Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистостіСторінка50/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   90Савчук Наталія Владиславівна,
вчитель біології

КНЗ «Радіонівська ЗОШ»МЕТОДКА ПРОЕКТІВ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Проектна діяльність є основою випереджальної освіти .У перекладі із латинської мови проект означає «кинутий уперед».

Метод проектів – це комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, що дає можливість учневі виявити самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності.

Головним елементом проектної технології є процес проектування учнівського пошуку від моделювання тренувальних умінь до постановки навчальної проблеми та її дослідження, до конструювання й визначення оптимальних шляхів її розв'язання у вигляді проекту. Результатом впровадження проектної технології в навчальний заклад є інноваційно-розвивальне середовище, яке передбачає:


 • мотивацію навчальної діяльності учнів;

 • проблемно-креативну спрямованість;

 • інтерактивну організацію освітньої діяльності колективу;

 • набуття учнями знань, умінь і навичок як самостійного, так і колективного пошуку, постійну актуалізацію їх застосування;

 • формування нового досвіду та розвиток необхідних психологічних якостей;

 • орієнтацію на особистісний та колективний успіх.

Технологія проектів передбачає постановку певної проблеми і наступне її розкриття, розв'язання, з обов'язковою наявністю ідеї та гіпотези розв'язування проблеми, чітким плануванням дій, розподілом (якщо розглядається групова робота) ролей, тобто наявністю завдань для кожного учасника за умов тісної взаємодії, відповідальності учасників проекту за свою частину роботи, регулярного обговорення проміжних кроків та результатів.

Вирішення певної навчальної чи виховної проблеми у ході проектної діяльності передбачає, з однієї сторони, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншої - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Як зазначає О. Пехота, «результати виконання проектів повинні бути «відчутні»: якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична — конкретний результат, готовий до впровадження».

За допомогою впровадження проектної технології у навчально-виховний процес можна навчити учнів: • виявляти та визначали проблеми;

 • проводити їх аналіз;

 • знаходити шляхи їх розв'язання;

 • розвивати вміння працювати з інформацією;

 • знаходити необхідне джерело, наприклад, дані в довідковій літературі або в засобах масової інформації;

 • застосовувати отриману інформацію з метою розв'язання поставлених завдань.

Проекти відносяться до нетрадиційних технологій навчання, оскільки вони спроможні забезпечити:

 • активність навіть тих учнів, які, як правило, віддають перевагу мовчанню;

 • розкриття учнями своїх здібностей, що формує у них впевненість в собі;

 • комфортність навчання для учнів, оскільки вони перестають боятися незадовільної оцінки;

 • удосконалення комунікативних навичок учнів, оскільки це дає змогу їм більше висловлюватись;

 • розвиток творчих здібностей;

 • посилює позитивну мотивацію до навчання, бо проект вибирається та реалізується на основі власних інтересів, потреб та можливостей;

 • сприяє формуванню культури ділового спілкування, умінню аргументовано захищати свої позиції;

 • посилює уяву, яка є значним стимулом для. народження нових ідей, пошуку альтернативних рішень, їх аналізу та синтезу, як основи інноваційного мислення;

 • формує внутрішній план дій та реалізує його на практиці тощо.

На думку вчених, проектне навчання стимулює і посилює позитивну мотивацію до навчання, тому що воно:

 • особистісно-орієнтоване;

 • активізує безліч дидактичних підходів – навчання у процесі діяльності, сумісне навчання, мозковий штурм, рольові ігри, евристичне та проблемне навчання, дискусія, командне навчання;

 • самомотивуюче, що означає зростання інтересу та включення в роботу в міру її виконання;

 • дозволяє вчитись на власному досвіді та досвіді інших безпосередньо в конкретній справі; приносить задоволення учням, які бачать продукт своєї власної праці.

Основними принципами проектного навчання є:

 • добровільність вибору виду діяльності кожним учнем;

 • врахування інтересів та психологічних особливостей певної вікової групи учнів;

 • посильність роботи, доведення її до логічного кінця;

 • корисна значимість виконаних проектів.

У педагогічній практиці найчастіше використовуються такі види проектів:

 • інформаційні;

 • ігрові;

 • дослідні;

 • творчі;

 • міжпредметні;

 • практико-орієнтовані.

За способом виконання – індивідуальні та групові; за тривалістю виконання – короткочасні,середньої тривалості, довготривалі.

Основні етапи роботи над проектом:Цілі та завдання проектних технологій: • навчити учнів здобувати знання самостійно, застосовуючи для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

 • сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок;

 • формувати уміння дослідницьких навичок.

Форми представлення проектів:

 • презентація;

 • стінгазети, плакати, буклети, поробки;

 • фотоколаж;

 • створення радіо та телепрограм;

 • організація пресконференцій, вистав, свят;

 • ігри, вікторини,інтерв’ю;

 • творча робота з малюнками, вирізками;

 • випуск газет, журналів, книжок;

 • тематична виставка поробок.

Таким чином, технологія проектів на сьогодні - одна з найбільш розповсюджених видів дослідницької роботи школярів. Вона розглядається як альтернатива класно-урочній системі навчальних закладах але вона зовсім не повинна витіснити її і стати панацеєю. Проектна технологія має бути використана як доповнення до інших видів прямого або непрямого навчання, як засіб прискореного росту і в особистому плані, і в академічному.

Проектне навчання стимулює і посилює позитивну мотивацію до навчання, тому що воно: • особистісно-орієнтоване;

 • активізує безліч дидактичних підходів – навчання у процесі діяльності, сумісне навчання, мозковий штурм, рольові ігри, евристичне та проблемне навчання, дискусія, командне навчання;

 • самомотивуюче, що означає зростання інтересу та включення в роботу в міру її виконання;

 • дозволяє вчитись на власному досвіді та досвіді інших; приносить задоволення учням, які бачать продукт своєї власної праці.

Важлива роль на всіх етапах діяльності відводиться педагогу, котрий з одного боку, є організатором проекту, а з іншого, рівноправним членом робочої групи і висуває власні цілі, аналізує ситуацію, пропонує цікаві ідеї для обговорення. Вчитель може поділитися власним життєвим досвідом, допомогти учням відшукати різнобічні джерела інформації щодо проблеми дослідження, посприяти у контакті зі спеціалістами.

Робота над проектами підвищує інтерес до предмета, поглиблює знання, спонукає до пошуку в дослідній роботі, залучає комп’ютерні технології, інтегрує в особі проблемний підхід, групову, дослідну, презентативну, пошукову форми роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1.Буджак Т. Метод проектів як педагогічна технологія // Біологія і хімія в школі. – 2001. - №1.

2. Джонсон Дж.К. Методи проектування. — М., 1986. — С.86 1. Освітні технології: Навч.-метод. Посібник/ О.М. Пєхог та, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.: За ред. О.М. Пєхоти. — ІС: Вид-во А.С.К., 2003. г- 255 с.

 2. Проектна діяльність у школі / Упор. М. Голубченко. — К.: Шкільний світ, 2007. — 128 с.

5.Тагліна О.В. Метод проектів на уроках біології. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 160с.

Сахновська Юлія Олегівна,


вчитель географії

КНЗ «Лозуватська ЗШ І-ІІІ ступенів №1

імені Т.Г.Шевченка»


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка