Термінологічний словотвір. Морфологічний спосіб творення слів. Поняття: префікс, суфікс, афікс, флексія, твірна основа, похідна основа.

2. Словотворення за допомогою префіксів, частина І (in, im).

3. Словотворення за допомогою префіксів, частина ІІ (ante, pre).


1. Вступ до розділу “Словотвір” /конспект, Підр., §128,

с. 134-137/; Посібник, с.6-10.

2. Префіксальне словотворення. Лексичний мінімум, частина І, ІІ /знати/. Посібник, с.13-14С, с.23-24С.

3. Вправи. Посібник, с.15-20С, с.24-30С.2

14.

1. Словотворення за

допомогою префіксів

/ продовження теми/,

частина ІІІ (inter, meso).

2. Словотворення за допомогою префіксів, частина ІV (retro, re).

3. Аналіз термінів-композитів у латинському та українському написанні.1. Методичні матеріали з розділу “Словотворення з допомогою префіксів”.

2. Лексичний мінімум, частина ІІІ, IV – /знати/. Посібник, с.33-34С, с.42-44С.

3. Вправи. Посібник, с.34-39С, с.44-48С.


2

15.

1. Словотворення за допомогою суфіксів. Суфікси іменників та прикметників.

2. Підготовка до контролю змістового модуля № 3.1.Методичниі матеріали з розділу “ Словотворення з допомогою суфіксів.

Суфікси іменників та

прикметників.

2. Лексичний мінімум /знати/.“ Посібник, с.50-54С, с.60-62С.

3. Підр., § 131 – 132, с. 140- 144.

4. Вправи. Посібник, с.55-58С, с.63-65С.

5. Підготовка до контролю змістового модуля №3


2

16.

1. Структурний аналіз

термінів. Утворення

термінів-композитів за

заданими морфемами та

терміноелементами.

2. Контроль змістового

модуля № 3.

3. Підготовка до контролю

підсумкового модуля № 1.


1. Методичні матеріали

занять 1-16.

2. Посібник, с.6-67С.


2

17.

1. Підсумковий модуль № 1.
2

18.

Фармацевтична

термінологія. Рецептура. Номенклатура лікарських засобів.

1. Дієслово, граматичні

категорії. Наказовий спосіб.

Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану.

2. Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів.

3. Назви лікарських форм.


1.Вивчити матеріал самонавчальної програми з рецептури.

2.Вивчити назви лікарських форм /конспект/. Підр., §167, с.206-207.

3. Підр.,§174, c.214-217.

4.Латинські афоризми.

Підр., §185, с.228 / 1, 2. 4. 6. 10, 12, 14, 15/.


2

19.

1. Рецепт. Структура рецепта.

2. Граматична структура рецептурного рядка. Правила виписування рецептів.
1.Рецепт. Структура рецепта.

2.Рецепти /Методрозробка кафедри/ - конспект, Підр., §193-195, с. 234-238 – знати.

3.Латинські афоризми. Підр., §199, с. 243 /3-10/.


2

20.

1. Моделі рецептурних приписів. Скорочені та розгорнуті рецептурні приписи таблеток, драже, супозиторіїв, стоматологічних/ очних плівок.

2. Рецептурні формулювання для позначення лікарських форм при виписуванні рецептів розгорнутим способом.

3. Найбільш уживані прийменники з Acc. та Abl.

4. Рецептурні формулювання для позначення упакування лікарських форм або спеціального призначення ліків. Спеціальні рецептурні вирази.1.Підр., §182, с. 225-226 та конспект /знати/, §196-197, с.238-240.

2. Перекласти рецепти /список рецептів до заняття №20/.

3.Латинські афоризми.

Підр., §207, с.250 /1-4, 7-9/.2

21

1. Ботанічна номенклатура. Біліарність. Вживання ботанічних назв у фармакології. Назви рослин в номенклатурі лікарської сировини.

2. Назви лікарських рослин, найбільш вживаних у традиційній медицині.

3. Назви органів рослин.

4. Назви олій.

5. Тверді лікарські форми. Способи виписування.


1.Вивчити назви лікарських рослин /конспект/.

2.Тверді лікарські форми. Способи виписування /теоретичний матеріал, конспект, підручник §197, с. 238-240/.

3.Перекласти рецепти /список рецептів до заняття №21/.

4.Підручник, §167, 168, 169, 170, с. 206-211 та методичні матеріали кафедри.

5.Латинські афоризми.

Підр., §214, с. 258-259 /1-9/.2

22.

1. Частотні відрізки у назвах вуглеводних радикалів.

Деякі частотні відрізки з хімічним значенням.

2. Частотні відрізки

терапевтичного, анатомічного, фізіологічного та фармакологічного характеру.

3. М’які лікарські форми. Способи виписування.


1. М’які лікарські форми. Способи виписування /конспект/.

2.Підр., § § 190 – 191, с. 232 – 234.

3.Рецепти /Список рецептів до заняття №22/.

4.Підручник, §177, с.220 та конспект /знати/.

5.Підр., § 211, с. 254-255 та §218, с.263

6.Латинські афоризми. Підр., §233, с.283 /1-8/.2

23.

1. Частотні відрізки у

тривіальних назвах

лікарських засобів.

2. Рідкі лікарські форми. Способи виписування.

3. Числівник. Числівники-

префікси латинського та грецького походження.

4. Підготовка до контролю

змістового модуля № 4.1.Підр., §171, с.211-213.

2. Рідкі лікарські форми. Способи виписування.

3. Рецепти /Список рецептів до заняття №23/.

4.Підр., §§236-237, с.286-287.

5.Латинські афоризми. /Методичні матеріали/.


2

24.

1. Контроль змістового

модуля № 4.

2. Хімічна номенклатура

латинською мовою. Назви

хімічних елементів, кислот,

оксидів, пероксидів, закисів.1. Підр., §§202-205, с.245- 248.

2. Рецепти /Список рецептів до заняття №24/.

3. Латинські афоризми.

/Методичні матеріали/.2

25.

Хімічна номенклатура.

1. Назви солей. Солі кисневмісних кислот. Кислі та основні солі. Назви складних ефірів.

2. Солі безкисневих кислот.

Калієві та натрієві солі.1. Підр., § 212, с.250-255.

2. Підр., § 174 с.214-217

3. Рецепти /Список рецептів до заняття №25/.

4. Латинські афоризми.

/Методичні матеріали/.


2

26.

1. Скорочення в рецептах.

2. Виписування рецептів на різноманітні лікарські форми, вживані в рецептурі.

3. Підготовка до контролю змістового модуля № 5.


1. Методичні матеріали кафедри.

2. Рецепти /Список рецептів до заняття №26/.

3. Латинські афоризми.

/Методичні матеріали/.2

27.

1. Контроль змістового модуля

№ 5.


2. Клінічна термінологія /вступна бесіда/.

3. Грецько-латинські дублетні позначення органів, частин тіла /kephal… genia/.

4. Грецькі ТЕ зі значенням

вчення, наука, методи діагностичного обстеження

/logia...odynia/.

5. Структурні моделі клінічних термінів.

6. Клінічні діагнози

/терапевтична стоматологія/.1. Грецько-латинські .дублетні позначення органів, частин тіла. Підр., §143, с.161 /kephal…genia/.

2. Грецькі ТЕ /logia...odynia/. Підр., §144, с.162.

3.Лексичний мінімум /nosologia/ (методичні матеріали).

4. Латинські афоризми.

/Методичні матеріали/.


2

28.

1. Суфікси –osis, -iasis,

-ismus, -itis, -oma..

Утворення термінів назв

хвороб запального,

незапального та пухлинного характеру.

2. Грецько-латинські дублетні позначення органів

/splanchn…orchi/.

3. Грецькі ТЕ, які позначають патологічні зміни органів і тканин, терапевтичні та хірургічні способи лікування /іatria... schisis/.

4. Клінічні діагнози

/пародонтологія/.1. Підр., §147, с.165-167.

§150 А, Б, с.168-169

/splanchn…orchi/.

Підр., §151А, с.169-170

/іatria… schisis/.

2. Лексичний мінімум

/splanchnologia, phthisiatria/ (методичні матеріали).

3. Латинські афоризми.

/Методичні матеріали/.


2

29.

1. Грецько-латинські дублетні позначення тканин, органів, секретів та ін. /haem…phon/.

2. Клінічні діагнози /хірургічна стоматологія/.1. Підр., §158А, с.187-188

/haem…phon/.

2. Лексичний мінімум

/haematologia, toxicosis/.

(методичні матеріали).

3. Латинські афоризми. /Методичні матеріали/.2

30.

1. Окремі ТЕ, які позначають функціональні та патологічні процеси, стани А /bi…psych/,

B /plegia…phrеnic/.

2. Клінічні діагнози

/дитяча стоматологія/.
1. Підр., §159А, с.189-190

А/ /bi…psych/,

B/ plegia…phrеnic/.

2.Лексичний мінімум

/ biopsia, dysphagia/ (методичні матеріали).

3.Латинські афоризми. /Методичні матеріали/.2

31.

1.Окремі ТЕ, які означають фізичні властивості, якості та ін. /aut…necr/.

2. Клінічні діагнози /ортодонтія/.

Підр., §162А, Б с.195-197 /aut…necr/

2. Лексичний мінімум /autohaemotherapia/

(методичні матеріали).

3. Латинські афоризми. /Методичні матеріали/.2

32.

1. Систематизація грецько-латинських дублетних позначень. 2. Конструювання

клінічних термінів.

3. Клінічні діагнози

/інфекційні хвороби/.1. Методичні матеріали кафедри.

2. Латинські афоризми.

/Методичні матеріали/.


2

33.

1. Систематизація окремих терміноелементів.

2. Структурний аналіз і конструювання клінічних термінів.

3. Підготовка до контролю змістового модуля № 6.


1. Методичні матеріали кафедри.

2. Латинські афоризми. /Методичні матеріали/.2

34.

1. Контроль змістового модуля

№ 6.


2. Підготовка до контролю підсумкового модуля № 2.

3. Клінічні діагнози /онкологія/.1. Методичні матеріали кафедри.

2. Латинські афоризми.

/Методичні матеріали/.


2

35.

1. Контроль підсумкового модуля № 2.


1. Методичні матеріали кафедри.

2. Латинські афоризми./Методичні матеріали/.

2

Каталог: downloads -> inmov
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
inmov -> Тематичний план практичних занять


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка