Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості


ВИКОРИСТАННЯ КРОСВОРДІВ ЯК ЗАСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ З ФІЗИКИСторінка45/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   90

ВИКОРИСТАННЯ КРОСВОРДІВ ЯК ЗАСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ З ФІЗИКИ

Фізика є однією з базових дисциплін в системі загальної середньої освіти, але разом з тим вона займає одне з останніх місць у рейтингу серед всіх шкільних предметів за рівнем зацікавленості учнів у їх вивченні. Майже третю частину учнів не цікавить фізика взагалі. І тому зараз на першому місці стоїть питання про пошук нових шляхів розвитку, формування і підвищення пізнавальних інтересів учнів, підвищення ефективності уроків фізики.

Розв’язок нових задач, поставлених перед школою життям привів до пошуків нових форм організації навчальної роботи в школі, до нових методів навчання. За словами Верзіліна Н.М. “урок – це сонце, навколо якого, як планети, обертаються всі форми навчальних занять”, тому саме на уроці вчитель повинен організувати таку діяльність, використати таку форму викладення матеріалу, щоб в учнів виникло здивування, захоплення, бажання його освоїти, зрозуміти, що в свою чергу веде до формування стійкого пізнавального інтересу.

Учні будуть любити предмет, вчити його, захоплюватися ним лише тоді, коли їм буде цікаво. А зацікавити учнів – це обов’язок кожного вчителя. Ще А. Ейнштейн писав: “... якщо учитель поширює навколо себе подих нудьги, то в такому оточенні все зачахне; зуміє навчити той, хто навчає цікаво”. Саме тому на практиці необхідно застосовувати ігрові форми навчальної діяльності. Відомий французький вчений Луї де Бройль стверджував, що всі ігри, навіть найпростіші, мають багато спільних елементів з роботою вченого. У тому й другому випадку спочатку приваблює поставлена загадка, перешкода, яку потрібно подолати, потім радість відкриття, одержаної перемоги. Саме тому всіх людей захоплює гра. Тому гру не варто відкидати мотивуючи цей процес несерйозним, її не слід плутати з забавою.

Якщо навчально–пізнавальну діяльність постійно “підживлювати” новими нестандартними підходами та ігровими елементами, то навчання стає більш цікавим, глибоким і гнучким, а це все веде до значного підвищення його результативності.

До ігрових форм навчальної діяльності належить складання та розв’язування кросвордів.

Кросворд — це задача-головоломка; її суть в заповненні рядків клітин, які перетинаються (по вертикалі і горизонталі) словами, що розгадують по вказаному списку визначень суті цих слів. Кросворди сприяють розвитку пошуково-творчих здібностей учнів, вмінню застосовувати свої знання, швидко орієнтуватись в здобутих відомостях. Вони є хорошим тренінгом розумової діяльності, дають тому хто відгадує можливість для самовираження. Розв’язування кросвордів тренує пам’ять, покращує кмітливість, виробляє наполегливість, здатність логічно мислити, зіставляти, вчить працювати з додатковою літературою, енциклопедіями, розширює кругозір, стимулює інтерес до предмету.

З кожним роком кросворди набувають більшої популярності. Можна часто спостерігати як учні у школах розгадують кросворди різної тематики. І це ш приносить велике задоволення. Дорослі також не з меншим захопленням вирішують кросворди. Чому ж ідею кросвордів не застосувати у навчальному процесі? Це ж та сама дидактична гра, яка складається з ігрової та навчальної задач. Ігрову задачу учень розв'язує по умови цієї гри (розгадування чи складання кросвордів); а навчальну ставить перед собою, вірніше її ставить учитель, вона розрахована на оволодіння певними знаннями, вміннями і навичками.

Треба чітко уявляти, з якою метою використовується даний кросворд, які знання можуть бути закріплені з його допомогою, систематизовані, виявлені в учнів, які вміння сформовані та перевірені.

Про різноманітність кросвордів міркувати важко, так як вони дуже часто зовнішньо схожі один на одного: для всіх них характерно чорно-біла сітка. Але однаковими вони здаються тільки на перший погляд, оскільки їх зміст може бути надзвичайно багатообразним. Якщо розглядати навчальні кросворди, то їх можна класифікувати, виходячи із навчальної мети, що дозволяє виділити наступну головну тематику кросвордів з фізики для учнів старших класів:

1) історія фізики і техніки;

2) фізичні величини, одиниці їх вимірювання, прилади;

3) основні теми курсу фізики середньої школи;

4) прикладні запитання фізики;

5) загально фізичні запитання.

Розмістити кросворди за ступенем складності – проблемна задача. На справді: одному учневі той чи інший кросворд здається простим, другому – складним, і обоє по-своєму праві.

Рішення кросвордів ефективно після вивчення розділу курсу фізики (в цьому випадку використовуються кросворди по основних темах курсу фізики середньої школи) і при узагальненні навчального матеріалу об'ємних розділів або всього курсу в кінці навчального року (використовуючи кросворди, які найбільше сприяють відтворенню потрібних учителю відомостей — з історії фізики, про використання фізичних законів, методів дослідження природних явищ тощо). Включаючи учнів в цю інтелектуальну гру, вчитель в нетрадиційній формі перевіряє їх знання, міцність та глибину засвоєння пройденого матеріалу. Виявляє, які питання потрібно пояснити і закріпити.

Пропонуючи учням навчальний кросворд з фізики, треба мати на увазі, що при його рішенні вчитель досягає поставленої навчальної цілі (формування, уточнення і систематизація визначеного кола понять і знань, розвиток, інтелекту і фізичного мислення учнів, виховання в них визначених якостей особистості) й найбільш достовірно визначити рівень засвоєння навчального матеріалу, якщо будуть виконані такі умови:


  1. наперед перевірена доступність кросворду, тобто враховані вікові особливості учнів, їх підготовка з фізики, вимоги шкільної програми (якщо учні не володіють необхідною для рішення кросворда шириною знань, можна наперед повідомити їм деякі важкі, або маловідомі терміни);

  2. наявність об'єктивних стимулів (мотивів), які надихають учнів працювати на найкращий кінцевий результат (повний розв'язок кросворду);

  3. створення на уроці атмосфери природної ігрової ситуації;

  4. забезпечені при роботі з кросвордами тільки позитивні емоції учнів, тобто веселий настрій і задоволення від вдалої відповіді;

  5. в ході рішення внесений елемент змагання між учнями (це істотно активізує пізнавальну діяльність);

6) передбачено обговорення відповідей на питання кросворда, їх уточнення, а в разі розходження думок — проведення дискусій.

Для того щоб учням завжди було цікаво розв’язувати кросворди, необхідно урізноманітнити їх зміст і форму представлення: частину з них давати індивідуально (в цьому випадку оцінювання підлягають успіхи окремого учня), а частину колективу (оцінка ставиться групі і тим, хто вірно назвав найбільшу кількість слів); деякі кросворди можна відгадувати усім класом враховуючи активність, “винахідливість” і ерудицію кожного, ставлячи лише хороші оцінки лише “щасливим”.

Якщо забезпечити кросворд кількісними показниками для оцінки рівня ерудиції, то одержимо принципово новий тип гри – тест-кросворд, який дозволяє оцінити загальну підготовку учня по фізиці, широту його кругозору в цій області знань.

Розглянемо приклад кросворда з теми "Будова речовини"

1. Його зберігають тверді тіла і рідини, а не зберігають гази. (об’єм)

2. Явище взаємного проникнення частинок однієї речовини у проміжки між частинками іншої речовини. (дифузія)

3. Центральна частинка атома. (ядро)

4. Частинка, яка складається з атомів. (молекула)

5. Проста речовина, що складається з двох атомів Гідрогену. (водень)

6. Одиниця вимірювання маси. (кілограм)

7. Фізична величина від якої залежить швидкість руху молекул (температура)

8. Пристрій для визначення маси тіла.(терези)

9. Матеріал, з якого складаються фізичні тіла. (речовина)

10. Його назва означає «неподільний». (Атом)

11. Рідина, густина якої дорівнює 1000 кг/м3.(вода)

12 . Тверде тіло, частинки якого розташовані в певному порядку. (кристал)

13. Англійський ботанік на честь якого названо безладний рух завислих у рідині чи газі частинок. (Броун)

14. Фізична величина,  яку можна обчислити за формулою  ρ=m/V .( густина)


Ключове слово: будова речовини1 о

б

’   є

ми

Ф

У

З

І

я
3

я


Д

Р

О4 м

о

Л

Е

К

У

Л

А


5 в

О

Д

Е

Н

Ь6

к


І

Л

О

Г

Р

А

М


7 Т

Е

М

П

Е

Р

А

Т

У

Р

А
Е

Р

Е

З

И


9

Р


Е

Ч

О

В

И

Н

А10А

Т

О

М

11 в

О

Д

А

12 К

Р

И

С

Т

А

Л
13 Б

Р

О

У

Н
14 Г

У

С

Т

И

Н

АДаний кросворд можна використати після вивчення даної теми, тобто коли буде вивчатися наступна тема, то на актуалізації опорних знань розглянути цей кросворд.

Кросворди можна також використовувати і для закріплення вивченого матеріалу, а також як домашнє завдання, щоб учні самі склали кросворд з даної теми.

Чабаненко Людмила Віталіївна,

вчитель фізики

КНЗ «Червоношахтарської ЗОШ»,

«вчитель – методист»


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка