Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості


КОЛЕКТИВНА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІСторінка60/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   90
КОЛЕКТИВНА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ
«Музика – уява – фантазія – казка – творчість – отака доріжка,

ідучи якою, дитина розвиває свої духовні сили», - визначав

В. Сухомлинський.
На сучасному етапі все більше уваги приділяється пошуку перспективних підходів до вирішення проблеми гуманізації процесу виховання, стимулювання пізнавальної активності учнів, накопиченню досвіду їхньої творчої діяльності. У реалізації цього складного процесу важлива роль належить мистецтву, що допомагає дітям глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає до самовдосконалення. Мистецтво з його унікальними можливостями цілісного впливу на особистість виступає не тільки джерелом естетичного виховання, а й універсальним засобом творчого розвитку дитини.

Одним із найважливіших завдань сучасної школи є формування творчої, мислячої особистості. Головною метою школи, як зазначено в Концепції загальної середньої освіти, є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу та таких індивідуальних здібностей особистості, які забезпечать їй досягнення життєвого успіху. Тому зараз все більше уваги приділяється питанням творчого розвитку дітей, де головним завданням виступає розвиток їх творчих здібностей засобами мистецтва, зокрема музичного. Основна форма організації музичного виховання у школі  урок музики. Серед предметів естетичного циклу саме цей урок стимулює до творчої діяльності, сприяє формуванню пізнавальних та емоційно-мотиваційних функцій, розвитку творчого мислення, здібностей, а також позитивних якостей характеру (систематичності, працьовитості, наполегливості у досягненні мети). В. Сухомлинський писав, що пізнання світу почуттів неможливе без розуміння і переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати її й діставати насолоду від неї. Без музики важко переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури. Музика є мовою серця, найніжніших почуттів, світу емоцій людини. Вона дає поштовх для внутрішнього переживання і уяви. Це внутрішнє відчуття та переживання викликає бажання передавати музику в дії, міміці, жестах, рухах, співі, грі, створювати нові образи. Ось чому елементарними основами музичної освіти повинні володіти всі без винятку, і найперше завдання нашого часу полягає у тому, щоб знайти найефективніші форми і методи розвитку творчих здібностей дітей.

Вже не один рік працюю над проблемою : «Колективна творча діяльність учнів на уроках музичного мистецтва та у позакласній роботі».

Мета проблеми – створення оптимального навчально-виховного процесу для активізації навчальної діяльності кожного учня.

Основними завданнями моєї роботи є: вивчення теоретичних основ розвитку творчих здібностей школярів; розвиток творчих здібностей учнів; активізація творчої діяльності учнів шляхом впровадження нестадартних уроків, нових педтехнологій; стимулювання прагнення особистості до творчої самореалізації в різних видах художньої діяльності.

Розвивати творчість – означає виховувати у дітей інтерес до знань, виявляти їх нахили, самостійність у навчанні. Якщо дитина ще в школі не навчиться самостійно творити, то такою ж безініціативною, пасивною буде вона в житті.

Творчість – це норма дитячого розвитку, притаманна дитині з раннього віку, це сфера її свободи і розкутості як індивідуальності.

Саме початкова ланка загальноосвітньої школи розв’язує завдання виховувати дітей засобами мистецтв, всебічно сприяє розвитку природних задатків та творчих здібностей школярів. Широким полем для творчості учнів виступає урок музики, де вона виявляється у різних видах діяльності школярів. Джерелами творчості в багатьох випадках вважаються життєві явища, сама музика, музичний досвід, яким володіє дитина. Колективна діяльність розцінюється як творча в тому випадку, коли створюється щось нове, досі невідоме дитині або колективу дітей.

Для розвитку колективної творчості потрібно створювати необхідні передумови. Лише в умовах різнобічної підготовки народжується інтерес до всього оточуючого, а це і є справжнє джерело для вияву готовності до діяльності , міцна база для розвитку спеціальних здібностей.

Для визначення стрижневих понять колективної творчої діяльності важливими є такі фактори:

1. Потяг до процесу творчості

2. Творчий інтерес

3. Емоційна активність

4. Розвинуті уявлення і фантазія

Діти від природи допитливі і сповнені бажання вчитися. Для того, щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідне розумне керівництво з боку вчителя.

З метою розвитку цих можливостей (здібностей) у кожної дитини, вчителеві необхідно на кожному уроці застосовувати творчі завдання. Такі завдання мають складати систему, яка дасть змогу сформувати і розвинути всю різноманітність інтелектуальної та творчої діяльності учнів. А це означає, що для розвитку даних здібностей велике значення має розвиток психічних процесів – пам’яті, уваги, уяви, швидкої реакції, асоціативності, абстрактності мислення.

Уроки музики показують, що діти здатні і до так званої продуктивної творчості. Це імпровізація пісенних мелодій, інсценізація музичних ігор, побудова легких танців, придумування нескладних мотивів, ритмічних наспівів при грі на різних інструментах.

Наприклад , гра «Впізнай музичний інструмент», під час якої я наділяю кожного учня ролями певного музичного інструмента (сопілки, барабана, гітари , ксилофону, дзвіночки і т. д.). Пропоную прослухати музичні твори, впізнавши звучання свого інструмента, діти умовно зображували гру на ньому. Емоційно збуджує учнів і дух змагання. Ідею змагання закладено в багатьох телевізійних іграх, які всі дивляться з великим задоволенням. Подібні ігри я також використовую на заняттях факультативів та гуртків , у дітей створюється бадьорий робочий настрій, посилюється інтерес до творчого пошуку. Це активізує виконавсько-творчу діяльність дітей. В результаті, байдужих до виконання не залишається.

Своїм педагогічним кредо я обрав: «У людини немає благороднішого заняття, яке виправдовувало б її існування на землі, підтверджувало б високе звання людини, давало б їй глибоку насолоду від юності до похилої зрілості»

Працюючи над розвитком творчих здібностей учнів, на уроках музичного мистецтва я використовую різні методи, що є актуальними в системі мистецької освіти: метод розповіді та бесіди, метод наочності, ігровий метод, метод порівняння і зіставлення, метод узагальнення, метод забігання наперед і повернення до вивченого матеріалу.

У своїй роботі застосовую різні форми навчання: індивідуальну роботу, роботу в групах, колективну роботу, роботу в парах.

Працюючи за інноваційними технологіями особливу увагу я намагаюсь приділяти інтерактивному навчанню. Використовую інтерактивні методи навчання: «Мікрофон», «Студія», «Коло», «Аукціон», «Навчаючи – вчуся».

У ході інтерактивного навчання учні вчаться робити вибір, шукати і аналізувати інформацію, захищати свою точку зору, добирати найбільш переконливі аргументи. При цьому навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів, вони обмінюються думками, ідеями, пропозиціями. Інтерактивні методи навчання сприяють формуванню навичок і вмінь,виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці та більш високому рівню засвоєння матеріалу учнями.

Урок музики має велику силу впливу на внутрішній і духовний світ учнів, пробуджує інтерес до музики, необхідність спілкуватися з нею.

Одним із шляхів розвитку творчої особистості учнів, їхньої креативності я вважаю творчу музичну діяльність, яка має пронизувати усі види музичної діяльності школярів та є якісним показником творчого самовираження.

У виконавській діяльності інтенсивно розвиваються музичні творчі здібності учнів, розширюються можливості активного сприймання музики. На кожному уроці я навчаю дітей уважно слухати музику, спостерігати за інтонаційним розвитком музики, інтерпретувати інтонаційно – образний зміст прослуханих творів у процесі колективних обговорень і дискусій, навчаю елементам гри на музичних інструментах, споглядати твори різних видів мистецтв, аналізувати музичні та художні образи, розуміти мову мистецтв, пояснюю що різні види мистецтва тісно пов’язані з життям людини, виховую інтерес до вивчення мистецтва, формую естетичні смаки.

Одним із провідних видів діяльності на уроці музичного мистецтва вважаю вокальну діяльність. Поступово на кожному уроці я розвиваю в учнів музичний слух, музичну пам’ять, почуття ритму, творчу уяву, фантазію, вокально-хорові навички, вміння і знання мистецтва. Все це дозволяє вивести сучасний урок музичного мистецтва на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес комп’ютерні та інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт та проектів. Я постійно намагаюся підвищувати свій методичній і теоретичний рівень відвідуючи відкриті уроки колег та сам проводячи відкриті уроки та заходи.

У школі керую вокально - хоровим гуртком «Дзвінкі голоси», основним завданням якого є розвиток особистості засобами музичного мистецтва, як важливою й невід’ємною частиною духовної культури школяра. Учні гуртка виступають на шкільних концертах, виховних заходах, родинних святах, неодноразово брали участь в районних та обласних конкурсах.

Певним результатом діяльності моїх гуртківців є перемоги в конкурсах що підтверджують високі результати моїх вихованців в районному фестивалі дитячої художньої творчості «Моє Придніпров’я-2014». Я викладаю уроки «Музичного мистецтва» в 5, 6, 7, 8 класах. У п'ятому та шостому класах опановую нову програму за Л.Г. Кондратовою. У сьомому автори Г.М. Макаренко, Т.О. Наземнова, Н.І. Міщенко та Л.О. Дорогань. У восьмому О.В. Волошина, А.В.Левченко, О.В. Мільченко. На уроках використовую комп'ютер, синтезатор «Ямаха», акустичну гітару, відеопроектор, традиційні та нетрадиційні музичні інструменти. У сьомому та восьмому класах активно використовую мультимедійні посібники за автором О.О. Гумінської. Впроваджую в кінці чверті гру «Студія», де діти виконують перед мікрофоном твори, які вивчили раніше. Голоси дітей я записую, а потім використовую в інших ігрових ситуаціях, таких як «Відгадай мелодію» та «Чий це голос?» . Дуже важливо виділяти голоси дітей, які правильно декламують текст та інтонують його. На базі цього матеріалу роблю архів, який використовую надалі в інших класах. Голоси дітей я аналізую і впроваджую в гуртковій роботі. На уроках «Музичного мистецтва» використовую гітару для виконання програмового матеріалу і для пропаганди гри на цьому інструменті. Таким чином і з'явився гурт «Чарівні гітари». Тестові картки допомагають мені широко охопити дітей на уроці і оцінити знання сильних та слабких учнів.


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка