Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистостіСторінка75/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   90

НОВІ ІМЕНА В НОВІЙ ПРОГРАМІ


Починаючи з 2013 року, ми працюємо за новою програмою зі світової літератури вже другий рік.

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) із врахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04.2011 р. № 462).

Головна мета вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до здобутків світової літератури і культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Завдання вивчення світової літератури в основній школі: • формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення світової літератури як скарбниці духовних цінностей людства;

 • ознайомлення учнів з найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики і сучасної);

 • поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;

 • формування читацької та мовленнєвої культури;

 • розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;

 • активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників;

 • формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх народів, народностей, рас і національностей;

 • виховання любові до української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;

 • формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;

 • розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення;

 • формування етичних уявлень та естетичних смаків;

 • розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.

У програмі реалізовано нову структуру літературної освіти, яка затверджена відповідними нормативними документами: Концепція літературної освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 р. № 58) і новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Курс світової літератури в 11-річній загальноосвітній школі поділено на три етапи: 5-7 класи – прилучення до читання, 8-9 класи – системне читання, 10-11 класи - творчо-критичне читання. Вивчення світової літератури в 5 – 7 класах побудовано на поєднанні проблемно-тематичного і жанрового принципів; у 8 – 9 класах – історико-літературного і жанрово-родового принципів; у 10-11 класах – історико-літературного і мультикультурного принципів

Згідно з новою структурою літературної освіти у 5-9 класах в учнів мають бути сформовані основні вміння й навички роботи з художнім твором, початкові уявлення про творчість письменників, окремі жанри, елементи змісту і форми, їх взаємозв’язок.

Перелік художніх творів для вивчення в 5-9 класах укладений відповідно до вікових особливостей дітей і підлітків на підставі рекомендацій науковців, учителів, психологів, бібліотекарів, а також результатів досліджень кола дитячого і підліткового читання школярів різних вікових категорій.

Завдання вивчення літератури в 5 – 7 класах (прилучення до читання): • сформувати в учнів стійкий інтерес до літератури, прилучити їх до читання;

 • сприяти формуванню моральних якостей школярів засобами літератури, їх національній самоідентифікації, розумінню значення української мови та іноземних мов в опануванні здобутків світової культури;

 • дати уявлення про зміст і форму художнього твору, їх складники;

 • сформувати в учнів основні вміння аналізу та інтерпретації художнього твору;

 • сформувати вміння характеризувати літературних персонажів, виявляти засоби виразності;

 • дати основні уявлення про оригінал і художній переклад, сформувати елементарні вміння та навички порівняння художніх творів в оригіналах і перекладах (із використанням іноземних мов, якими володіють учні);

 • розвивати вміння і навички зв’язного мовлення (усного і писемного) у процесі підготовки різних видів робіт (висловлення власної думки щодо прочитаного, характеристика образу, складання плану твору, написання твору на літературну тему тощо).

Звичайно, при викладанні світової літератури виникають певні проблеми: по-перше, до програми внесено твори, які раніше в школі не вивчалися, по-друге, у вчителя немає можливості скористатися посібниками з розробленими планами-конспектами ( їх на початок навчального року просто немає, як і підручників). Тому більшість вчителів створюють свої розробки уроків. Я сьогодні презентую посібник Із циклу «Нові імена в новій програмі» з розробками 10 уроків за творчістю письменників, які раніше в школі не вивчалися, навіть не було такого тематичного блоку. Цей посібник має назву «Дружба і кохання» і включає плани-конспекти уроків за творчістю Шолом-Алейхема, О.С.Пушкіна, Олександра Гріна, Роберта Бернса, Костянтина Симонова, Генріха Гейне. Окремим розділом ідуть додатки до уроків у вигляді ілюстративного матеріалу, цікавих фактів та електронний додаток – диск з презентаціями, буктрейлерами, аудіозаписами. При створенні уроків використовувала різного роду інноваційні методи і форми. На сторінках посібника ви знайдете впровадження таких педагогічних інновацій як :

 • технологія опрацювання дискусійних питань;

 • інтерактивні методики (робота в групах, метод проектів, «розумовий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові та ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «бесіда за Сократом», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», групова дискусія, взаємне навчання тощо).

Рецензію до посібника написала Марина Євгеніївна Чубарова – методист кафедри суспільно-гуманітарних наук, завідуюча лабораторією російської мови, літератури, світової літератури ДОППО і ДОІППО, член методичної ради науково-методичного журналу «Всесвітня література в сучасній школі». Декілька уроків розміщено на форумі педагогічних ідей.

Зубенко Валентина Миколаївна


вчитель світової літератури та російської мови

КНЗ «Гейківська ЗОШ»,

«вчитель методист»


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка