Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості


ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ ТА УЧЕНИЦЬСторінка51/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   90

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ ТА УЧЕНИЦЬ


У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні увагу акцентовано на необхідності вивчення та осмислення різних аспектів гендерної проблематики, зокрема, формування гендерної ідентичності молодого покоління в процесі виховання. Одним з пріоритетних напрямів державної політики в розвитку основної школи є її спрямованість на виховання учнів різної статі, урахування вікових та статевих особливостей хлопців і дівчат у процесі формування знань. Тому неможливо ставитись до особистості без урахування соціокультурних особливостей статі.

Тому необхідно при підготовці до уроків враховувати особливості хлопчиків і дівчаток та доцільно використовувати різні методи, прийоми, засоби і форми роботи з урахуванням гендерного підходу.

По-перше, слід спиратися на творчий характер ігрових завдань, на візуально - просторові здібності, психічну активність, яка активізує роботу всіх психічних функцій. По-друге, в процесі навчання необхідно розвивати емоційно-вольову сферу, вміння довільно керувати собою. По-третє, під час уроку необхідно проводити роботу з підвищення навчальної мотивації учнів. Тут важливо враховувати, що провідні мотиви поведінки дитини пов'язані з інтересом до процесу гри.

При підготовці матеріалу до уроку, необхідно спиратись на провідний тип мислення учнів, що значно полегшує вибір і розробку класних і домашніх завдань оптимальних як для дівчат, так і для хлопців, підвищує якість засвоєння навчального матеріалу.

Особливо сприяє гендерному вихованню дітей використання інтерактивних методів навчання. Ці методи передбачають постійну рефлексію, тому безперечно сприяють формуванню в дівчат і юнаків гендерної чутливості та егалітарного мислення.

Одним з інтерактивних методів є робота в малих групах. Але потрібно утворювати групи з різнорідним складом учнів, включаючи туди дітей із різним рівнем навчальних досягнень хлопців і дівчат, що стимулює творче мислення й інтенсивний обмін ідеями. Робота в малих групах будується на особливостях гендерного розвитку з урахуванням емоційного, поведінкового та когнітивного показників розвитку хлопців та дівчат.

Ефективним інтерактивним методом у гендерному вихованні є „рольова гра”, яка подобається всім учасникам навчального процесу. Саме в грі діти через виконання певних ролей засвоюють уявлення про гендерну поведінку. Гра дає змогу засвоїти не лише соціальні ролі, але й набути навички спілкування та взаємодії з однолітками протилежної статі. Гендерна гра як форма відображення предметного й соціального змісту діяльності відповідно до статі спрямована на формування адекватної гендерної ідентичності. Інтерактивні методи є ефективними при здійсненні гендерного виховання на уроках географії дівчат та хлопців підліткового віку, тому що надають можливість створити принципово нові виховні ситуації як основи для педагогічної взаємодії на засадах особистісно зорієнтованого підходу.

Таким чином, педагогічні умови на уроках повинні спрямовуватись на створення на уроці гендерно-збалансованого простору, коли в процесі засвоєння змісту програмного матеріалу на перше місце виходять взаємини хлопців та дівчат на основі взаємодопомоги, взаємоповаги, постійного аналізу та оцінки знань, умінь та навичок, відповідно до особистісних цінностей. Така позиція спонукає хлопців та дівчат у колі мікро та макросередовища демонструвати зразки позитивного ставлення до самого себе, інших людей, діяльності, спілкування, матеріальних та духовних цінностей.

  Гендерний підхід в освіті, як механізм досягнення гендерної рівності та утвердження рівних можливостей для самореалізації кожної особистості передбачає: відсутність орієнтації на «особливе призначення» чоловіка чи жінки; заохочення видів діяльності, що відповідають інтересам особистості; пом’якшення гендерних стереотипів; врахування соціально-статевих відмінностей. Гендерний підхід є необхідною передумовою реалізації гендерного виховання і виступає складовою особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


1. Вихор С. Т. Виховання школярів різної статі та гендерний підхід у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. — 2005. — № 1 (45). — С. 6 — 9.

2. Вихор С.Т. Гендерне виховання: паралелі крізь століття // Наука і сучасність. Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. м. П. Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Том XІI. — С. 82 — 90.

3. Кравець В.П. Гендерна педагогіка: навч. посіб. / В.П. Кравець. – Т.: Джура, 2003. – 416с.

Соколовська Тетяна Вікторівна,


вчитель географії

КНЗ «Лозуватська ЗШ І-ІІІ ступенів №1

імені Т.Г.Шевченка»


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка