Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистостіСторінка48/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   90

СЕКЦІЯ 5
«Використання технологій продуктивного навчання як засіб стимулювання креативності учнів, підвищення ефективності і якості природничої освіти»

Сокол Інна Миколаївна,
заступник директора з навчальної роботи,

вчитель біології КЗ «Новопільський НВК»ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ


Учитель готується до гарного уроку все життя…

Така духовна і філософська основа нашого фаху

і технологія нашої праці.

В.Сухомлинський

Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Саме компетентісний підхід покликаний подолати прірву між освітою і життям.

Компетентність- це:

- мобільні знання, які постійно оновлюються;

- гнучкі, дієві методи, які дають можливість використовувати ці знання у конкретній ситуації;

- критичне мислення, яке дозволяє оцінювати окремі ідеї щодо можливості їх використання в тій чи іншій ситуації [1, с.25].

Це можна виразити схемою:

Компетентність
Мобільні знання
Критичне мислення
Дієві методи

↑ ↑ ↑


Саме через таку схему доводжу учням, що людина, яка поєднуватиме в собі всі ці якості, стане високо компетентним спеціалістом.

Вважаю, що традиційне навчання не може бути провідним у цілісному освітньому процесі. Значущими стають ті складові, які розвивають індивідуальність учня, створюють всі необхідні умови для його саморозвитку, самовираження [1,c.26].

Для реалізації цієї ідеї я використовую інтерактивні технології, опираючись на наукові та практичні дослідження О.Пометун та Л. Пироженко. Умовами їх використання є: створення психологічного клімату на уроці, наявність соціальних навичок, уміння учнів спілкуватися, бажання вчителя спілкуватися з учнями “на рівних “.У практиці своєї роботи використовую фронтальні технології навчання: “Мозковий штурм”, “Мікрофон”, “Дерево рішень”, ”Навчаючи – вчуся“, “Ажурна пилка”. Моїм учням подобається працювати в групах, тому я застосовую різні методи кооперативного навчання: “Два-чотири-всі разом” “Ротаційна трійка”, “Карусель”, “Акваріум” [9, c.56].

Я переконалась, що застосування інтерактивних технологій є результативнішим, в порівнянні з пасивними методами навчання:

- у моїх учнів краще розвиваються комунікативні вміння і навики;

- вони навчилися краще працювати в команді, прислухатися до думки кожного;

- діти удосконалили вміння шукати і аналізувати інформацію, захищати свою точку зору, добирати найбільш переконливі аргументи;

- я розкрила для себе нові можливості професійного зростання

Для формування ключових компетентностей учнів використовую на уроках задачі творчого характеру. Вони пробуджують інтерес, розвивають творчі здібності, логічне мислення.

Розв’язання таких задач вимагає від учня застосування раніше засвоєних знань та вмінь у новій ситуації. Творчі задачі на відміну від репродуктивних, допомагають підняти школярів на більш високий рівень їхнього розумового розвитку.

Наприклад, під час вивчення тем “Регуляція функцій” і “Опора і рух”(9клас):


  1. хімічна речовина атропін блокує дію парасимпатичної системи і тим самим викликає ефект симпатичної. Яка буде її дія на травний тракт, зіницю, скорочення серця?

  2. Велика стегнова кістка у вертикальному положенні може витримувати вантаж масою до 1500 кг, хоча її маса – 0,5 кг.Поміркуйте, чому кістка з такою малою масою дуже міцна і тверда.

На певних етапах уроку навчальну діяльність часто перетворюю на проектну. Основна мета - це навчання на активній основі. У цих умовах я виступаю у ролі організатора видів діяльності учнів як компетентний консультант і помічник. При вивчення теми «Походження людини» у 9 класі учні створювали проекти і презентуючи їх, показували взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем. Це дало можливість використати методику міжпредметних зв’язків, зокрема: з географією, історією, екологією, хімією. На мою думку, технологія проектного навчання дає добрі результати для стимулювання інтересів учнів саме підліткового віку. З найбільшим захопленням дитина виконує дії вільно вибрані нею самою.

У своїй роботі я практикую планувати не окремі уроки, а повністю цілу тему (згідно рекомендацій А.Гіна). Це дозволяє зекономити мій час на підготовку до уроку, покращити її якість. Плануючи тему, я ставлю перед собою дослідницьку мету.

Наприклад, спробувати якийсь новий для себе прийом. Після цього обов’язково підвожу підсумок. Я переконалась, що це є головний засіб професійного зростання.

Цікавою та практичноспрямованою вважаю технологію“ Конструктор уроку”. Використовуючи таблицю конструктора, складаю формулу конкретного уроку. Я побачила, що:

- мої уроки стали різноманітнішими та цікавішими для учнів;

- у дітей підвищився інтерес до вивчення біології;

- з конструктором різноманітні уроки можна приготувати швидше.

Ступінь активності учнів під час уроку є реакцією на методи і прийоми роботи вчителя, показником його педагогічної майстерності.

На своїх уроках для формування ключових компетенцій, використовую такі активні прийоми вивчення (наприклад за А.Гіном):

- Приваблива мета. Перед учнями ставлю привабливу, цікаву мету.

Наприклад: перед вивченням теми “Умови утворення умовних рефлексів” у

9 класі розповідаю учням оповідання про те, як легендарний законодавець давньої Спарти Лікург помістив двох цуценят у яму, а двох інших виростив на волі. Коли цуценята підросли, він, в присутності великої кількості людей, випустив зайця. Цуценя, яке виховувалось на волі, кинулось за зайцем і зловило його. Цуценя, яке виросло в ізоляції, втекло від зайця. Чому? Відповідь на це запитання дасть тема.

- Здивування. Для цього знаходжу такий аспект, за якого навіть буденне стає дивовижним. Наприклад: під час вивчення теми” Нюхова сенсорна система” в 9 класі розповідаю: “В історичній мініатюрі В.Пікуля “Запашна симфонія життя” є такий епізод. До молодої дівчини Шарлоти залицяються двоє суперників: відомий співак та бідний парфумер. На концерт свого суперника парфумер приносить великий кошик фіалок і ставить його на кришку рояля. Співак з ганьбою втікає з дому дівчини, бо не може взяти жодної високої ноти. Виявляється, парфумер добре знав, що запах фіалок здатний зруйнувати гармонію голосових зв'язок”.

- Відстрочена загадка. На початку уроку задаю загадку (дивний факт), відгадка на яку буде відкрита на уроці під час роботи над новим матеріалом.

Наприклад: Під час вивчення теми “Сприйняття часу” у 9 класі пропоную учням дати відповіді на запитання і пояснити, які чинники впливають на сприйняття часу.

- А. Крісті в одному романі пише: ”Якщо на протязі години людина зазнає дуже жахливі відчуття та емоції, це означає, що вона прожила багато годин.”

- Дві години, які ви провели з коханою дівчиною, здаються вам хвилиною. Навпаки, якщо вам доведеться хвилину посидіти на розжареній грубі, то ця хвилина буде здаватися як дві години.

- Фантастична добавка. На уроці доповнюю реальну ситуацію фантастикою. Наприклад:

- під час вивчення теми «Сенсорні системи» (9 клас) учням пропоную завдання: у своєму оповіданні «Мікромегас» Вольтер заздрить герою-людині з планети Сиріус, яка мала 72 органи чуттів. Чи є сенс у цих заздрощах?

- При вивченні теми «Увага» наводжу приклад: один французький психолог міг читати вголос один вірш і, в той же час, писав інший. Він міг, декламуючи вірш, письмово виконувати складні математичні дії. Яка властивість уваги виявляється в цьому випадку?

- Лови помилку. Пояснюючи матеріал, навмисно допускаю помилку, але заздалегідь попереджую про це учнів. Наприклад:

- під час вивчення теми «Умовні рефлекси» (9 клас) учням зачитую завдання:

- у музеї м. Чорноморськ є картина відомого художника О.І. Бендера, на якій зображено Ч. Дарвіна та А. Ейнштейна, які приїхали до Ф.М Достоєвського в садибу Михайлівське для того, щоб обговорити останні роботи І.П. Павлова з умовних рефлексів. Чи могла статися така подія? Якщо ні, то чому?

- При вивченні теми« Розмноження та індивідуальний розвиток людини» наводжу ситуацію: героїня фільму «Zoo», народивши близнят, заявляє своїм братам-коханцям, що кожний з них - батько однієї дитини. Чи таке можливе?

- Практичні завдання .При вивченні теорії намагаюся підбирати практичні задачі, тести, анкети, корисність яких очевидна учням. Наприклад, під час вивчення теми

«Порушення вищої нервової діяльності» (9 клас) пропоную учням тестування (так чи ні):

- Чи грюкаєте ви дверми, виходячи з квартири?

- Чи дратують вас розташовані в кімнаті речі, чи зачіпаєте ви їх. ходячи по кімнаті?

-Чи втрачаєте ви самовладання в суперечці?

-Чи перебиваєте ви співрозмовника?

-Коли ви розмовляєте, ви жестикулюєте?

-Ви не здатні утримати кінчиками пальців аркуш паперу так, щоб він не тремтів?

-Чи розмовляєте ви іноді з собою?

-Чи ображаєтесь ви через дрібниці?

-На протязі тривалого часу ввечері не можете заснути?

Якщо ви набрали 9-так- вам треба негайно потурбуватися за своє здоров’я;

так-помітна тенденція жити на нервах;

ні чи менше - міцна нервова система.

- Прес – конференція. Я навмисно неповністю розкриваю тему і водночас пропоную школярам ставити запитання, які допоможуть розкрити тему до кінця. Наприклад, урок-конференція ” Проблеми СНІДу у світі та можливі шляхи її вирішення”. Учнів поділяю на групи; кожна група готує конкретне запитання.

- Походження абревіаратури СНІД (у всьому світі AIDS, у Франції - SIDA).

- Збудник. Шляхи передачі.

- Ознаки СНІДу. Хвороби, які супроводжують СНІД.

- Боротьба зі СНІДом.Профілактика.

Група повинна прозвітувати про виконання завдання та використану літературу.

- Так-ні. Під час вивчення теми “Біологічні основи поведінки.Вища нервова діяльність” (9 клас) рекомендую учням у таблиці знаком + позначити правильні твердження, а знаком – неправильні


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1) Умовні рефлекси утворюються на базі безумовних.

2) Перша сигнальна система представлена мовою, а друга - органами чуттів.

3) Увага-здатність нервової системи зберігати і відтворювати інформацію без змін її характеру й змісту.

4) Звичка-свідоме керування емоціями і діями, а також здійснення задуманого.

5) Свідомість тісно пов’язана з мовою.

6) Обдарованість людини визначається навчанням і вихованням, а її розвиток – спадковістю.

7) Сновидіння виникають внаслідок перекомбінації , перегляду інформації.

8) Безумовні рефлекси з'являються з перших хвилин після народження.

9) Умовні рефлекси мають тимчасовий характер.

10) Основою пам’яті є динамічні стереотипи.

- Власна опора. Учні складають власні опорні конспекти за новим матеріалом. Наприклад: при вивченні теми “Розмноження та індивідуальний розвиток” вношу пропозицію скласти схему про значення плаценти.

Плацента

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

газообмін живлення виділення бар’єр залоза внутрішньої секреції

- Мозковий штурм. Це один з елементів інноваційного навчання, за якого діти працюють у групах. Учням даю завдання, для розв’язання якого необхідно користуватись додатковою літературою. Наприклад під час вивчення теми “Сенсорні системи” у 9 класі даю такі завдання:

- космонавтам, які опинились в умовах невагомості спочатку здається, що вони перевернулися донизу головою. Поясніть чому;

- чому люди можуть страждати на морську хворобу на морі, а в літаку-ні?

Звичайно, щоб розвивати у дітей творчі здібності сам учитель повинен працювати творчо. Творчий підхід до уроку робить уроки пізнавальними, цікавими, захоплюючими. Як відзначав А.П. Макаренко: «Дзвоники в душах дітей видають диво- мелодії - відповідна реакція дітей на творчий підхід учителя» [4, c.23-29].

У практиці своєї роботи використовую розроблену власну систему тестів, завдань творчого характеру, щоб поступово з 7,8,9-х класів підготувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Одночасно використовую тести і з різноманітних збірників різних авторів.

Проте в педагогічній діяльності стикаюсь з такими труднощами:

- при вивченні тем «Різноманітність тварин» виділяється замало годин;

- важко винаходити час для корекції навчальних досягнень учнів;

- вважаю обов’язковим проведення поточних оцінювань, що спонукає учнів до систематичності у вивченні предмету.

Основне кредо в моїй праці - розбудити і розвинути в кожній дитині творчий початок. Навчити працювати самостійно і допомогти зрозуміти та знайти себе, зробити перші кроки у творчості для радісного та щасливого. Світ переступив межу тисячоліть.Яким буде наше майбутнє? Як допомогти розкритися багатству індивідуального світу дитини? Як організувати навчальний процес, щоб в очах дитини не згас вогник допитливості, творчості, знахідок? Допомогти в цьому може розвивальний характер навчання, підкріплений пізнавальним інтересом, творчістю фантазії, логічним осмисленням, умінням узагальнювати, аналізувати, робити висновки.

Тож нехай наші учні переростають своїх учителів, а вчителі дійсно пишаються ними. Адже в цьому і полягає сенс нашої творчої праці, нашого життя.


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка