Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистостіСторінка66/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   90

СЕКЦІЯ 8
«Сучасні педагогічні технології та методики їх застосування на уроках словесності у формуванні у учнів комунікативних навичок спілкування»

Ковалевська Галина Михайлівна,
вчитель української мови та літератури

КНЗ «Веселівська ЗОШ»
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Освіта сучасності зорієнтована на особистість учня і розвиток його активної пізнавальної самостійної діяльності. Головне завдання для школяра сьогодні полягає в тому, щоб навчитися ефективно здобувати знання, критично мислити, сприймати інформацію і ретельно її досліджувати, осмислювати різні погляди, брати на себе відповідальність за власну діяльність.

Вимога часу до якості знань учнів спонукає педагога шукати інноваційні форми й методи роботи, які допомагають будувати навчальний процес на основі активної пізнавальної діяльності школярів та підтримують мету зорієнтованої освіти: забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів з метою формування життєвих компетентностей.

Отже, активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі та реалізація набутих знань – нагальна потреба сьогодення. Саме в цьому й полягає практичне значення досвіду.

Для досягнення рівня самостійної активності учнів на уроках мови і літератури необхідно активізувати їх навчально-пізнавальну діяльність, спонукати до самостійного пошуку, виховувати інтерес до мови, спонукати до власної активності на уроці.

Досвід переконує, що доцільними методами активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів є освітні технології, орієнтовані на особистість: інтерактивні методи навчання, нестандартні форми проведення уроків, дидактичні (рольові ігри), використання мультимедійних технологій та Інтернету. Такий підхід дає змогу змінити технологію надання освітніх послуг, зробити процес оволодіння знаннями цікавішим та ефективнішим, забезпечуючи диференціацію та індивідуалізацію навчання, сприяє максимальному розкриттю можливостей учня, стимулює його внутрішні сили до творчого саморозвитку та вдосконалення. Цим самим забезпечується покращення якості знань.

Провідна ідея досвіду: методично обґрунтоване використання інноваційних педагогічних технологій на уроках української мови та літератури допомагає зацікавити учнів навчальним матеріалом та реалізувати навчальну діяльність кожного учня.

Новизна цієї ідеї полягає в гармонійному поєднанні сучасних новітніх технологій та класичної методики викладання української мови і літератури, створенні таких сучасних ситуацій навчання, які сприяли б формуванню критичного мислення із залученням різних видів інформації, що веде до самоусвідомлення змісту начального матеріалу та його практичного застосування.

Основні ідеї досвіду:

1. Використання новітніх освітніх технологій навчання на уроках української мови і літератури може відбуватися різними способами, вибір яких залежить від потреби конкретного уроку, рівня володіння учнями базових знань з теми та вікових особливостей класу.

2. Призначення інноваційних форм і методів активної діяльності учнів на уроці - зацікавити учнів навчальним матеріалом і процесом оволодіння ним, виявляти та максимально розвивати індивідуально значущі позитивні нахили кожного школяра та має бути психологічно вмотивованим на всіх етапах уроку.

3. Нестандартні рішення та пошуки істини ведуть до досягнення єдиної освітньої мети - переорієнтація з пасивних форм навчання на успішну та активну творчу співпрацю учнів та вчителя.

З метою формування та розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках рідної мови і літератури застосовую нестандартні прийоми педагогічної техніки на різних етапах уроку. Перш за все продумую нестандартну форму проведення уроків: • Урок – подорож («Подорож містечком Іменник», «Пригоди у країні фантастичних істот і неістот»);

 • Урок – вирішення проблеми («Як розрізняти форми дієслова?»);

 • Урок – мовний гравікон («Гра + вікторина + конкурс»);

 • Урок – лабораторія («Власні назви - топоніми рідного краю»)

 • Урок – перехрестя доль («Бунтарські мотиви лірики Л. Костенко та В. Симоненка»);

 • Урок – екскурсія на полонину («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського);

 • Урок – диспут («Витоки та можливість попередження злочину братовбивства (за повістю О. Кобилянської «Земля»);

 • Урок – монолог життя (за творчістю Лесі Українки);

 • Урок – казкова стихія (за творами В. Короліва – Старого).

Етап підготовки до сприйняття нової навчальної теми:

 • прийом «Фантастичний компонент» (перенестись в інший часовий вимір, площину, епоху, казковий світ);

 • прийом «Відтягнута відгадка» (загадка на початку уроку, відгадка в кінці уроку, в домашньому завданні чи на наступному уроці);

 • проблемна ситуація;

 • віртуальна екскурсія;

 • літературно - мовна гра чи авторське «Портфоліо» (створення власних ситуацій випереджального навчання до теми – ілюстрації, кросворди, загадки, список літератури тощо);

 • «Мозаїка кольорів»;

 • «Палітра творчості».

 • Етап сприйняття навчального матеріалу на уроці рідної мови:

 • робота в малих групах;

 • пошукова – дослідницька робота в ділових групах;

 • прийом «Коло ідей»; метод «Прес», «Мозкова атака», «Ажурна пилка»;

 • створення опорних конспектів, схем, таблиць;

 • диктанти-диспути, диктанти – тести;

 • орфографічні хвилинки;

 • лінгвістична задача або експеримент.

Етап аналізу художнього твору:

 • Інтернет - знайомство з інтерпретацією твору;

 • шкільна лекція із залученням мультимедійних презентацій;

 • прослуховування аудіокниг;

 • створення власних опор;ділова гра;

 • робота з технологічними картками (аналіз художніх особливостей текстів, художніх образів, складання анкети героя, тощо).

 • Етап закріплення знань, формування та використання вмінь:

 • виконання тестових завдань; дидактичні та рольові ігри;

 • власні висловлювання за ситуацією; фанфіки;

 • прийоми «Біном фантазії», «Спіймай помилку», «Дерево знань і рішень»;

 • асоціативне або тематичне ґронування;

 • мультимедійна презентація результатів проектної роботи;

 • створення своїх власних відеороликів - реклама твору, моє бачення прочитаного; моя позиція; «Своя гра»;

 • створення бюлетенів, буклетів про проведені позакласні заходи;

 • кошик передових ідей;

 • вправа «Редакторська правка».

На етапі використання знань, формування умінь методичний банк інтерактивних методів і прийомів дає мені можливість занурити всіх учнів у самостійну роботу відповідно до рівня їх можливостей.

Доцільним та ефективним вважаю використання в навчальному процесі інтернет – ресурсів: електронних словників, довідників, презентацій, кінофільмів та онлайн – тестування, що сприяє індивідуалізації та інтенсифікації навчальної діяльності.

У роботі над методичною темою надаю перевагу використанню своїх власних розробок, дидактичних матеріалів на всіх етапах уроку: методичних опор, схем, таблиць, дидактичних ігор та презентацій. Наприклад, для проведення уроків у 6 класі за новою програмою я розробила цикл уроків та мультимедійних презентацій з теми «Іменник», які об’єднала у своєрідний посібник для вчителів та учнів. Для роботи під час вивчення біографії письменника та аналізу текстів програмової та позапрограмової літератури розробила практико-орієнтовний посібник «Технологічні картки». З ними можна познайомитись у моєму блозі на сайті школи http://vesele_sh.dnepredu.com/. Пропоновані інноваційні методи і прийоми допоможуть активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроці літератури та сприяють ефективній роботі у підготовці до ЗНО, корекції знань, розвитку мовлення. У кожного із застосовуваних компонентів - власні засоби та дидактичні можливості, спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання. На сьогоднішній день я працюю над розробкою посібника «Методи активізації пізнавальної самостійності на уроках мови за новою програмою у 5-6 класах», опираючись на методичні рекомендації щодо особливостей організації навчальної діяльності учнів цієї ланки.

Мотивуючи добір певного дидактичного прийому чи матеріалу до уроку, намагаюся відповісти на запитання:

Навіщо я використовую цей педагогічний прийом на цьому уроці?

Якою мірою це сприятиме поглибленню сприйняття теми, що вивчається?

Які освітні, виховні та розвивальні задачі уроку вони допоможуть розв’язати?

Доведено, що будь-яка дидактична методика, яка застосовується для активізації пізнавальної самостійної діяльності учня на уроці, підпорядкована таким освітнім принципам: • розвиткові інтелектуальної сфери: мислення, пам’яті, уваги, пізнавальних вмінь та навичок;

 • розвиткові мотиваційної сфери: потреба в знаннях, в пізнанні природи, суспільства, людини, виховання мотивів навчання;

 • розвиткові емоційної сфери: формуванню необхідних навиків керування своїми почуттями і емоційними станами, вихованню адекватної самооцінки;

 • розвиткові вольової сфери: формуванню цілеспрямованості, вміння долати нервове напруження, розвиткові ініціативи, впевненості, умінь володіти собою.

Найбільшою нагородою після уроку для мене є мить, коли учні готують власні презентації, ігри до уроків, пишуть фанфіки, вірші, казки, або звертаються до бібліотеки з бажанням прочитати твір, що вивчається уривками - повністю, познайомитись з іншими творами автора.

Перед початком навчального року спільно з бібліотекарями шкільної бібліотеки та Веселівської сільської бібліотеки здійснили моніторинг творів для учнів 5-6, 10 класів за новою програмою,наявних у бібліотечному фонді. Таким чином, спрогнозовано роботу на пошук додаткової літератури, художніх текстів. Для цього залучено проектні плани – збір макулатури, придбання необхідних книг, обмін літературою в районному бібколекторі.

Проводячи аналіз результатів професійної діяльності, виявила підвищення інтересу учнів до рідної мови та літератури. Збільшилась кількість тих учнів, які після вивчення теми бралися за творчі завдання та проекти: активні дописувачі в дитячу районну газету «Фантастичні оповідки та дитячі пригоди»; 2010 р. - дипломант районного конкурсу «Ерудит» з творчо-дослідницькою роботою «Лімерики - прояв особистісного погляду на світ», 2011 р. – лауреат районного конкурсу "Ерудит" з науково-дослідницькою роботою «Бунтарські мотиви лірики В.Симоненка», два ІІІ – іх місця в районному конкурсі ім. Т Шевченка, активна участь (більше 20 учнів) у Всеукраїнському конкурсі «Мульти -тест» і «Патріот».

Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби і наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст і письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми. І тільки він учитель знає, скільки праці перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не злились в музику уроку!

Левченко Світлана Анатоліївна,
учитель української мови та літератури

КНЗ «Радіонівська ЗОШ»
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка