Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості


РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З ФІЗИКИСторінка46/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   90
РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З ФІЗИКИ

«Усіма можливими способами потрібно

запалювати в дітях гаряче прагнення до знань, до навчання»

Ян Амос Коменський

Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально – орієнтовану країну обумовили глобальні зміни в філософії освіти. Сьогодні створена нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливе значення набуває креативність особистості, її здатність до нестандартного, творчого мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Суспільству потрібна особистість з активною життєвою позицією, говорячи сучасними термінами, з добре розвиненою життєвою компетентністю. Під життєвою компетентністю сьогодні розуміють інтегровану характеристику якостей особистості, рівня її підготовки до виконання завдань в певній галузі діяльності, інакше кажучи, це людина, яка вміє пізнавати, вміє якісно працювати, якісно діяти, тобто вміє жити.

Природно, що виховання цих якостей особистості розпочинається в школі, під час навчально – виховного процесу. Аналіз праці педагогів свідчить, що за умови достатньої сформованості різноманітних інтересів, знань, вмінь та навичок, життєвого досвіду особистості учня, мотивація на успішність у шкільному віці, допомагає з інтересом залучитись до навчання в навчальних закладах вищого рівня, до майбутньої праці, успішно моделювати власну майбутню життєтворчість.

Шкільний вік характеризується новим соціальним місцем дитини в системі відносин з людьми. Це ситуація взаємин дитини з вчителем, в якій вчитель стає «послом суспільства». Під його впливом учень активно оволодіває соціальними нормами. Перед вчителями фізики стоїть важливе завдання не лише повідомити учням певну суму знань, розвити їх уміння і навички, а й головне, навчити дітей застосовувати здобуті знання на практиці. Вагомим чинником в цьому є діяльнісне навчання.

Про таке навчання з використанням сучасних креативних методів та форм роботи учнів на уроках ми неодноразово говорили на різноманітних методичних засіданнях. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на розвиток освітньої компетентності учнів під час проведення позакласної роботи з фізики та, зокрема, на розвиток практичних навичок учнів. Бо, лише в логічному поєднанні класних та позакласних занять, можна отримати високі результати в навчанні та вихованні інноваційної особистості.

Вміло і цікаво проведенні позакласні заняття розширюють і вдосконалюють знання учнів, набуті в процесі навчання, підвищують інтерес до предмету. Вони розвивають ініціативу учнів, вносять елементи дослідництва в їхню роботу, привчають до самостійної творчої праці, допомагають обрати майбутню професію, розвивають практичні навички учнів, коли учні застосовують отриманні знання під час практичної діяльності. Позакласна робота – це різноманітна діяльність вчителя, спрямована на розширення і поглиблення знань і вмінь учнів, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей, розвитку практичних навичок учнів, розвитку вміння спілкуватись, організовувати свій вільний час та дозвілля. Особливість позакласної роботи полягає в добровільній в ній участі, суспільній спрямованості, ініціативності і самодіяльності учнів, враховує їх бажання, інтереси та здібності. Позакласна робота має широкі можливості позитивної дії на особистість учня, розвиваючи їх активність і самостійність. В поєднанні з роботою учнів на уроці, вона дає високий навчально – виховний результат.

Як і робота учнів на уроці, позакласна робота також має дидактичну, розвиваючу та виховну мету. Дидактична мета: поглибити і розширити знання учнів; підвищити інтерес до фізики; познайомити з різними професіями. Розвиваюча мета: розвиток навичок до самостійної творчої праці; розвиток дослідницьких навичок; розвиток ініціативи. Виховна мета: розвиток особистості як члена колективу; виховання почуття відповідальності за доручену справу; підготовка до професійної діяльності. Форми проведення позакласної роботи: фізичний гурток; шкільне наукове товариство; фізична конференція;фізичний вечір;тиждень фізики в школі; фізичні конкурси та вікторини; випуск фізичних газет; робота над проектами; виставки (наприклад: саморобних фізичних приладів) екскурсії; інтелектуальні ігри та шоу; навчальна практика з фізики та інші.

Кожна з форм позакласної роботи розвиває практичні навички учнів, але необхідно створити такі умови, щоб учні почували себе в ролі дослідник який відшукує важливі теоретичні чи практичні закономірності. Позакласна робота ні в якому разі не повинна носити розважальний характер, вона повинна спонукати учнів до роздумів та дій, розвивати і удосконалювати його особистість, вона може носити характер випереджаючої освіти, але запропонований учням матеріал має бути доступним, відповідати їхньому віку та рівню розвитку. Наприклад, конференція «Фізики, лауреати Нобелівської премії», або «Роль експерименту в науці», або «Людина та її здоров’я з точки зору фізики» та інше.

Для позакласної роботи відсутня обов’язкова програма, заняття проводять з урахуванням запитів учнів. Посібники, прилади, доповіді, приготовані учнями на позакласних заходах, треба обов’язково демонструвати на уроках, щоб учні відчували важливість проробленої роботи, своїх досліджень для колективу. Роботу, проведену учнями на позакласних заняттях, можна використовувати на звичайних уроках, де учні презентують свої власні надбання, доповнюють відповіді однокласників, наводять цікаві приклади, виконують складні досліди, допомагають вчителю в проведенні лабораторних робіт, лабораторного практикуму. Ця робота учнів повинна бути обов’язково оцінена.

Організовуючи позакласні заняття, необхідно раціонально використовувати час і вчителя, і учня, без перевантажень для учнів, дотримуючись принципу – краще менше – та високої якості. На позакласних заняттях розвиваються такі практичні навички, як самостійне здобуття інформації, проведення досліджень, дослідів та експериментів, виховується активна життєва позиція, учні вчаться самостійно мислити, відстоювати свою думку, діяти.

Приведу приклад вечору для старшокласників «МІФ». Це інтегрований вечір таких предметів як математика, інформатика, фізика. Мета вечору: дидактична: систематизувати вивчене з фізики, математики і інформатики; показати близькість цих наук; розвиваюча: розвивати логічне, творче мислення, вміння аналізувати, розвивати фізико-математичну мову учнів; виховна: виховувати увагу, спостережливість, швидкість реакції, активність, кмітливість, винахідливість, доброзичливість, вміння вболівати за команду; виховувати науковий світогляд учнів; привчати учнів до виступів перед численною аудиторією. Завдання підібрані так, що показують інтеграцію цих предметів, розвивають мислення учнів та практичні навички. Наприклад:

ІІ конкурс. Розминка.


  1. Що ми оплачуємо в таксі, в літаку – шлях чи переміщення?

  2. Що швидше рухається в системі відліку, пов’язаній із Землею, - Сонце або Місяць?

  3. Чи може людина, перебуваючи на рухомому ескалаторі метро, бути в стані спокою в системі відліку, пов’язаній із Землею?

  4. Чи може автомобіль з вимкненим двигуном рівномірно рухатися по горизонтальному шосе?

  5. Хлопчик тримає на нитці кульку, наповнену воднем. Які дії взаємно компенсуються, якщо кулька перебуває у стані спокою?

  6. Чому, пірнаючи з вишки, плавець намагається зануритись у воду в вертикальному, а не горизонтальному положенні?

  7. Чому легше пливти, ніж бігти по дну, перебуваючи по пояс у воді?

  8. На столику у вагоні поїзда лежать коробка цукерок і яблуко. Чому на початку руху яблуко покотилося назад (відносно вагона), а коробка цукерок лишилася на місці?

Аналогічні конкурси: «Чи знаєш ти, чому…?», «Чи знаєш ти цифри?». Дуже цікавий конкурс «Вгадай прислів’я». Завершується вечір конкурсом «Нехай переможе сильніший». Учні повинні вигадати фізичну гру, командою показати фізичне явище, фізичний або математичний термін. Учні 11 класу підготували слайд-шоу “ Рідний край ” з віршами та запитаннями. Конкурсанти в невимушеній обстановці висловлюють свої думки, вболівають за команду, розкриваються як особистість.

Особливу увагу хочеться приділити таким конкурсам як районному конкурсу наукових та дослідницьких робіт «Ерудит» та всеукраїнському конкурсу «Левеня».

Конкурс «Ерудит» дає змогу учням показати глибину своїх знань з фізики, вмінню їх практично застосувати, виконуючи наукові дослідження та експерименти. Наприклад, дослідницька робота учня 10 класу на тему «Розробка технологій боротьби з пилом при перевезенні гірничої сировини», мета роботи: розробка ефективної і надійної технології боротьби з пилом під час перевезення гірничої маси залізничним транспортом; покращення екологічної ситуації на Криворіжжі; економічний ефект при затримці гірничої сировини. Учень провів спостереження, дослідження, вимірювання фізичних величин, показав вміння практично застосувати свої знання на практиці.

Під час участі у конкурсі «Левеня» учні мають можливість порівняти свої знання та вміння на всеукраїнському рівні. По результатам конкурсу учні отримують сертифікати відповідно до набраних балів.

Під час проведення позакласної роботи розвивається життєва компетентність учнів. Вони вчаться конструктивній взаємодії з іншими людьми, вчаться приймати рішення і нести за них відповідальність, розвивається ініціативність, впевненість в собі, повага до думки інших, самореалізація, адаптованість в сучасному світі.


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка