Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистостіСторінка69/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   90
гуманізація і гуманітаризація;

 • єдність загальнолюдського і національного;

 • саморозвиток і самореалізація особистості;

 • співробітництво, співтворчість;

 • індивідуалізація й диференціація;

 • оптимізація процесу навчання. 

  Створення інновацій –  процес творчий, що відповідає умовам пошуку нового, оригінального, оптимального. І саме професіоналізм учителя повинен стати джерелом розвитку сучасної випереджаючої освіти. Учитель, як творча особистість, шляхом використання педагогічних технологій може сформувати інноваційну особистість, здатну до сталого безперервного саморозвитку і самовдосконалення.

  У процес застосування сучасних інноваційних технологій навчання включаються всі суспільно-обумовлені й індивідуальні фактори, які характеризують кожного учня – його особистий фонд знань, індивідуальні властивості, а головне педагогічне завдання спрямовано на формування в учнів уміння проникнути в сутність історичних процесів, вміння знайти об’єктивні причини соціальних явищ, вміння використовувати всю ту різноманітну інформацію, яка закладена в процесі навчання.

  У сучасній дидактиці представлені найрізноманітніші технології. Але головним критерієм оцінки педагогічної технології є її ефективність.

  Педагогічна технологія – це алгоритм, сукупність цілей, змісту і засобів для досягнення запланованих результатів навчання. Вітчизняну теорію та практику здійснення технологічних підходів до навчання відображено в наукових працях П.Я. Гальперина, Н Ф. Тализіної, Ю. К. Бабанського, П. М. Єрдієва, М.В. Кларіна та інших.

  Серед перспективних освітніх технологій можна виділити наступні: інноваційні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комунікативні, критичного мислення, проблемного навчання, ігрові тощо.  Це тільки деякі педагогічні технології, які можна використовувати на уроках української словесності. Бо уроки української словесності – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем.

  Використання запропонованих технологій сприятиме розвитку творчої особистості, позитивній мотивації здобуття знань, культури спілкування, читацьких інтересів, самоствердження. В історичному аспекті деякі з цих технологій давно відомі, але, виходячи із сучасних вимог, акценти розставляються по-іншому.

  Всім відомо, що основною формою навчального процесу є урок, а головними діючими особами на уроці виступають вчитель та учні. Урок становить центр, навколо якого обертаються всі інші форми навчальних занять. Яким йому бути – вирішує вчитель.  Сучасний урок – це передусім урок, на якому вчитель уміло використовує всі можливості для комплексного розвитку особистості дитини, активного формування її інтелекту, глибокого засвоєння знань. Тому у сучасних умовах складові ефективності й успішності уроку можна зобразити так: глибокі теоретичні знання + ретельна підготовка до уроку + творчий підхід учителя = ефективний урок (додаток 1).

  Сучасний урок повинен бути не лише пізнавальним й інформативним, але й діалогічним, щоб учні не просто слухали розповідь учителя, а постійно співпрацювали з ним, обговорюючи запропоновану проблему. Щоб підвищити мотивацію до навчання, викликати зацікавленість, потрібно уникати одноманітності, шаблонності в роботі, використовувати такі форми і методи, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне мислення школярів. То як же можна розпочати урок?

  З організаційного моменту – привітання.

  1. Поетичне вітання:

  А) Встаньте, дітки, всі рівненько,

  Посміхніться всі гарненько.

  Посміхніться всі до мене,

  Посміхніться і до себе.

  Привітайтесь: Добрий день!

  Хай гарно розпочнеться новий день!

  Б) Другу руку простягни,

  Посмішку усім пошли.

  Добрий ранок!

  Добрий день!

  Наш урок ми розпочнем!


  В)Швидше, швидше ви збирайтесь,

  Один одному всміхайтесь.

  Не баріться, бо вже час

  Казочці іти до нас.

  2.Малюнкове вітання: прикріпити на дошці смайлики й запропонувати учням визначити свій настрій:

  Радісний Нейтральний Сумний  Важливо використати цей прийом і наприкінці уроку, під час рефлексії. Учні можуть за допомогою смайлика показати свої враження від уроку, чи змінився їх настрій за час уроку. Це дасть змогу вчителю проаналізувати недоліки, знайти оптимальний варіант.

  З метою мотивації навчальної діяльності при вивчені казок на уроці української літератури у 5 класі створити у програмі Movie Maker короткий відеоролик «В гостях у казки» (час – 1 хв.), використовуючи ілюстрації та відповідний музичний супровід, для показу учням. Потім провести опитування:

  - Хто здогадався, про що сьогодні на уроці піде мова? (учні висловлюють свої думки) Тож мова піде про …. ЩО? (Казку)

  Після мотивації перейти до актуалізації опорних знань учнів:


  • Діти, ви тільки що переглянули відео фрагмент «В гостях у казки». А назвіть, будь ласка, казки, ілюстрації яких ви переглянули? (називають «Мудра дівчина», «Ох», «Летючий корабель», «Фарбований Лис», «Хуха-Моховинка», «Цар Плаксій та Лоскотон»).

  • Чи уважними ви були глядачами? А ілюстрацій з якої казки ви не побачили? (казка «Про правду і кривду»).

  • Скажіть, а які бувають казки? (народні й літературні)

  • Чим відрізняються народна і літературна казка? (Народні казки склав народ, а літературні-автор…)

  Під час вивчення казок у 5 класі можна запропонувати учням таке завдання: запросіть до себе у гості казкових героїв і посадіть їх поруч із собою: кого справа, а кого зліва? Поясніть.

  Цікавим для учнів буде й таке завдання:

  ХТО ЦЕ?  При вивчені головних і другорядних персонажів твору запропонувати розташувати другорядних персонажів у порядку їх появи у творі. Наприклад: у казці «Фарбований Лис» другорядними персонажами є собаки, Вовчик-братик, Ведмідь, Кабан, Олень тощо.

  Вправа «Чарівна скринька» дає можливість учням заглибитися в сюжет твору та перевірити знання тексту. Це можна продемонструвати на прикладі вивчення твору «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» Галини Малик у 5 класі. У скриньці знаходяться речі, предмети записані на стрічках паперу, наприклад:


  • Сто справ – якраз стільки, скільки потрібно, щоб потрапити в країну Недоладію.

  • Червоні півні – Аля надумала вишити рушничка для бабусі до її дня народження. І нитки підібрала, і рушничок знайшла, і навіть перший хрестик зробила.

  • Префікс недо – означає дію, стан або якість, що виявляються в процесах, ознаках і предметах неповною мірою.

  • Сім віршів – у казці 7 віршів. Перший промовив Недоречник, щоб перенести Алю до Недоладії. Останній вірш проказала Аля, щоб повернутися додому. Інші 5 віршів – це пісні, які виконують король Недороль, Перший Недорадник, Кат, годинникар, Недождень, Аля.

  • От такий компот! – улюблена фраза Недоладька.

  • Недоград – столиця Недоладії.

  • Державна таємниця – Перший Недорадник зазіхає на корону короля Недороля Десятого.

  • Прилаштовує шолом собі на плечі, замість голови. А увечері ставить його назад.

  • Інструкція № 12 – як перенестися з країни Недоладії… тощо.

  • Поясніть, яку роль відіграли ці речі, предмети в сюжеті твору, долях героїв?  Вправа «Розмальована торбина» під час вивчення казки «Цар Плаксій та Лоскотон» Василя Симоненка.

  Учитель: - Погляньте, що я тримаю в руках? (Розмальована торбина дядька Лоскотона)


  • Що він у ній носив? (Сміх)

  • Чому веселий Лоскотон «носить дітям сміх у розмальованій торбині?»

  (Згадайте Діда Мороза, Святого Миколая, що теж мали такі торбини. Вони завжди дарували гостинність, доброту, радість і щастя)

  (Учні по черзі витягують із торбини запитання і відповідають на них)

  Запитання із торбини:

  1. Як називалася країна, про яку йдеться в казці, і чому так. (Країна Сльозолий)

  2. Хто правив у цій країні ( Цар Плаксій) і що можемо сказати про сім’ю царя? (В Плаксія були три дочки і плаксивих три сини…)

  3. Що було заборонено у цій країні? (Сміятися, веселитися, радіти)

  4. Який персонаж казки протиставляється царю Плаксію? (дядько Лоскотон)

  5. Коли до людей приходив дядько Лоскотон.

  (Він приходив кожний вечір –

  Хай чи дощ іде, чи сніг)

  6. Чому всі сміялися після його візитів?

  (Лоскотливі мав він вуса.

  Він як прийде, залоскоче,

  То сміється, хто й не хоче.)

  7. Що сталося з царем Плаксієм та його родиною? (Цар Плаксій від сміху й реготу лопнув і помер; цареві сини: всі троє без штанів до чужих втекли країв;три царівни теж навтьоки у чотири бігли боки).

  Під час вивчення життєвого і творчого шляху І.Франка у 10 класі мотивацію навчальної діяльності можна здійснити за допомогою предметів, які прикріплені на дошці – це, наприклад, знаряддя праці коваля, чоловіча вишиванка, книги на різних мовах...

  Поставити учням запитання:  • Як ці предмети пов’язані між собою?

  • Яке відношення вони мають до нашого уроку?

  • Якій людині вони можуть належати?

  Потім переходити до теми уроку.


  Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
  editor -> Суть процесу навчання
  editor -> Аудіювання
  files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
  91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
  91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
  91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   90


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка